Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_1.jpg


Материјал

Документ Објављено
program_rada_TOP_za_2016.pdfprogram_rada_TOP_za_2016.pdf  (1351.87Kb)
Програм рада и финансијски план Туристичке организације Панчева за 2016. годину

19.01.2016 10:42:40
Resenja_SO.pdfResenja_SO.pdf  (415.23Kb)
Закључак Кадровске комисије - Школски одбори

28.12.2015 15:49:36
Komisija_za_planove.pdfKomisija_za_planove.pdf  (246.11Kb)
Закључак Кадровске комисије-Комисија за планове

28.12.2015 15:48:33
Zakljucci_sa_sednice_Gradskog_veca_27._12._2015.pdfZakljucci_sa_sednice_Gradskog_veca_27._12._2015.pdf  (2821.66Kb)

27.12.2015 18:59:21
Program_poslovanja_JP_Direkcija_za_2016.g._II_deo.pdfProgram_poslovanja_JP_Direkcija_za_2016.g._II_deo.pdf  (20889.46Kb)

27.12.2015 18:56:50
Program_poslovanja_JP_Direkcija_za_2016.g._I_deo.pdfProgram_poslovanja_JP_Direkcija_za_2016.g._I_deo.pdf  (8830.36Kb)
Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево за 2016. годину.

27.12.2015 18:56:13
Program_poslovanja_JKP_Zelenilo_za_2016.g._II_deo.pdfProgram_poslovanja_JKP_Zelenilo_za_2016.g._II_deo.pdf  (8496.78Kb)

27.12.2015 18:54:18
Program_poslovanja_JKP_Zelenilo_za_2016.g._I_deo.pdfProgram_poslovanja_JKP_Zelenilo_za_2016.g._I_deo.pdf  (7974.12Kb)
План и Програм пословања Јавног комуналног предузећа«Зеленило»Панчево за 2016. годину.

27.12.2015 18:53:31
Program_poslovanja_JKP_Kacarevo_za_2016.g..pdfProgram_poslovanja_JKP_Kacarevo_za_2016.g..pdf  (6551.73Kb)
Годишњи план и програм пословања Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2016. годину.

27.12.2015 18:52:22
Program_poslovanja_JKP_Higijena_za_2016.g..pdfProgram_poslovanja_JKP_Higijena_za_2016.g..pdf  (12028.3Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2016. годину

27.12.2015 18:51:42
Program_poslovanja_JKP_ATP_za_2016.g..pdfProgram_poslovanja_JKP_ATP_za_2016.g..pdf  (7678.28Kb)

27.12.2015 18:50:50
Program_poslovanja_JKP_ATP_za_2015.g.___izmena_II.pdfProgram_poslovanja_JKP_ATP_za_2015.g.___izmena_II.pdf  (1791.24Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево за 2015. годину-Измена ИИ

27.12.2015 18:50:17
Progr.poslov.JKP_Glogonj_za_2016._novo.pdfProgr.poslov.JKP_Glogonj_za_2016._novo.pdf  (4882.72Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ за 2016. годину

27.12.2015 18:49:39
Predlog_Zakljucka_povodom_programa_javnih_i_jav.kom.preduzeca_za_2016.g.pdfPredlog_Zakljucka_povodom_programa_javnih_i_jav.kom.preduzeca_za_2016.g.pdf  (837.9Kb)
Предлог Закључка поводом програма рада јавних и јавно комуналних предузећа за 2016. годину у делу којим се планира број запослених на неодређено време

27.12.2015 18:48:53
Predlog_Odluke_o_prenosu_prava_nepokretnosti_na_PU_Decja_radost.pdfPredlog_Odluke_o_prenosu_prava_nepokretnosti_na_PU_Decja_radost.pdf  (0Kb)
Предлог одлуке о преносу права коришћењанепокретности - зградеу функцији осталог образовања - ДЕЧИЈА УСТАНОВАу Панчеву,улица Кикиндска бб,у јавнојсвојиниграда Панчева,на Предшколску установу „Дечја радост“Панчево.

27.12.2015 18:48:13
Predlog_odluke_o_izmeni_Odluke_o_platama_izabranih_lica.pdfPredlog_odluke_o_izmeni_Odluke_o_platama_izabranih_lica.pdf  (810.09Kb)
Предлог Одлуке о измени одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица и запослених у органима града Панчева и накнадама одборника Скупштине града Панчева

27.12.2015 18:47:26
Informacija_o_statusnoj_promeni_nakon_privatizacije_RTV_Pvo.pdfInformacija_o_statusnoj_promeni_nakon_privatizacije_RTV_Pvo.pdf  (1008.79Kb)
- Информација о статусној промени након приватизације досадашњег Јавног радиодифузног предузећа „Радиотелевизија Панчево“ Панчево у „Радиотелевизија Панчево“ д.о.о. Панчево.

27.12.2015 18:46:20
Amandmani_odbornika_Vladana_Keljevica_Sonje_Radivojev_i_Milosa_Veselinova.pdfAmandmani_odbornika_Vladana_Keljevica_Sonje_Radivojev_i_Milosa_Veselinova.pdf  (6867.04Kb)
Амандмани одборника Владана Кељевића, Милоша Веселинова и Соње Радивојев

27.12.2015 18:45:11
Amandmani_odbornika_Petra_Andrejica.pdfAmandmani_odbornika_Petra_Andrejica.pdf  (3469.81Kb)
Амандмани одборника Петра Андрејића

27.12.2015 18:44:31
Amandmani_odbornice_Zore_Kolarski.pdfAmandmani_odbornice_Zore_Kolarski.pdf  (3724.01Kb)
Амандмани одборнице Зоре Коларски

27.12.2015 18:43:54
Amandmani_odbornice_Gordane_Topic.pdfAmandmani_odbornice_Gordane_Topic.pdf  (6269.55Kb)
Амандмани одборнице Гордане Топић

27.12.2015 18:43:14
Amandman_Jelica_Stojnov_Milosev.pdfAmandman_Jelica_Stojnov_Milosev.pdf  (1180.61Kb)
Амандман одборнице Јелице Стојнов Милошевић

27.12.2015 18:42:31
program_JP_GSA_za_2016.pdfprogram_JP_GSA_za_2016.pdf  (6227.85Kb)
План и Програм пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево за 2016.годину

25.12.2015 18:47:33
program_JKP_Vodovod_za_2016.pdfprogram_JKP_Vodovod_za_2016.pdf  (5093.9Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево за 2016.годину

25.12.2015 18:46:57
program_JKP_Vod_Kom_za_2016.pdfprogram_JKP_Vod_Kom_za_2016.pdf  (2457.93Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука за 2016.годину

25.12.2015 18:46:21
program_JKP_Starcevac_za_2016.pdfprogram_JKP_Starcevac_za_2016.pdf  (3749.67Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево за 2016.годину

25.12.2015 18:45:45
program_JKP_Omoljica_za_2016.pdfprogram_JKP_Omoljica_za_2016.pdf  (2608.79Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица за 2016.годину

25.12.2015 18:45:12
program_JKP_Mladost_za_2016.pdfprogram_JKP_Mladost_za_2016.pdf  (4685.91Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2016.годину

25.12.2015 18:44:38
program_JKP_Kombrest_za_2016.pdfprogram_JKP_Kombrest_za_2016.pdf  (3594.51Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац за 2016.годину

25.12.2015 18:44:00
program_JKP_Grejanje_za_2016.pdfprogram_JKP_Grejanje_za_2016.pdf  (4863.24Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево за 2016.годину

25.12.2015 18:43:23
program_JKP_Dolovi_za_2016.pdfprogram_JKP_Dolovi_za_2016.pdf  (2782.25Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2016.годину

25.12.2015 18:42:42
program_JKP_BNS_za_2016.pdfprogram_JKP_BNS_za_2016.pdf  (2895.43Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село за 2016.годину

25.12.2015 18:42:06
odl.Veciti_Pancevac.pdfodl.Veciti_Pancevac.pdf  (811.02Kb)
Предлог одлуке о постављању скулптуре „Вечити Панчевац“ на зеленој површини испред главног улаза Градске библиотеке Панчево

25.12.2015 18:41:27
odl.spratnost_objekata.pdfodl.spratnost_objekata.pdf  (302.42Kb)
Предлог одлуке о одређивању спратности објеката на територији града Панчева у поступку озакоњења објеката

25.12.2015 18:40:50
odl.Savet_za_zdravlje.pdfodl.Savet_za_zdravlje.pdf  (802.48Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за здравље града Панчева

25.12.2015 18:40:15
odl.mans.br.zaposlenih.pdfodl.mans.br.zaposlenih.pdf  (483.8Kb)
Предлог одлуке о спровођењу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самуоправе за 2015.годину

25.12.2015 18:39:41
odl.izm.planStarcevo.pdfodl.izm.planStarcevo.pdf  (2181.14Kb)
Предлог одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Старчево

25.12.2015 18:38:59
odl.GREEN_FIELD_1.pdfodl.GREEN_FIELD_1.pdf  (1555.75Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације „ГРЕЕН ФИЕЛД 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву

25.12.2015 18:38:06
god.plan_grads_stab.za_vanr.situac..pdfgod.plan_grads_stab.za_vanr.situac..pdf  (408.47Kb)
Предлог Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева за 2016.годину

25.12.2015 18:37:22
odl.Bela_Anta.pdfodl.Bela_Anta.pdf  (3330.11Kb)
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110 кВ далековод ТС Панчево 2 - Прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у Долову

25.12.2015 18:36:29
Zakljucak_prikljucak.pdfZakljucak_prikljucak.pdf  (347.63Kb)
Предлог закључка у вези са евидентирањем изграђених прикључака индивидуалне комуналне потрошње

21.12.2015 13:52:52
program_razvoja_sporta.pdfprogram_razvoja_sporta.pdf  (4008.87Kb)
Предлог програма развоја спорта у граду Панчеву за период од 2015-2018. године

21.12.2015 13:50:34
odluka_teh.pregled.pdfodluka_teh.pregled.pdf  (1247.5Kb)
Предлог одлуке о трошковима техничког прегледа изведених радова на периодичном одржавању јавног пута

21.12.2015 13:49:51
odl.spomen_ploca.pdfodl.spomen_ploca.pdf  (1499.93Kb)
Предлог одлуке о постављању спомен чесме погинулим борцима града Панчева у оружаним сукобима 1991-1999. године у Панчеву, на зеленој површини испред зграде МУП РС Полицијске управе у Панчеву, на углу улица Милоша Требињца и Милоша Обреновића.

21.12.2015 13:49:05
odl.socijalna_zastita.pdfodl.socijalna_zastita.pdf  (1576.91Kb)
Предлог одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева

21.12.2015 13:48:26
odl.povlasceni_prevoz.pdfodl.povlasceni_prevoz.pdf  (732.71Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о остваривању права на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије града Панчева

21.12.2015 13:47:32
odl.pos.nakn.zas.ziv.sred..pdfodl.pos.nakn.zas.ziv.sred..pdf  (374.7Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине

21.12.2015 13:46:48
odl.Ponjavica.pdfodl.Ponjavica.pdf  (673.24Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о заштити Парка природе „Поњавица“

21.12.2015 13:46:03
odl.kor.zemlj.mont.garaze.pdfodl.kor.zemlj.mont.garaze.pdf  (354.16Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража

21.12.2015 13:44:24
odl.grads.administ.takse.pdfodl.grads.administ.takse.pdf  (613.08Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама

21.12.2015 13:43:29
odl.lok.kom.takse.pdfodl.lok.kom.takse.pdf  (621.36Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

21.12.2015 13:41:57
budzet_za_2016.pdfbudzet_za_2016.pdf  (8206.76Kb)
Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину

21.12.2015 13:41:15
Cena_sl.lista.pdfCena_sl.lista.pdf  (292.99Kb)
Предлог решења о утврђивању цене услуга „Службеног листа града Панчева“ за 2016. годину.

15.12.2015 14:27:53
Godisnji_program_zastite.pdfGodisnji_program_zastite.pdf  (10942.21Kb)
Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

15.12.2015 14:27:24
resena_SO.pdfresena_SO.pdf  (516.46Kb)
Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» Панчево,Електротехничке школе «Никола Тесла» Панчево, Основне школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево, Основне школе «Аксентије Максимовић» Долово.

01.12.2015 14:39:59
resenje_UO.pdfresenje_UO.pdf  (148.84Kb)
Решење - разрешење и именовање члана УО ПУ Дечја радост Панчево

01.12.2015 14:37:51
resenja_NO.pdfresenja_NO.pdf  (299.82Kb)
Решења-разрешење и именовање чланова НО ЈКП Грејање и ЈКП Зеленило

01.12.2015 14:36:30
inf.jes.berb.zita.pdfinf.jes.berb.zita.pdf  (310.72Kb)
Информација о јесењој берби (жетви) пољопривредних култура и сетви пшенице у 2015. години на територији града Панчева. (информативно

27.11.2015 17:36:46
izmena_JKP_Dolovi.pdfizmena_JKP_Dolovi.pdf  (970.06Kb)
Измена програма пословања, финансијског плана и плана рада Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово за 2015. годину.

27.11.2015 17:34:51
III_izmena_JKP_Zelenilo.pdfIII_izmena_JKP_Zelenilo.pdf  (2120.92Kb)
Трећа измена плана и програма пословања за 2015. годину Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево.

27.11.2015 17:32:52
izmena_progr.JP_Direkcija.pdfizmena_progr.JP_Direkcija.pdf  (6199.41Kb)
Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево за 2015. годину

27.11.2015 17:26:13
Akconi_plan_rodna.pdfAkconi_plan_rodna.pdf  (4063.9Kb)
Предлог закључка о усвајању Акционог плана града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2016 - 2018. године

27.11.2015 17:19:32
zakljucak_razvoj_sporta.pdfzakljucak_razvoj_sporta.pdf  (359.79Kb)
Предлог закључка о приступању изради Програма развоја спорта у граду Панчеву за период од 2015. - 2018. године

27.11.2015 17:16:25
res._o_otudjenju_neizg.zemlj..pdfres._o_otudjenju_neizg.zemlj..pdf  (1229.77Kb)
Предлог решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта

27.11.2015 17:06:05
Plan_gen.reg.Ivanovo.pdfPlan_gen.reg.Ivanovo.pdf  (2219.95Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Иваново.

27.11.2015 17:03:57
Plan_montazne_garaze.pdfPlan_montazne_garaze.pdf  (435.97Kb)
Предлог плана постављања монтажних гаража

27.11.2015 17:02:51
PGR_Juzna_zona.pdfPGR_Juzna_zona.pdf  (2560.69Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном месту Панчево.

27.11.2015 17:01:05
Misljenje.pdfMisljenje.pdf  (79.43Kb)

27.11.2015 17:00:43
Clan_SO_OS_Kacarevo.pdfClan_SO_OS_Kacarevo.pdf  (143.65Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» Качарево.

23.11.2015 15:58:49
Resenja_direktor_Apoteke.pdfResenja_direktor_Apoteke.pdf  (299.1Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности и именовање директора Апотеке «Панчево» Панчево.

23.11.2015 15:42:21
Odluka_porez_na_imovinu_zone.pdfOdluka_porez_na_imovinu_zone.pdf  (379.48Kb)
Предлог одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2015. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне.

23.11.2015 15:34:50
Info_upis_ucenika.pdfInfo_upis_ucenika.pdf  (673.83Kb)
Информација о упису ученика у основне и средње школе у граду Панчеву за школску 2015. - 2016. годину.

23.11.2015 15:33:39
Odluka_javni_gradski_prevoz.pdfOdluka_javni_gradski_prevoz.pdf  (327.38Kb)
Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева

20.11.2015 15:47:21
Odluka_o_postavljanu_spomen_cesme.pdfOdluka_o_postavljanu_spomen_cesme.pdf  (1486.23Kb)
Предлог Одлуке о постављању спомен чесме погинулим борцима града Панчева у оружаним сукобима 1991-1999 године у Панчеву, на зеленој површини испред зграде МУП РС Полицијске управе у Панчеву

20.11.2015 15:45:49
odluka_NO_JKP_Vodovod.pdfodluka_NO_JKP_Vodovod.pdf  (399.14Kb)
Одлука НО ЈКП Водовод број 5-1/52 т.3 од 9.11.2015. године

20.11.2015 15:43:12
Odluka_cena_metra_kvadratnog_po_zonama.pdfOdluka_cena_metra_kvadratnog_po_zonama.pdf  (353.66Kb)
Предлог Одлуке о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2015. године

20.11.2015 15:39:57
statut_JKP_Glogonj.pdfstatut_JKP_Glogonj.pdf  (1309.55Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ

20.11.2015 12:03:14
Odluka_NO_JKP_Higijena.pdfOdluka_NO_JKP_Higijena.pdf  (449.95Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево, број: 5180/66-3 од 29.10.2015. године

20.11.2015 12:02:37
IV_izmena_JKP_Vodovod.pdfIV_izmena_JKP_Vodovod.pdf  (742.04Kb)
4 Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево за 2015. годину.

20.11.2015 12:01:37
II_izmena_TOP.pdfII_izmena_TOP.pdf  (850.08Kb)
Измена бр. 2 Програма рада и финансијског плана за 2015. годину Туристичке организације Панчево

20.11.2015 12:00:56
Odluka_promena_naziva_ulice_MZ_Tesla.pdfOdluka_promena_naziva_ulice_MZ_Tesla.pdf  (826.43Kb)
Предлог одлуке о утврђивању назива пролаза на подручју Месне заједнице «Тесла».

20.11.2015 12:00:21
akcioni_plan_inf.2015_2017.pdfakcioni_plan_inf.2015_2017.pdf  (1722.59Kb)
Предлог закључка о усвајању Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за период 2015 - 2017. године.

09.11.2015 16:00:41
II_izmena_JKP_BNS.pdfII_izmena_JKP_BNS.pdf  (1680.38Kb)
Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село за 2015. годину.

09.11.2015 16:00:11
severna_ind.zona.pdfseverna_ind.zona.pdf  (1462.08Kb)
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву.

09.11.2015 15:59:06
III_izmena_Mladost.pdfIII_izmena_Mladost.pdf  (3080.55Kb)
ИИИ Измена и допуна Програма пословања ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката Младост Панчево за 2015. годину

20.10.2015 20:31:39
Zakljucak_saglasnost_na_Odluku_NO_Kacarevo_od_30.3.2015.pdfZakljucak_saglasnost_na_Odluku_NO_Kacarevo_od_30.3.2015.pdf  (1642.56Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево од 30.03.2015. године.

20.10.2015 20:05:43
Spomenik_Knicaninu.pdfSpomenik_Knicaninu.pdf  (2457.34Kb)
Предлог одлуке о постављању споменика војводи Стевану Петровићу - Книћанину на платоу испред зграде Градске управе града Панчева

20.10.2015 20:03:38
Pribavljanje_nepokretnosti_decija_radost.pdfPribavljanje_nepokretnosti_decija_radost.pdf  (3775.34Kb)
Предлог одлуке о прибављању непокретности - зграда у функцији осталог образовања - ДЕЧИЈА УСТАНОВА, у јавну својину града Панчева, непосредном

20.10.2015 20:02:17
Predlog_odluke_o_ustupanju_izvodjenja_radova.pdfPredlog_odluke_o_ustupanju_izvodjenja_radova.pdf  (2077.44Kb)
Предлог одлуке о уступању извођења радова уклањања објеката или дела објекта и уклањања предмета и ствари по основу извршних решења

20.10.2015 20:00:46
Odluka_poslovni_prostor.pdfOdluka_poslovni_prostor.pdf  (1239.54Kb)
Предлог одлуке о допунама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

20.10.2015 19:59:12
Odluka_posebna_naknada_za_zastitu_zivotne_sredine.pdfOdluka_posebna_naknada_za_zastitu_zivotne_sredine.pdf  (1609.01Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине

20.10.2015 19:57:34
komasacija_Kacarevo.pdfkomasacija_Kacarevo.pdf  (9102.73Kb)
Предлог одлуке о доношењу Програма комасације катастарске општине Качарево (град Панчево)

20.10.2015 19:55:55
komasacija_Jabuke.pdfkomasacija_Jabuke.pdf  (9656.13Kb)
Предлог одлуке о доношењу Програма комасације катастарске општине Јабука (град Панчево)

20.10.2015 19:54:23
komasacija_Ban.Brestovac.pdfkomasacija_Ban.Brestovac.pdf  (9222.75Kb)
Предлог одлуке о доношењу Програма комасације катастарске општине Банатски Брестовац (град Панчево)

20.10.2015 19:52:56
izvestaj_o_budjetu_jan_febr..pdfizvestaj_o_budjetu_jan_febr..pdf  (6750.37Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - септембар 2015. године (информативно

20.10.2015 19:49:33
Izvestaj_JKP_Kacarevo_za_2014..pdfIzvestaj_JKP_Kacarevo_za_2014..pdf  (6100.3Kb)
Финансијски извештај и Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево за 2014. годину

20.10.2015 19:47:39
Izmene_programa_Direkcija.pdfIzmene_programa_Direkcija.pdf  (15248Kb)
Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

20.10.2015 19:45:56
Izmena_programa_RTVPA.pdfIzmena_programa_RTVPA.pdf  (3991.57Kb)
Измене Програма пословања Јавног радиодифузног предузећа „РТВ Панчево“ Панчево за период од 01.01. до 31.10.2015. године

20.10.2015 19:43:32
izmena_programa_JKP_Glogonj.pdfizmena_programa_JKP_Glogonj.pdf  (2089.22Kb)
Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ за 2015. годину

20.10.2015 19:41:45
Inicijativa_HIP_Petrohemija.pdfInicijativa_HIP_Petrohemija.pdf  (1542.18Kb)
Предлог одлуке у вези иницијативе 468 од 11. јуна 2015. године, „ХИП ПЕТРОХЕМИЈА“ а.д. Панчево

20.10.2015 19:39:59
III_izmena_JKP_Vodovod.pdfIII_izmena_JKP_Vodovod.pdf  (1228.19Kb)
ИИИ Измена и допуна Програма пословања ЈКП Водовод и канализација Панчево за 2015. годину

20.10.2015 19:37:58
II_izmena_JKP_Zelenilo.pdfII_izmena_JKP_Zelenilo.pdf  (4943.95Kb)
Друга измена Плана и Програма пословања за 2015. годину Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево

20.10.2015 19:36:00
II_izmena_JKP_VodKom_(1).pdfII_izmena_JKP_VodKom_(1).pdf  (445.31Kb)
Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука за 2015. годину

20.10.2015 19:34:08
II_izmena_GSA.pdfII_izmena_GSA.pdf  (9926.44Kb)
ИИ Измена и допуна Плана и Програма пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево за 2015. годину

20.10.2015 19:27:56
Dve_zene.pdfDve_zene.pdf  (4026.67Kb)
Предлог одлуке о измештању скулптуре „Две жене“ са платоа испред зграде Градске управе града Панчева на зелену површину парка са леве стране зграде Градске управе града Панчева

20.10.2015 19:25:58
Amandman_Vlada_Keljevic.pdfAmandman_Vlada_Keljevic.pdf  (1338.23Kb)
Амандман на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015.- Владан Кељевић

20.10.2015 19:24:26
Amandman_Sonja_Radivojev.pdfAmandman_Sonja_Radivojev.pdf  (1544.19Kb)
Амандман на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015. - Соња Радивојев

20.10.2015 19:22:56
zakljucak_Kadrovske_Skolski_odbori.pdfzakljucak_Kadrovske_Skolski_odbori.pdf  (824.78Kb)
Предлози решења о разрешењу и именовању Школских одбора

20.10.2015 16:57:01
zakljucak_UO_DK_Dolovo.pdfzakljucak_UO_DK_Dolovo.pdf  (144.71Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома културе «25. мај» Долово.

20.10.2015 16:52:33
zakljucak_Kadrovske__NO_GSA_Mladost_i_Zelenilo.pdfzakljucak_Kadrovske__NO_GSA_Mladost_i_Zelenilo.pdf  (453.03Kb)
- Предлог решења о утврђивању престанка мандата и именовању председника Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, - Предлог решења о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора ЈКП за уређење и одржавање спортских тер

20.10.2015 16:47:46
Amandman_na_Odluku_o_budzetu_GVGP.pdfAmandman_na_Odluku_o_budzetu_GVGP.pdf  (729.6Kb)
Амандман Градског већа на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о будзету за 2015. године

20.10.2015 11:27:27
informacija.pdfinformacija.pdf  (43.19Kb)
Мишљење Сталних радних тела Скупштине града Панчева од 16. 10. 2015. године

20.10.2015 11:25:45
Odluka_toplotna_energija.pdfOdluka_toplotna_energija.pdf  (666.92Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

14.10.2015 16:39:31
odluka_o_cenama___krajnje_kupce.pdfodluka_o_cenama___krajnje_kupce.pdf  (4554.82Kb)
Предлог одлуке о утврђивању цена топлотне енергије за крајње купце

14.10.2015 16:36:33
Izmena_Plana_postavljanje_pokretnih_objekata.pdfIzmena_Plana_postavljanje_pokretnih_objekata.pdf  (666.14Kb)
Предлог измене Плана за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене

12.10.2015 16:02:19
statut_JKP_Dolovi.pdfstatut_JKP_Dolovi.pdf  (1391.71Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа "Долови" Долово

12.10.2015 15:53:23
rebalans_budzeta.pdfrebalans_budzeta.pdf  (9051.26Kb)
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину

12.10.2015 15:43:32
Izmena_odluke_toplotna_energija.pdfIzmena_odluke_toplotna_energija.pdf  (562.58Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

05.10.2015 11:52:25
IV_izmena_JKP_Higijena.pdfIV_izmena_JKP_Higijena.pdf  (2503.54Kb)
Измена Програма пословања ЈКП «Хигијена» Панчево за 2015. годину (четврта измена).

05.10.2015 11:39:15
odluka_NO_JKP_Omoljica.pdfodluka_NO_JKP_Omoljica.pdf  (421.99Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица број: 12/2015 од 26.06.2015. године.

05.10.2015 11:29:43
odluka_NO_JKP_Mladost.pdfodluka_NO_JKP_Mladost.pdf  (804.11Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево, број: 1340/3 од 21.09.2015. године, о доношењу Финансијског плана ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост»

05.10.2015 11:29:09
odluka_Gradski_stadion.pdfodluka_Gradski_stadion.pdf  (3010.18Kb)
Предлог одлуке о преносу права коришћења, без накнаде, на непокретности «Градски стадион» у Панчеву.

25.09.2015 11:48:44
odl.NO_JKP_VodKom_Jabuka.pdfodl.NO_JKP_VodKom_Jabuka.pdf  (370.81Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Вод-Ком» Јабука број: 321 од 16.09.2015. године.

25.09.2015 11:48:15
odl.NO_JKP_Dolovi.pdfodl.NO_JKP_Dolovi.pdf  (411.6Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово о расподели добити по финансијском извештају за 2014. годину, од 14.09.2015. године

25.09.2015 11:47:43
izvestaj_JKP_VodKom_Jabuka_za_2014.pdfizvestaj_JKP_VodKom_Jabuka_za_2014.pdf  (1583.6Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Вод-Ком» Јабука за 2014. годину.

25.09.2015 11:47:08
izves._RTV_za_2014.pdfizves._RTV_za_2014.pdf  (3202.26Kb)
Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈРП «РТВ ПАНЧЕВО» за 2014. годину са финансијским извештајем за 2014. годину.

25.09.2015 11:46:34
odluka_NO_JKP_Glogonj_raspodela_dobiti.pdfodluka_NO_JKP_Glogonj_raspodela_dobiti.pdf  (396.95Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ о расподели добити број: 02-35/2015 од 20.08.2015. године.

22.09.2015 11:59:16
odluka_NO_JKP_BNS_raspodela_dobiti.pdfodluka_NO_JKP_BNS_raspodela_dobiti.pdf  (418.63Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село о расподели добити по финансијском извештају за 2014. годину од 26.06.2015. године

22.09.2015 11:58:33
odluka___zakup_soc.stanova.pdfodluka___zakup_soc.stanova.pdf  (1966.68Kb)
Предлог одлуке о начину утврђивања трошковне (непрофитне) закупнине за станове намењене социјалном становању.

22.09.2015 11:58:00
izmena_programa_TOP.pdfizmena_programa_TOP.pdf  (648.34Kb)
Измена Програма рада и финансијског плана за 2015. годину Туристичке организације Панчево.

22.09.2015 11:57:26
II_izmena_JKP_Vodovod.pdfII_izmena_JKP_Vodovod.pdf  (954.63Kb)
ИИ Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево за 2015. годину.

22.09.2015 11:56:56
Zakljucak_imenovanje_v.d.direktora_JP_Direkcija.pdfZakljucak_imenovanje_v.d.direktora_JP_Direkcija.pdf  (329.87Kb)
Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево.

14.09.2015 14:51:04
zakljucak_kadrovske_direktor_Doma_omladine.pdfzakljucak_kadrovske_direktor_Doma_omladine.pdf  (207.25Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата директора и именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Панчево.

14.09.2015 14:48:50
zakljucak_kadrovske_direktor_JKP_Vodovod.pdfzakljucak_kadrovske_direktor_JKP_Vodovod.pdf  (249.11Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора и именовању вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево.

14.09.2015 14:48:06
zakljucak_kadrovske_direktor_DK_Kacarevo.pdfzakljucak_kadrovske_direktor_DK_Kacarevo.pdf  (247.61Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата директора и именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Братство-Јединство“ Качарево.

14.09.2015 14:47:23
zakljucak_kadrovske__clan_UO_Apoteke.pdfzakljucak_kadrovske__clan_UO_Apoteke.pdf  (165.4Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Апотеке "Панчево" Панчево.

14.09.2015 14:46:43
zaklucak_kadrovske_v.d.direktor_JKP_Grejanje.pdfzaklucak_kadrovske_v.d.direktor_JKP_Grejanje.pdf  (194.99Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности и именовању вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Грејање“ Панчево.

14.09.2015 14:46:11
statut_JP_Direkcija_izmena.pdfstatut_JP_Direkcija_izmena.pdf  (500.02Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

14.09.2015 14:45:17
resenje_razresenje_direktora_JP_Direkcija.pdfresenje_razresenje_direktora_JP_Direkcija.pdf  (440Kb)
Предлог решења о разрешењу директора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево.

14.09.2015 14:44:49
Izmena_resenja_komisija_za_imenovanje_direktora.pdfIzmena_resenja_komisija_za_imenovanje_direktora.pdf  (138.38Kb)
Предлог решења о измени решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево.

14.09.2015 14:44:07
Izmena_resenja_kadrovska_komisija.pdfIzmena_resenja_kadrovska_komisija.pdf  (122.13Kb)
Предлог решења о разрешењу и избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева.

14.09.2015 14:43:34
odluka_NO_JKP_Kombrest.pdfodluka_NO_JKP_Kombrest.pdf  (486.89Kb)
Одлука Надзорног одбора ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац о расподели добити по годишњем рачуну за 2014. годину, број 85/15 од 24. 06. 2015. године

11.09.2015 15:07:06
odluka_NO_JKP_ATP.pdfodluka_NO_JKP_ATP.pdf  (492.34Kb)
Одлука Надзорног одбора ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт Панчево" Панчево број 1/2015-32-29 од 29. 06. 2015. године

11.09.2015 15:04:55
izvestaj_JKP_ATP_za_2014.pdfizvestaj_JKP_ATP_za_2014.pdf  (6558.48Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт Панчево" Панчево за 2014. годину

11.09.2015 15:02:32
odluka__zemljiste_za_garaze.pdfodluka__zemljiste_za_garaze.pdf  (996.32Kb)
Предлог одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража.

03.09.2015 12:16:18
odluka_NO_JKP_Zelenilo.pdfodluka_NO_JKP_Zelenilo.pdf  (437.82Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево о покрићу губитка по годишњем рачуну за 2014. годину, број: 92-2448/38 од 11.06.2015. године.

03.09.2015 12:15:48
odluka_NO_JKP_Starcevac.pdfodluka_NO_JKP_Starcevac.pdf  (401.92Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Старчевац» Старчево, број: 40/2015 од 09.06.2015. године.

03.09.2015 12:15:18
odluka_NO_JKP_Mladost.pdfodluka_NO_JKP_Mladost.pdf  (390.17Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Младост» Панчево, број: 915/3 од 15.06.2015. године.

03.09.2015 12:14:46
odluka_NO_JKP_Higijena.pdfodluka_NO_JKP_Higijena.pdf  (487.67Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево, број: 5180/53-3 од 26.06.2015. године.

03.09.2015 12:14:17
izvestaj_JKP_BNS.pdfizvestaj_JKP_BNS.pdf  (3606.86Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

03.09.2015 12:13:47
Izmena_odluke_postavljanje_manjih_m.objekata.pdfIzmena_odluke_postavljanje_manjih_m.objekata.pdf  (412.8Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене

03.09.2015 12:13:19
Komisija_za_imen.dir..pdfKomisija_za_imen.dir..pdf  (156.73Kb)
Предлог решења о измени решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево.

31.08.2015 09:25:59
Komisija_vracanje_zemljista.pdfKomisija_vracanje_zemljista.pdf  (169.7Kb)
Нацрт решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта.

31.08.2015 09:25:07
KomisijaDecja_radost.pdfKomisijaDecja_radost.pdf  (180.66Kb)
Предлог решења о образовању Комисије за прибављање непокретности - зграда у функцији осталог образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА, у јавну својину града Панчева, непосредном погодбом.

31.08.2015 09:24:24
III_izmena_programa_JKP_Higijena.pdfIII_izmena_programa_JKP_Higijena.pdf  (1790.49Kb)
Измена Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2015. годину (трећа измена).

26.08.2015 15:12:55
odluka_DECJA_RADOST.pdfodluka_DECJA_RADOST.pdf  (1540.85Kb)
Предлог одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности - зграда у функцији осталог образовања - ДЕЧЈА УСТАНОВА, у јавну својину града Панчева, непосредном погодбом.

26.08.2015 15:12:02
Plan_Nova_deponija.pdfPlan_Nova_deponija.pdf  (3569.03Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације - подцелина 6ц - Нова депонија у насељеном месту Панчево

26.08.2015 15:11:13
odluka_izmena_Statuta.pdfodluka_izmena_Statuta.pdf  (197.39Kb)
Предлог одлуке о измени Статута града Панчева

26.08.2015 15:05:29
izvestaj_JKP_Glogonj.pdfizvestaj_JKP_Glogonj.pdf  (1587.34Kb)
Финансијски извештај и извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ за 2014. годину.

13.08.2015 10:17:10
U.O.Apoteke.pdfU.O.Apoteke.pdf  (178.39Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Апотеке "Панчево" Панчево.

06.08.2015 13:09:10
Izmena_resenja_zam.predsednika.pdfIzmena_resenja_zam.predsednika.pdf  (134.35Kb)
Предлог решења о измени Решења о избору заменика председника Скупштине града Панчева.

06.08.2015 13:08:42
Informacija___strna_zita.pdfInformacija___strna_zita.pdf  (274.44Kb)
Информација о оствареној производњи стрних жита на територији града Панчевау 2015. години. (информативно).

06.08.2015 13:08:06
Resenje_clan_UO_Apoteka.pdfResenje_clan_UO_Apoteka.pdf  (140.66Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Апотеке "Панчево" Панчево.

28.07.2015 09:38:12
Izmena_resenje_o_izboru_predsednika.pdfIzmena_resenje_o_izboru_predsednika.pdf  (116.08Kb)
Предлог решења о измени Решења о избору председника Скупштине града Панчева.

28.07.2015 09:37:31
predlog_resenja_JP_Direkcija.pdfpredlog_resenja_JP_Direkcija.pdf  (1299.05Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево о допуни Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката број: 01-

27.07.2015 16:32:17
izmena_JKP_Kombrest.pdfizmena_JKP_Kombrest.pdf  (1120.68Kb)
Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац за 2015. годину.

27.07.2015 16:31:04
Odluka_zastita_od_buke.pdfOdluka_zastita_od_buke.pdf  (1285.83Kb)
Предлог одлуке о одређивању акустичких зона и заштити од буке на територији града Панчева

27.07.2015 12:20:39
izvestaj_JKP_Dolovi_za_2014.pdfizvestaj_JKP_Dolovi_za_2014.pdf  (1359.78Kb)
Финансијски извештај и извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2014. годину.

27.07.2015 12:19:42
II_izmena_programa_JKP_Higijena.pdfII_izmena_programa_JKP_Higijena.pdf  (1535.59Kb)
Измена Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2015. годину (друга измена).

27.07.2015 12:18:29
inf.koletivni_ugovor.pdfinf.koletivni_ugovor.pdf  (85.8Kb)
Информација о закљученом Посебном колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева

24.07.2015 14:26:06
misljenje.pdfmisljenje.pdf  (69.54Kb)
Мишљење сталних радних тела (седница 24. јул 2015.)

24.07.2015 14:25:23
program_rada_RTV_za_2015.pdfprogram_rada_RTV_za_2015.pdf  (1866.07Kb)
Програм пословања Јавног радиодифузног предузећа «РТВ Панчево» Панчево од 01.01. до 31.10.2015. године.

24.07.2015 11:15:04
izvestaj_JKP_Omoljica_za_2014.pdfizvestaj_JKP_Omoljica_za_2014.pdf  (1446.6Kb)
Финансијски извештај и извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица за 2014. годину.

24.07.2015 11:11:24
izmena_plana_JKP_Zelenilo_za_2015.pdfizmena_plana_JKP_Zelenilo_za_2015.pdf  (1688.83Kb)
Измена плана и програма пословања за 2015. годину ЈКП «Зеленило» Панчево.

24.07.2015 11:10:49
II_izmena_plana_JKP_Mladost.pdfII_izmena_plana_JKP_Mladost.pdf  (1763.01Kb)
ИИ Измене и допуне програма пословања ЈКП «Младост» Панчево за 2015. годину.

24.07.2015 11:10:13
Resenje_direktor_CSR_Solidarnost.pdfResenje_direktor_CSR_Solidarnost.pdf  (412.03Kb)
Закључак Комисије за кадровска, административна питања и радне односе са Предлозима Решења о утврђивању престанка мандата и именовању директора Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево

22.07.2015 14:20:47
PDR__blok_115_Omoljica.pdfPDR__blok_115_Omoljica.pdf  (1657.82Kb)
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана.

21.07.2015 15:27:19
PDR_odlaganje_otpada_kompleks_NIS.pdfPDR_odlaganje_otpada_kompleks_NIS.pdf  (2175.73Kb)
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву.

21.07.2015 15:26:35
izvestaj_JKP_Vodovod_i_kanalizacuja_za_2014.pdfizvestaj_JKP_Vodovod_i_kanalizacuja_za_2014.pdf  (4410.1Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

21.07.2015 15:25:53
Odluka_toplotna_energija.pdfOdluka_toplotna_energija.pdf  (1907.55Kb)
Предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

21.07.2015 15:24:58
odluka_NO_JKP_Grejanje_raspodela_dobiti.pdfodluka_NO_JKP_Grejanje_raspodela_dobiti.pdf  (507.72Kb)
Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево о расподели добити оствареној у 2014. години, број: 1945-40/1 од 12. 06. 2015. године.

21.07.2015 15:22:27
odluka_NO_JKP_ATP_cene.pdfodluka_NO_JKP_ATP_cene.pdf  (879.96Kb)
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ Панчево о измени ценовника услуга Аутобуске станице Панчево, број: 1/2015-32-30 од 29. 06. 2015. године.

21.07.2015 15:21:46
odluka_DECJA_USTANOVA.pdfodluka_DECJA_USTANOVA.pdf  (1573.35Kb)
Предлог Одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности - зграда у функцији осталог образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА, у јавну својину града Панчева.

21.07.2015 15:21:04
odlika_NO_JKP_Grejanje_uslovni_otpis_kamate.pdfodlika_NO_JKP_Grejanje_uslovni_otpis_kamate.pdf  (464.37Kb)
Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево о условном отпису законске затезне камате, број: 10/1945-40 од 12. 06. 2015. године.

21.07.2015 15:20:19
konkurs_direktor_JKP_Grejanje.pdfkonkurs_direktor_JKP_Grejanje.pdf  (408.25Kb)
Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево.

21.07.2015 15:19:17
izvestaj_JKP_Zelenilo_za_2014.pdfizvestaj_JKP_Zelenilo_za_2014.pdf  (4980.32Kb)
Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

21.07.2015 15:18:31
izvestaj_JKP_Starcevac_za_2014.pdfizvestaj_JKP_Starcevac_za_2014.pdf  (1650.45Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

21.07.2015 15:17:25
izvestaj_JKP_Mladost_za_2014.pdfizvestaj_JKP_Mladost_za_2014.pdf  (3301.92Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Младост“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

21.07.2015 15:16:40
izvestaj_JKP_Kombrest_Ban.Brestovac.pdfizvestaj_JKP_Kombrest_Ban.Brestovac.pdf  (1539.96Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

21.07.2015 15:15:40
Izvestaj_JKP_Higijena_2014.pdfIzvestaj_JKP_Higijena_2014.pdf  (28286.55Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

21.07.2015 15:14:53
izvestaj_izvrsenje_budzeta_1_6_2015.pdfizvestaj_izvrsenje_budzeta_1_6_2015.pdf  (11723.62Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - јун 2015. године.

21.07.2015 15:13:32
izmena_Plana_Petrohemija_Azotara_Rafinerija.pdfizmena_Plana_Petrohemija_Azotara_Rafinerija.pdf  (4198.43Kb)
Предлог одлуке о доношењу измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево.

21.07.2015 15:12:33
izmena_Plana_Kacarevo.pdfizmena_Plana_Kacarevo.pdf  (1178.45Kb)
Предлог одлуке о измени Плана генералне регулације насељеног места Качарево

21.07.2015 15:10:20
izvestaj_stanje_zivotne_sredine_za_2014.pdfizvestaj_stanje_zivotne_sredine_za_2014.pdf  (4925.11Kb)
Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2014. годину

13.07.2015 14:37:14
II_izmena_JKP_Starcevac.pdfII_izmena_JKP_Starcevac.pdf  (940.49Kb)
Друга измена Програма пословања ЈКП «Старчевац» Старчево за 2015. годину

13.07.2015 14:36:43
I_izmena_programa_JKP_ATP.pdfI_izmena_programa_JKP_ATP.pdf  (1283.73Kb)
Програм пословања ЈКП «Аутотранспорт - Панчево» Панчево за 2015. годину – Измена И

13.07.2015 14:36:14
Resenje_clan_GVGP.pdfResenje_clan_GVGP.pdf  (727.33Kb)
Предлог решења о измени Решења о избору члана Градског већа града Панчева.

13.07.2015 14:34:20
Zakljucak_Kadrovske_komisije_sa_predlozima_resenja.pdfZakljucak_Kadrovske_komisije_sa_predlozima_resenja.pdf  (414.3Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању председника и члана Жирија за доделу признања и награда поводом празника града Панчева. - Предлог решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Регионалног центра за таленте из природних

01.07.2015 16:46:05
Apoteka.pdfApoteka.pdf  (272.3Kb)
Предлог решења о разрешењу директора „Апотека Панчево“ Панчево. - Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора „Апотека Панчево“ Панчево.

01.07.2015 16:45:09
Predlozi_Resenja_jkp_u_naseljenim_mestima_direktori.pdfPredlozi_Resenja_jkp_u_naseljenim_mestima_direktori.pdf  (678.98Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ“ Глогоњ. - Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ“ Глогоњ. - Предлог решења о утврђивању престанка мандата

01.07.2015 16:44:13
Komisija_za_propise.pdfKomisija_za_propise.pdf  (111.05Kb)
Предлог решења о разрешењу и избору члана Комисије за прописе Скупштине града Панчева.

01.07.2015 16:42:42
Komisija_za_kadrovska_pitanja.pdfKomisija_za_kadrovska_pitanja.pdf  (133.19Kb)
Предлог решења о разрешењу и избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева.

01.07.2015 16:42:01
Komisija_za_mandatna_pitanja.pdfKomisija_za_mandatna_pitanja.pdf  (127.61Kb)
Предлог решења о разрешењу и избору председника и чланова Комисије за мандатна питања Скупштине града Панчева.

01.07.2015 16:41:19
Predlog_Resenja_JKP_Vodkom_direktor.pdfPredlog_Resenja_JKP_Vodkom_direktor.pdf  (1133.92Kb)
Нови Предлог Решења о именовању директора ЈКП "Вод Ком" Јабука

01.07.2015 16:40:17
Amandman_Slobodan_Bugarin.pdfAmandman_Slobodan_Bugarin.pdf  (297.82Kb)
Амандман одборника Слободана Бугарина на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину

01.07.2015 16:38:52
Odluka_NO_Higijena_zalozno_pravo.pdfOdluka_NO_Higijena_zalozno_pravo.pdf  (1757.52Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одобра Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за упис заложног права над покретним стварима.

01.07.2015 16:37:29
Izmena_resenja_radna_grupa_PKU.pdfIzmena_resenja_radna_grupa_PKU.pdf  (794.87Kb)
Предлог решења о измени Решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног колективног уговора за јавна предузећа града Панчева и Колективног уговора код послодавца за јавна предузећа града Панчева.

01.07.2015 16:36:29
Odluka_NO_Direkcija.pdfOdluka_NO_Direkcija.pdf  (595.14Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево о допуни Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката број: 01-

01.07.2015 16:35:36
Statut_JKP_Omoljica.pdfStatut_JKP_Omoljica.pdf  (453.51Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о Изменама Статута Јавног комуналног предузећа «Омољица » Омољица.

01.07.2015 16:23:35
predlog_odluke_o_radnom_vremenu.pdfpredlog_odluke_o_radnom_vremenu.pdf  (1898.38Kb)
Предлог одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева.

01.07.2015 16:22:50
Izmene_Programa_Direkcija.pdfIzmene_Programa_Direkcija.pdf  (6799.78Kb)
Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину.

01.07.2015 16:22:06
Izvestaj_JKP_Grejanje_za_2014.g..pdfIzvestaj_JKP_Grejanje_za_2014.g..pdf  (5314.28Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Грејање“ за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

01.07.2015 16:21:08
stab.pdfstab.pdf  (282.72Kb)
Предлог решења о разрешењу и постављењу заменика команданта и чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева

01.07.2015 16:15:43
Odluka_RTV_Pa.pdfOdluka_RTV_Pa.pdf  (2123.97Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа „Радиотелевизија Панчево“ Панчево.

29.06.2015 15:33:42
Izvestaj_revizora_info.pdfIzvestaj_revizora_info.pdf  (7244.72Kb)
Извештај независног овлашћеног ревизора Градоначелнику града Панчева о извршеној екстерној ревизији консолидованих финансијских изевештаја града Панчева, са стањем на дан 31. децембра 2014. године

24.06.2015 15:42:31
zakljucak_izrada_strategije_kultura.pdfzakljucak_izrada_strategije_kultura.pdf  (311.32Kb)
Предлог закључка о приступању изради Стратегије развоја културе у граду Панчеву 2016-2020.

24.06.2015 15:41:56
Izmena_Odluke___budzet_2015.pdfIzmena_Odluke___budzet_2015.pdf  (8801.59Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину.

24.06.2015 15:41:25
II_izmena_programa_JKP_Omoljica.pdfII_izmena_programa_JKP_Omoljica.pdf  (857.63Kb)
Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица за 2015. годину.

24.06.2015 15:40:59
I_izmena_programa_JKP_VOD_KOM.pdfI_izmena_programa_JKP_VOD_KOM.pdf  (1330.74Kb)
Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука за 2015. годину.

24.06.2015 15:40:28
Predlog_resenja_direktor_JKP_VOD_KOM.pdfPredlog_resenja_direktor_JKP_VOD_KOM.pdf  (1027.6Kb)
Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Вод ком“ Јабука

22.06.2015 15:27:49
Pravilnik_postavljanje_montaznih_objekata.pdfPravilnik_postavljanje_montaznih_objekata.pdf  (1432.94Kb)
Предлог Правилника о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене.

22.06.2015 15:27:17
plan_postavljanja_pokretnih_objekata.pdfplan_postavljanja_pokretnih_objekata.pdf  (2775.47Kb)
Предлог Плана за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене.

22.06.2015 15:26:47
Odluka_Program_zastite_od_uticaja_eolske_erozije.pdfOdluka_Program_zastite_od_uticaja_eolske_erozije.pdf  (1167.9Kb)
Предлог одлуке о поверавању спровођења Програма заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији града Панчева за 2015. годину

22.06.2015 15:26:16
Odluka_javni_konkurs_direktori.pdfOdluka_javni_konkurs_direktori.pdf  (502.92Kb)
Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево.

22.06.2015 15:25:45
II_izmena_programa_JKP_Kacarevo.pdfII_izmena_programa_JKP_Kacarevo.pdf  (567.56Kb)
Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2015. годину.

22.06.2015 15:25:12
izvestaj_mandatne_III.pdfizvestaj_mandatne_III.pdf  (224.57Kb)
Извештај са предлогом за потврђивање мандата одборнику Скупштине града Панчева, са предлогом одлуке: - Предлог одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Панчева.

19.06.2015 13:50:05
izvestaj_mandatne_II.pdfizvestaj_mandatne_II.pdf  (217.93Kb)
Извештај са предлогом за потврђивање мандата одборнику Скупштине града Панчева, са предлогом одлука: - Предлог одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Панчева.

19.06.2015 12:11:18
izvestaj_mandatne_I.pdfizvestaj_mandatne_I.pdf  (293.5Kb)
Извештај са предлогом за утврђивање престанка мандата одборнику и потврђивање мандата одборнику Скупштине града Панчева, са предлогом одлука - Комисија за мандатна питања Скупштине града Панчева, 19. јун 2015. године

19.06.2015 10:40:17
misljenje_saveta.pdfmisljenje_saveta.pdf  (63.23Kb)
Мишљење сталних радних тела Скупштине града Панчева од 09. јуна 2015. године

11.06.2015 10:20:06
odluka_o_raspolaganju_stanova.pdfodluka_o_raspolaganju_stanova.pdf  (668.58Kb)
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о располагању становима града Панчева

11.06.2015 10:18:53
odluka_o_nagradi_Policajac_meseca.pdfodluka_o_nagradi_Policajac_meseca.pdf  (251.1Kb)
Предлог одлуке о награди града Панчева Полицајац месеца

05.06.2015 14:55:03
program_rada_Kulturni_centar.pdfprogram_rada_Kulturni_centar.pdf  (2620.72Kb)
Програм рада, финансијски план и измене финансијског плана Културног центра Панчева за 2015. годину.

05.06.2015 13:04:31
odluka_teh.pregled_objekata.pdfodluka_teh.pregled_objekata.pdf  (279.96Kb)
Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о трошковима техничког прегледа објекта.

05.06.2015 13:03:52
odluka_o_sahranjivanju.pdfodluka_o_sahranjivanju.pdf  (1094.63Kb)
Предлог одлуке о сахрањивању и гробљима.

04.06.2015 12:03:13
izvestaj_Saveta_za_zdravlje.pdfizvestaj_Saveta_za_zdravlje.pdf  (558.77Kb)
Извештај о раду Савета за здравље града Панчева за 2014. годину.

04.06.2015 12:00:40
izmena_programa_JKP_Grejanje.pdfizmena_programa_JKP_Grejanje.pdf  (1172.77Kb)
Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2015. годину.

04.06.2015 11:55:37
program_rada_DK_Jabuka.pdfprogram_rada_DK_Jabuka.pdf  (1152.09Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «Кочо Рацин» Јабука за 2015. годину.

04.06.2015 11:51:46
program_rada_DK_Glogonj.pdfprogram_rada_DK_Glogonj.pdf  (1000.89Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «Младост» Глогоњ за 2015. годину.

04.06.2015 11:38:10
program_rada_DK_Kacarevo.pdfprogram_rada_DK_Kacarevo.pdf  (738.7Kb)
План рада и финансијски план Дома културе «Братство - Јединство» Качарево за 2015. годину.

04.06.2015 11:34:07
program_rada_DK_Omoljica.pdfprogram_rada_DK_Omoljica.pdf  (807.29Kb)
Програм рада и финансијски план Дома културе «Вук Караџић» Омољица за 2015. годину.

04.06.2015 11:31:30
program_rada_DK_Ban.Brestovac.pdfprogram_rada_DK_Ban.Brestovac.pdf  (1086.85Kb)
Програм рада, финансијски план и анекс финансијског плана Дома културе «4. октобар» Банатски Брестовац за 2015. годину.

04.06.2015 11:28:40
program_rada_DK_Starcevo.pdfprogram_rada_DK_Starcevo.pdf  (919.79Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «29. новембар» Старчево за 2015. годину.

04.06.2015 11:25:06
program_rada_DK_Dolovo.pdfprogram_rada_DK_Dolovo.pdf  (917.3Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «25. мај» Долово за 2015. годину.

04.06.2015 11:20:59
program_rada_DK_BNS.pdfprogram_rada_DK_BNS.pdf  (754.54Kb)
Програм рада и финансијски план Дома културе «3. октобар» Банатско Ново Село за 2015. годину.

04.06.2015 11:17:23
program_rada_Gradske_bibloioteke.pdfprogram_rada_Gradske_bibloioteke.pdf  (901.31Kb)
Програм рада и финансијски план Градске библиотеке Панчево за 2015. годину.

04.06.2015 11:16:12
program_Narodni_muzej.pdfprogram_Narodni_muzej.pdf  (1344.46Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Народног музеја Панчево за 2015. годину.

04.06.2015 11:15:27
plan_Zavoda_za_spom.kult_za_2015.pdfplan_Zavoda_za_spom.kult_za_2015.pdf  (968.42Kb)
План рада и финансијски план Завода за заштиту споменика културе у Панчеву за 2015. годину.

04.06.2015 11:14:32
program_rada_Dom_omladine.pdfprogram_rada_Dom_omladine.pdf  (2242.16Kb)
Програм рада, финансијски план и прва измена финансијског плана Дома омладине Панчево за 2015. годину.

04.06.2015 11:13:49
Odluka_APV_prenos_prava_svojine.pdfOdluka_APV_prenos_prava_svojine.pdf  (918.97Kb)
Предлог одлуке поводом захтева Покрајинске владе за пренос права јавне својине

26.05.2015 13:03:53
nacrt_odluke_o_zavrsnom_racunu_2014.pdfnacrt_odluke_o_zavrsnom_racunu_2014.pdf  (11799.08Kb)
Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2014. годину.

20.05.2015 14:47:21
infor._prolecna_setva.pdfinfor._prolecna_setva.pdf  (270.94Kb)
Информација о извршеној пролећној сетви на територији града Панчева у 2015. години. (информативно)

20.05.2015 14:43:43
Izvestaj_o_radu_GJP_za_2014.pdfIzvestaj_o_radu_GJP_za_2014.pdf  (2298.91Kb)
Годишњи извештај Градског правобраниоца града Панчева за 2014. годину

14.05.2015 13:55:38
IZVESTAJ_KOMISIJE_za_ispitivanje_cinjenica_voda.pdfIZVESTAJ_KOMISIJE_za_ispitivanje_cinjenica_voda.pdf  (2222.09Kb)
Извештај Комисије за испитивање чињеница у вези са погоршањем квалитета воде за пиће број:ИИ-05-06-26/2015-3 од 07.05.2015. године

07.05.2015 16:21:07
Resenje_saglasnost_na_odluku_NO_JKP_ATP.pdfResenje_saglasnost_na_odluku_NO_JKP_ATP.pdf  (579.51Kb)
Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево број 1/2015-29-15 од 23.04.2015. године.

07.05.2015 13:22:03
projekcija_budzeta.pdfprojekcija_budzeta.pdf  (838.51Kb)
Предлог пројекције буџета града Панчева у периоду отплате кредита 2015 - 2021. година.

07.05.2015 13:21:33
Izvestaj_DK_Starcevo.pdfIzvestaj_DK_Starcevo.pdf  (752.04Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «29. новембар» Старчево за 2014. годину.

07.05.2015 13:21:06
izvestaj_DK_Omoljica.pdfizvestaj_DK_Omoljica.pdf  (836.49Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Вук Караџић» Омољица за 2014. годину.

07.05.2015 13:19:02
izvestaj_DK_Kacarevo.pdfizvestaj_DK_Kacarevo.pdf  (903.73Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Братство-Јединство» Качарево за 2014. годину.

07.05.2015 13:14:47
Izvestaj_DK_Jabuka.pdfIzvestaj_DK_Jabuka.pdf  (785.11Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Кочо Рацин» Јабука за 2014. годину.

07.05.2015 13:14:21
izvestaj_DK_Glogonj.pdfizvestaj_DK_Glogonj.pdf  (876Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Младост» Глогоњ за 2014. годину.

07.05.2015 13:13:55
izvestaj_DK_Dolovo.pdfizvestaj_DK_Dolovo.pdf  (1050.55Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «25. мај» Долово за 2014. годину.

07.05.2015 13:13:22
Izvestaj_DK_Ban.Novo_Selo.pdfIzvestaj_DK_Ban.Novo_Selo.pdf  (855.68Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «3. октобар» Банатско Ново Село за 2014. годину.

07.05.2015 13:12:54
izvestaj_DK_Ban.Brestovac.pdfizvestaj_DK_Ban.Brestovac.pdf  (836.58Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «4. октобар» Банатски Брестовац за 2014. годину.

07.05.2015 13:12:02
Plan_rada_CSR_Solidarnost.pdfPlan_rada_CSR_Solidarnost.pdf  (880.32Kb)
План рада и Финансијски план Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево за 2015. годину.

07.05.2015 13:11:22
Izvestaj_CSR_Solidarnost.pdfIzvestaj_CSR_Solidarnost.pdf  (2041.24Kb)
Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево за 2014. годину.

07.05.2015 13:10:38
Plan_rada_Crveni_krst.pdfPlan_rada_Crveni_krst.pdf  (961.58Kb)
План рада и финансијски план Црвеног крста Панчево за 2015. годину.

07.05.2015 13:09:45
Izvestaj_Crveni_krst.pdfIzvestaj_Crveni_krst.pdf  (1162.57Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Црвеног крста Панчево за 2014. годину.

07.05.2015 13:09:07
Saglasnost__upotreba_imena_Pancevo.pdfSaglasnost__upotreba_imena_Pancevo.pdf  (334.05Kb)
Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена "Панчево"

30.04.2015 15:36:13
Odluka_troskovi_u_vezi_urb.planiranja.pdfOdluka_troskovi_u_vezi_urb.planiranja.pdf  (516.35Kb)
Предлог Одлуке о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођење поступка обједињене процедуре

30.04.2015 15:30:41
Odluka_gradske_administrativne_takse.pdfOdluka_gradske_administrativne_takse.pdf  (405.97Kb)
Предлог Одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама

30.04.2015 15:29:04
Izvestaj_izvrsenje_budzeta_jan_mart.pdfIzvestaj_izvrsenje_budzeta_jan_mart.pdf  (6517.45Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о будзету града Панчева за период јануар март 2015. године

30.04.2015 15:27:42
Resenje___saglasnost_na_deo_statuta_PU_Decja_radost.pdfResenje___saglasnost_na_deo_statuta_PU_Decja_radost.pdf  (2353.98Kb)
Предлог решења о давању сагласности на део Статута Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево који се односи на главу 12 „УПИС ДЕЦЕ У УСТАНОВУ“.

22.04.2015 16:02:51
Odluka_NO_JKP_Starcevac_cene_otpadnih_voda.pdfOdluka_NO_JKP_Starcevac_cene_otpadnih_voda.pdf  (1161.37Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево о утврђивању цена за отпадну воду, број 34/15 од 18.02.2015. године.

22.04.2015 16:02:11
Resenje_Skolski_odbor_muzicka_skola.pdfResenje_Skolski_odbor_muzicka_skola.pdf  (146.67Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Музичке школе «Јован Бандур» Панчево.

08.04.2015 16:27:03
Resenje_Komisija_za_izradu_Programa_polj.zemljiste.pdfResenje_Komisija_za_izradu_Programa_polj.zemljiste.pdf  (175.34Kb)
Предлог решења о измени Решења о оснивању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

08.04.2015 16:26:28
Resenje___UO_Decja_radost.pdfResenje___UO_Decja_radost.pdf  (160.31Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе «Дечја радост» Панчево.

08.04.2015 16:25:49
Resenje___Statut_JKP_Kombrest.pdfResenje___Statut_JKP_Kombrest.pdf  (1404.39Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац.

08.04.2015 16:25:06
Resenja_direktor_TOP.pdfResenja_direktor_TOP.pdf  (232.75Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације града Панчева. Предлог решења о именовању директора Туристичке организације града Панчева.

08.04.2015 16:24:19
Odluka_zaduzivanje_za_kapitalne_rashode.pdfOdluka_zaduzivanje_za_kapitalne_rashode.pdf  (539.04Kb)
Предлог одлуке о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

08.04.2015 16:23:38
Odluka_o_poveravanju_JP_Direkcije.pdfOdluka_o_poveravanju_JP_Direkcije.pdf  (842.15Kb)
Предлог одлуке о поверавању ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, функције управљања непокретношћу у државној својини РС, са правом коришћења града Панчева, зграда пословних услуга - урбанизам, у ул. Немањина бб у Панчеву.

08.04.2015 16:22:59
Odluka_NO_JKP_Starcevac_cene.pdfOdluka_NO_JKP_Starcevac_cene.pdf  (747.45Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево о утврђивању цена погребних услуга, број 33/2015 од 18.02.2015. године.

08.04.2015 16:22:18
Odluka___zelene_povrsine.pdfOdluka___zelene_povrsine.pdf  (1051.96Kb)
Предлог одлуке о зеленим површинама на територији града Панчева.

08.04.2015 16:21:42
Izvestaj_TOP_2014.pdfIzvestaj_TOP_2014.pdf  (1000.47Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације Панчево за 2014. годину.

08.04.2015 16:21:05
Izvestaj_GSA_2014.pdfIzvestaj_GSA_2014.pdf  (4774.17Kb)
Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево за 2014. годину

08.04.2015 16:19:57
Izmena_odluke___poslovni_prostor.pdfIzmena_odluke___poslovni_prostor.pdf  (725.46Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева.

08.04.2015 16:19:02
Izvestaj_sa_predlogom_odluka_mandat_odbornika.pdfIzvestaj_sa_predlogom_odluka_mandat_odbornika.pdf  (276.53Kb)
Извештај са предлогом за утврђивање престанка мандата одборнику и потврђивање мандата одборнику Скупштине града Панчева

07.04.2015 17:03:00
MISLJENJE.pdfMISLJENJE.pdf  (67.83Kb)
Мишљење са седница сталних радних тела Скупштине, одржаних дана 06.04.2015. године

07.04.2015 17:01:05
Odluka_odredjivanje_dr_za_utvrdjivanje_smrti.pdfOdluka_odredjivanje_dr_za_utvrdjivanje_smrti.pdf  (358.4Kb)
Предлог одлуке о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Панчева.

02.04.2015 14:47:00
Odluka_nabavka_medicinske_opreme.pdfOdluka_nabavka_medicinske_opreme.pdf  (315.45Kb)
Предлог одлуке о финансирању набавке медицинске и друге опреме за потребе Опште болнице Панчево, неопходне за лечење грађана са територије града Панчева.

02.04.2015 14:45:50
Odluka___konkurs_za_direktora_VodKom_Jabuka.pdfOdluka___konkurs_za_direktora_VodKom_Jabuka.pdf  (552.79Kb)
Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука.

02.04.2015 14:45:15
Program_rada_Istorijski_arhiv_za_2015.pdfProgram_rada_Istorijski_arhiv_za_2015.pdf  (1043.3Kb)
Програм рада и финансијски план Историјског архива у Панчеву за 2015. годину.

01.04.2015 11:52:55
Program_rada_DK_Ivanovo_za_2015.pdfProgram_rada_DK_Ivanovo_za_2015.pdf  (686.13Kb)
Програм рада и финансијски план Дома културе «Жарко Зрењанин» Иваново за 2015. годину.

01.04.2015 11:52:21
Odluka_model_privatizacija_RTV_Pa.pdfOdluka_model_privatizacija_RTV_Pa.pdf  (1122.53Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа «Радиотелевизија Панчево» Панчево.

01.04.2015 11:50:33
Odluka_autobuska_i_taksi_stajalista.pdfOdluka_autobuska_i_taksi_stajalista.pdf  (841.19Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева.

01.04.2015 11:50:02
Izvestaj_o_radu_Istorijski_arhiv_za_2014.pdfIzvestaj_o_radu_Istorijski_arhiv_za_2014.pdf  (1358.56Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај о резултату пословања Историјског архива у Панчеву за 2014. годину.

01.04.2015 11:47:21
Izvestaj_o_radu_DK_Ivanovo.pdfIzvestaj_o_radu_DK_Ivanovo.pdf  (627.63Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Жарко Зрењанин» Иваново за 2014. годину.

01.04.2015 11:46:50
Plan_rada_komunalne_policije_2015.pdfPlan_rada_komunalne_policije_2015.pdf  (759.46Kb)
Годишњи план рада Комуналне полиције Градске управе града Панчева за 2015. године

25.03.2015 11:41:24
Izvestaj_o_radu_komunalne_policije_za_2014.pdfIzvestaj_o_radu_komunalne_policije_za_2014.pdf  (594.42Kb)
Извештај о раду Комуналне полиције Градске управе града Панчева за 2014. године

25.03.2015 11:39:23
Plan_centra_za_talente_2015.pdfPlan_centra_za_talente_2015.pdf  (1845.61Kb)
План радаи финансијски план Регионалног центра заталенте «Михајло Пупин» Панчево за календарску 2015.годину.

19.03.2015 15:27:05
Izvestaj_o_radu_Narodni_muzej_2014.pdfIzvestaj_o_radu_Narodni_muzej_2014.pdf  (1237.81Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Народног музеја Панчево за 2014. годину.

19.03.2015 15:26:19
Izvestaj_zavoda_sa_spomenike_2014.pdfIzvestaj_zavoda_sa_spomenike_2014.pdf  (1380.26Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај за 2014. годину Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

19.03.2015 15:25:55
Izvestaj_o_radu_Kulturni_centar_2014.pdfIzvestaj_o_radu_Kulturni_centar_2014.pdf  (3079.34Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај за 2014. годину Културног центра Панчева.

19.03.2015 15:25:28
Izvestaj_o_radu_Dom_omladine_za_2014.pdfIzvestaj_o_radu_Dom_omladine_za_2014.pdf  (4368.73Kb)
Извештај о раду и извештај о финансијском пословању Дома омладине Панчево за 2014. годину.

19.03.2015 15:24:56
Izvestaj_centra_za_talente_2014.pdfIzvestaj_centra_za_talente_2014.pdf  (9074.04Kb)
Извештај о реализованом плану рада и финансијски извештај Регионалног центра за таленте «Михајло Пупин» Панчево за календарску 2014.годину.

19.03.2015 15:24:27
Program_uredjivanja_gradjevinskog_zemljista.pdfProgram_uredjivanja_gradjevinskog_zemljista.pdf  (5359.08Kb)
Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2015. годину.

10.03.2015 17:15:20
Izmena_programa_Kacarevo_za_2015..pdfIzmena_programa_Kacarevo_za_2015..pdf  (3797.1Kb)
Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа Качарево Качарево за 2015. годину

10.03.2015 16:53:11
Odluka_o_donosenju_PGR_Dolovo.pdfOdluka_o_donosenju_PGR_Dolovo.pdf  (12536.54Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Долово.

10.03.2015 16:52:44
Resenje_imenovanje_vd_direktora_JKP_Grejanje.pdfResenje_imenovanje_vd_direktora_JKP_Grejanje.pdf  (767.59Kb)
Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево

10.03.2015 16:03:38
Resenje_predsednik_NO_JKP_Grejanje.pdfResenje_predsednik_NO_JKP_Grejanje.pdf  (836.94Kb)
Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево

10.03.2015 16:03:01
Resenje_prestanak_mandata_direktora_JKP_Grejanje.pdfResenje_prestanak_mandata_direktora_JKP_Grejanje.pdf  (1557.78Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево.

09.03.2015 15:37:45
Program_rada_RTV_za_2015.pdfProgram_rada_RTV_za_2015.pdf  (9245.97Kb)
Програм пословања Јавног радиодифузног предузећа «РТВ Панчево» Панчево од 01.01. до 30.06.2015. године.

09.03.2015 15:37:05
Odluka_poveravanju_Kulturnom_centru_na_upravljanje_Z.Zrenjanina_1.pdfOdluka_poveravanju_Kulturnom_centru_na_upravljanje_Z.Zrenjanina_1.pdf  (5350.61Kb)
Предлог одлуке о поверавању Културном центру Панчева, Панчево, функције управљања непокретношћу - четворособног стана, на првом спрату објекта у ул. Жарка Зрењанина бр. 1 у Панчеву.

09.03.2015 15:36:23
Odluka_NO_JP_Direkcija_cena_izrade_planova.pdfOdluka_NO_JP_Direkcija_cena_izrade_planova.pdf  (2729.53Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево о измени Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, бро

09.03.2015 15:35:37
Izmena_programa_JKP_Higijena_za_2015.pdfIzmena_programa_JKP_Higijena_za_2015.pdf  (11139.7Kb)
Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево за 2015. годину.

09.03.2015 15:34:52
Izmena_plana_GSA_za_2015.pdfIzmena_plana_GSA_za_2015.pdf  (17800.16Kb)
И Измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево за 2015. годину.

09.03.2015 15:33:58
Izmena_odluke_davanje_u_zakup_otudjenje_gradjevinskog_zemljista.pdfIzmena_odluke_davanje_u_zakup_otudjenje_gradjevinskog_zemljista.pdf  (1459.22Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта.

09.03.2015 15:33:04
INFORMACIJA_Stalna_radna_tela.pdfINFORMACIJA_Stalna_radna_tela.pdf  (244.11Kb)
Информација са седница сталних радних тела Скупштине града Панчева, заказане за 06.03.2015.

09.03.2015 15:32:03
Izmena_programa_JKP_Starcevac.pdfIzmena_programa_JKP_Starcevac.pdf  (9963.72Kb)
Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево за 2015. годину.

05.03.2015 15:51:27
Finansijski__izvestaj_JP_Direkcija_za_2014.pdfFinansijski__izvestaj_JP_Direkcija_za_2014.pdf  (66333.52Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину.

05.03.2015 15:50:42
Izvestaj_Gradski_stab_2014.g.pdfIzvestaj_Gradski_stab_2014.g.pdf  (6226.69Kb)
Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева за 2014. годину.

03.03.2015 15:53:11
Izvestaj_Zastitnik_gradjana_za_2014.g.pdfIzvestaj_Zastitnik_gradjana_za_2014.g.pdf  (9099.12Kb)
Годишњи извештај о активностима Заштитника грађана града Панчева за 2014. годину.

03.03.2015 15:52:33
Izmene_Programa_JP_Direkcija_za_2015..pdfIzmene_Programa_JP_Direkcija_za_2015..pdf  (31547.89Kb)
Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину.

03.03.2015 15:51:52
Izmena_programa_JKP_Vodovod_i_kanalizacija.pdfIzmena_programa_JKP_Vodovod_i_kanalizacija.pdf  (4053.79Kb)
И Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Панчево за 2015. годину.

03.03.2015 15:51:15
Izmena_programa_JKP_Mladost.pdfIzmena_programa_JKP_Mladost.pdf  (7332.68Kb)
Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2015. годину.

03.03.2015 15:50:38
Izmena_programa_JKP_BNS.pdfIzmena_programa_JKP_BNS.pdf  (6729.38Kb)
Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа "БНС" Банатско Ново Село за 2015. годину.

03.03.2015 15:50:07
Izmena_Statuta_JKP_Grejanje.pdfIzmena_Statuta_JKP_Grejanje.pdf  (2034.49Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута ЈКП «Грејање» Панчево.

26.02.2015 15:55:45
Zakljucak_kadrovske_komisije_NO_JKP_ATP_i_NO_JKP_Zelenilo.pdfZakljucak_kadrovske_komisije_NO_JKP_ATP_i_NO_JKP_Zelenilo.pdf  (1469.03Kb)
1. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ Панчево. 2. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "

26.02.2015 15:54:36
REBALANS.pdfREBALANS.pdf  (37651.53Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину

25.02.2015 15:35:59
Plan_Celina_5_Kudeljarac.pdfPlan_Celina_5_Kudeljarac.pdf  (15410.93Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације - Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

25.02.2015 15:35:23
Misljenje.pdfMisljenje.pdf  (317.57Kb)
Мишљење Сталних радних тела Скупштине града Панчева

24.02.2015 15:33:40
Odluka_doprinosi_za_uredjivanje_zemljista.pdfOdluka_doprinosi_za_uredjivanje_zemljista.pdf  (5661.58Kb)
Предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

20.02.2015 14:44:58
Odluka_lokalne_komunalne_takse.pdfOdluka_lokalne_komunalne_takse.pdf  (1957.28Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

20.02.2015 14:42:18
PGR_Starcevo.pdfPGR_Starcevo.pdf  (2362.89Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Старчево.

20.02.2015 08:51:11
Izvestaj_bezbednost_saobracaja.pdfIzvestaj_bezbednost_saobracaja.pdf  (9353.96Kb)
Извештај о безбедности саобраћаја на подручју града Панчева за период јануар - децембар 2014. године.

20.02.2015 08:50:45
Angazovanje_revizora_eksterna_revizija.pdfAngazovanje_revizora_eksterna_revizija.pdf  (2009.47Kb)
Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Панчева за 2014. годину.

20.02.2015 08:50:18
Program_ginekolozi_i_pedijatri_2015..pdfProgram_ginekolozi_i_pedijatri_2015..pdf  (5579.29Kb)
Програм "Гинеколози и педијатри у насељеним местима" Дома здравља Панчево за 2015. годину

18.02.2015 15:58:40
Odluka_vantelesna_oplodnja.pdfOdluka_vantelesna_oplodnja.pdf  (2935.66Kb)
Предлог Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години

18.02.2015 15:57:25
Zakljucci.pdfZakljucci.pdf  (2057.5Kb)
Закључци Градског већа града Панчева, са седнице одржане 06.02.2015. године

06.02.2015 15:49:16
SO_OS_Goce_Delcev_Jabuka.pdfSO_OS_Goce_Delcev_Jabuka.pdf  (756.1Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе «Гоце Делчев» Јабука.

06.02.2015 15:47:32
UO_DK_Dolovo.pdfUO_DK_Dolovo.pdf  (716.58Kb)
Предлог решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе «25. мај» Долово.

06.02.2015 15:46:52
NO_Kulturni_centar.pdfNO_Kulturni_centar.pdf  (793.02Kb)
Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора «Културни центар Панчева» Панчево.

06.02.2015 15:46:10
NO_GSA.pdfNO_GSA.pdf  (1412.78Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата члана Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево. Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево.

06.02.2015 15:45:21
Postavljenje_Ljiljane_Kerkez___zamenik_pravobranioca.pdfPostavljenje_Ljiljane_Kerkez___zamenik_pravobranioca.pdf  (991.2Kb)
Предлог решења о постављењу Љиљане Керкез из Панчева за заменика Градског правобраниоца.

06.02.2015 15:43:59
Prestanak_f_Ljiljana_Kerkez.pdfPrestanak_f_Ljiljana_Kerkez.pdf  (939.63Kb)
Предлог решења о престанку функције заменика Градског јавног правобраниоца Љиљани Керкез из Панчева.

06.02.2015 15:43:12
Postavljenje_Gordane_Manic_zamenenik_pravobranioca.pdfPostavljenje_Gordane_Manic_zamenenik_pravobranioca.pdf  (990.67Kb)
Предлог решења о постављењу Гордане Манић из Панчева за заменика Градског правобраниоца.

06.02.2015 15:42:33
Prestanak_f_Gordana_Manic.pdfPrestanak_f_Gordana_Manic.pdf  (946Kb)
Предлог решења о престанку функције заменика Градског јавног правобраниоца Гордани Манић из Панчева.

06.02.2015 15:41:23
Pristupanju_izrade_Strategija_razvoja_sporta.pdfPristupanju_izrade_Strategija_razvoja_sporta.pdf  (1734.29Kb)
Предлог закључка о приступању изради Стратегије развоја спорта у граду Панчеву за период од 2015. до 2018. године

06.02.2015 15:40:31
Resenje__Statut_JKP_Kacarevo.pdfResenje__Statut_JKP_Kacarevo.pdf  (6495.29Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево.

06.02.2015 15:39:53
Prva_izmena_JKP_Omoljica_za_2015.g.pdfPrva_izmena_JKP_Omoljica_za_2015.g.pdf  (3832.99Kb)
Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица за 2015. годину.

06.02.2015 15:39:14
Izmena_Odluke_kategorizacija_puteva_i_ulica.pdfIzmena_Odluke_kategorizacija_puteva_i_ulica.pdf  (1672.96Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији града Панчева.

06.02.2015 15:38:23
Informacija.pdfInformacija.pdf  (397.59Kb)

02.02.2015 14:51:09
Izmena_Odluke_o_otudjenju_gradjevinskog_zemljista.pdfIzmena_Odluke_o_otudjenju_gradjevinskog_zemljista.pdf  (2860.54Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта.

02.02.2015 14:48:48
Izmena_odluke_o_dodeli_stipendija.pdfIzmena_odluke_o_dodeli_stipendija.pdf  (2600.27Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о додели стипендија изузетно надареним студентима са територије града Панчева.

02.02.2015 13:56:10
Program_rada_Skupstine_za_2015.g.pdfProgram_rada_Skupstine_za_2015.g.pdf  (7194.85Kb)
Програм рада Скупштине града Панчева за 2015. годину.

02.02.2015 13:53:54
Resenje_Komisija_gradjevinsko_zemljiste.pdfResenje_Komisija_gradjevinsko_zemljiste.pdf  (801.48Kb)
Предлог Решења о измени решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева.

29.01.2015 11:29:37
Izmena_Resenja_Radna_grupa_PKU.pdfIzmena_Resenja_Radna_grupa_PKU.pdf  (2679.71Kb)
Предлог решења о измени Решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног колективног уговора за јавна предузећа града Панчева и Колективног уговора код послодавца за јавна предузећа града Панчева.

29.01.2015 11:29:04
Promena_naziva_ulice_MZ_Mladost.pdfPromena_naziva_ulice_MZ_Mladost.pdf  (2841.61Kb)
Предлог одлуке о утврђивању назива улице на подручју Месне заједнице «Младост».

29.01.2015 11:28:23
NO_Zelenilo_dopuna_cenovnika.pdfNO_Zelenilo_dopuna_cenovnika.pdf  (3450.18Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево, број 92-2448/26 од 12.12.2014. године, о допуни Ценовника услуга одржавања јавних зелених површина број 92-1560/13/1 од 06.02.2013. године.

29.01.2015 11:27:52
Zakljucci_Gradskog_veca_27.12.2014..pdfZakljucci_Gradskog_veca_27.12.2014..pdf  (7342.74Kb)
Закључци са седнице Градског већа града Панчева одржане 27.12.2014. године

27.12.2014 21:59:09
Program_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._IV.pdfProgram_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._IV.pdf  (24884.57Kb)
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину. 4

27.12.2014 21:57:09
Program_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._III_deo.pdfProgram_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._III_deo.pdf  (27689.03Kb)
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину. 3

27.12.2014 21:54:10
Program_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._II_deo.pdfProgram_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._II_deo.pdf  (20174.31Kb)
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину.- 2.

27.12.2014 21:52:35
Program_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._I_deo.pdfProgram_zastite_poljoprivrednog_zemljista_za_2014.g._I_deo.pdf  (11440.01Kb)
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину. И Део

27.12.2014 21:51:39
Zakljucak_Saveta_za_rodnu.pdfZakljucak_Saveta_za_rodnu.pdf  (2255.5Kb)
Извештај о раду за 2014. годину Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева. (информативно) План активности за 2015. годину Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева. (информативно)

27.12.2014 21:49:04
Program_TOP_za_2015._g.pdfProgram_TOP_za_2015._g.pdf  (4756.71Kb)
Програм рада и финансијски план Туристичке организације Панчева за 2015. годину.

27.12.2014 21:47:30
Program_JRP_RTV_Pancevo_za_2015..pdfProgram_JRP_RTV_Pancevo_za_2015..pdf  (9960.61Kb)
Програм пословања Јавног радиодифузног предузећа «Радиотелевизија Панчево» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:46:48
Program_JP_GSA_za_2015.g.pdfProgram_JP_GSA_za_2015.g.pdf  (32181.91Kb)
План и програм пословања Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:46:07
Program_JP_Direkcija_za_2015.g.pdfProgram_JP_Direkcija_za_2015.g.pdf  (43951.54Kb)
Програм пословања и финансијски план Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:44:52
Program_JKP_Zelenilo_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Zelenilo_za_2015.g.pdf  (35383.31Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:44:11
Program_JKP_Vodovod_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Vodovod_za_2015.g.pdf  (20505.82Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:42:51
Program_JKP_Vodkom_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Vodkom_za_2015.g.pdf  (12363.91Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Вод-Ком» Јабука за 2015. годину

27.12.2014 21:42:05
Program_JKP_Starcevac_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Starcevac_za_2015.g.pdf  (13439.89Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Старчевац» Старчево за 2015. годину

27.12.2014 21:41:23
Program_JKP_Omoljica_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Omoljica_za_2015.g.pdf  (14298.75Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица за 2015. годину

27.12.2014 21:40:41
Program_JKP_Mladost_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Mladost_za_2015.g.pdf  (16022.64Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:39:57
Program_JKP_Kombrest_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Kombrest_za_2015.g.pdf  (17039.12Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац за 2015. годину

27.12.2014 21:39:08
Program_JKP_Kacarevo_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Kacarevo_za_2015.g.pdf  (10958.34Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2015. годину

27.12.2014 21:38:10
Program_JKP_Higijena_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Higijena_za_2015.g.pdf  (24922.85Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:37:28
Program_JKP_Grejanje_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Grejanje_za_2015.g.pdf  (17988.29Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:36:46
Program_JKP_Glogonj_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Glogonj_za_2015.g.pdf  (12889.08Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ за 2015. годину.

27.12.2014 21:35:54
Program_JKP_Dolovi_za_2015.g.pdfProgram_JKP_Dolovi_za_2015.g.pdf  (12600.93Kb)
Програм пословања, финансијски план и план рада Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово за 2015. годину

27.12.2014 21:35:04
Program_JKP_BNS_za_2015.g.pdfProgram_JKP_BNS_za_2015.g.pdf  (14251.56Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село за 2015. годину.

27.12.2014 21:33:53
Program_JKP_BNS_za_2014.g_izmena_III.pdfProgram_JKP_BNS_za_2014.g_izmena_III.pdf  (6265.9Kb)
Трећа измена програма пословања Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село за 2014. годину.

27.12.2014 21:32:52
Program_JKP_ATP_za_2015.g.pdfProgram_JKP_ATP_za_2015.g.pdf  (17184.75Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево за 2015. годину

27.12.2014 21:31:47
Program_JKP_ATP_za_2014.g_Izmena_II.pdfProgram_JKP_ATP_za_2014.g_Izmena_II.pdf  (4300.59Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево за 2014. годину – Измена ИИ.

27.12.2014 21:30:50
Plan_rada_Gradskog_staba_za_vanredne_situacije_za_2015.g.pdfPlan_rada_Gradskog_staba_za_vanredne_situacije_za_2015.g.pdf  (2098.5Kb)
Предлог годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева за 2015. годину

27.12.2014 21:30:04
Odluka_montazni_objekti_na_javnim_povrsinama.pdfOdluka_montazni_objekti_na_javnim_povrsinama.pdf  (11410.12Kb)
Предлог одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене

27.12.2014 21:29:03
Odluka_poveravanje_JKP_Starcevac_fekalna_kanalizija.pdfOdluka_poveravanje_JKP_Starcevac_fekalna_kanalizija.pdf  (3237.54Kb)
Предлог одлуке о привременом поверавању ЈКП «Старчевац» Старчево функције управљања и одржавања фекалне канализације за насеље Старчево и насеље Шумице, потисни цевовод од постројења за пречишћавање отпадних вода до испуста у Дунав, главна пумпна

27.12.2014 21:28:01
Odluka__PDR_Bela_Anta_Dolovo.pdfOdluka__PDR_Bela_Anta_Dolovo.pdf  (12766.05Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље «Бела Анта» у Долову

27.12.2014 21:27:06
Odluka_o_otudjenju_i_zakup_gradjevinskog_zemljista.pdfOdluka_o_otudjenju_i_zakup_gradjevinskog_zemljista.pdf  (1527.94Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

27.12.2014 21:26:19
Izmena_Resenja_o_izboru_clana_GV.pdfIzmena_Resenja_o_izboru_clana_GV.pdf  (893.64Kb)
Предлог решења о измени Решења о избору члана Градског већа града Панчева

27.12.2014 21:25:15
Izmena_programa_JKP_Glogonj_za_2014.g.pdfIzmena_programa_JKP_Glogonj_za_2014.g.pdf  (3352.29Kb)
Измена програма пословања Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ за 2014. годину.

27.12.2014 21:23:44
Predlozi_Resenja_vd_direktor_jkp_u_naseljenim_mestima.pdfPredlozi_Resenja_vd_direktor_jkp_u_naseljenim_mestima.pdf  (3726.01Kb)
1. Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Старчевац” Старчево. 2. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Старчевац” Старчево. 3. Предлог решења о

26.12.2014 18:00:02
Predlog_Resenja__direktor_DK_Koco_Racin.pdfPredlog_Resenja__direktor_DK_Koco_Racin.pdf  (1250.55Kb)
Предлог Решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука Предлог Решења о именовању директора Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука

26.12.2014 17:37:37
Predlozi_Resenja_Skolski_odbori.pdfPredlozi_Resenja_Skolski_odbori.pdf  (1308.41Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе «23.мај» Панчево. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе «Ђура Јакшић» Панчево.

26.12.2014 17:30:24
Izmena_Resenja_Savet_za_mlade.pdfIzmena_Resenja_Savet_za_mlade.pdf  (703.45Kb)
Предлог Решења о разрешењу и избору заменика председника Савета за младе Скупштине града Панчева

25.12.2014 17:27:20
Izmena_Resenja_Savet_za_r.ravnopravnost.pdfIzmena_Resenja_Savet_za_r.ravnopravnost.pdf  (705.14Kb)
Предлог Решења о разрешењу и избору члана Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева

25.12.2014 17:26:35
MISLJENJE.pdfMISLJENJE.pdf  (575.29Kb)
Мишљење Сталних радних тела Скупштине града Панчева

25.12.2014 17:25:48
Zakljucci_sa_sednice_Gradskog_veca_22.12.2014..pdfZakljucci_sa_sednice_Gradskog_veca_22.12.2014..pdf  (3544.54Kb)
Закључци са седнице Градског већа града Панчева, од 22. 12. 2014. године

22.12.2014 21:44:50
Odluke_o_budzetu_za_2015.pdfOdluke_o_budzetu_za_2015.pdf  (30641.17Kb)
Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину

22.12.2014 19:07:20
Program_unapredjenje_decjeg_stvaralastva.pdfProgram_unapredjenje_decjeg_stvaralastva.pdf  (1843.54Kb)
Нацрт закључка о приступању изради Програма града Панчева за унапређење дечјег стваралаштва, стваралаштва за децу и неговање културних навика код деце за 2015 - 2020. годину

22.12.2014 19:06:21
Odluka_o_izmeni_PDR_Tesla.pdfOdluka_o_izmeni_PDR_Tesla.pdf  (4854.09Kb)
Нацрт одлуке о измени Плана детаљне регулације насеља «Тесла» Панчево

22.12.2014 19:05:10
Strategija_brige_o_mladima.pdfStrategija_brige_o_mladima.pdf  (11730.75Kb)
Нацрт закључка о усвајању Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017

22.12.2014 19:04:17
Plana_kapitalnih_investicija_Panceva.pdfPlana_kapitalnih_investicija_Panceva.pdf  (9718.31Kb)
Нацрт закључка о усвајању Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017

22.12.2014 19:03:22
Odluka_prestanak_vazenja_Odluke_o_merama_stednje.pdfOdluka_prestanak_vazenja_Odluke_o_merama_stednje.pdf  (4680.2Kb)
Нацрт одлуке о престанку важења Одлуке о мерама штедње буџетских корисника, јавних и јавних комуналних предузећа

22.12.2014 19:02:20
Odluka_NO_JKP_Direkcija_visina_zakupa_kioska.pdfOdluka_NO_JKP_Direkcija_visina_zakupa_kioska.pdf  (2152.37Kb)
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево о висини закупнине киоска који су у власништву ЈП «Дирекција» Панчево, број 01-4717-3/2014 од 17.12.2014. године са Нацртом решења о давању сагласности на Одлук

22.12.2014 19:01:18
Izrada_Akcionog_plana_javno_informisanje.pdfIzrada_Akcionog_plana_javno_informisanje.pdf  (1386.6Kb)
Нацрт закључка о приступању изради Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за период 2015 - 2017. године

22.12.2014 19:00:00
Izmena_Odluke_poslovni_prostor.pdfIzmena_Odluke_poslovni_prostor.pdf  (1535.82Kb)
Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

22.12.2014 18:58:01
Izmena_Odluke_cena_izrade_planova.pdfIzmena_Odluke_cena_izrade_planova.pdf  (2597.94Kb)
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево о измени Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, број 01-4717-10/2014 од 17.12.2014. године,

22.12.2014 18:57:25
Izmena_Odluke_o_naknadi_zivotna_sredina.pdfIzmena_Odluke_o_naknadi_zivotna_sredina.pdf  (1425.74Kb)
Нацрт одлуке о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине.

22.12.2014 18:55:33
Izmena_Odluke_o_gradskim_taksama.pdfIzmena_Odluke_o_gradskim_taksama.pdf  (2582.65Kb)
Нацрт одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама.

22.12.2014 18:52:58
Izmena_odluke___lokalne_komunalne_takse.pdfIzmena_odluke___lokalne_komunalne_takse.pdf  (3464.47Kb)
Нацрт одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама.

22.12.2014 18:51:16
Statut_JKP_Starcevac.pdfStatut_JKP_Starcevac.pdf  (6918.69Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «Старчевац» Старчево.

17.12.2014 09:25:29
Poslovnik_SGP_dopuna.pdfPoslovnik_SGP_dopuna.pdf  (1530.77Kb)
Предлог одлуке о допунама Пословника Скупштине града Панчева.

17.12.2014 09:24:45
PGR_Omoljica.pdfPGR_Omoljica.pdf  (8341.32Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Омољица.

17.12.2014 09:24:06
PGR_Celina_7.pdfPGR_Celina_7.pdf  (22748.23Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације Целина 7 - Лука Дунав, «Греен фиелд 2», Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево.

17.12.2014 09:22:36
Odluka_NO_Mladost_o_dopuni_Cenovnika.pdfOdluka_NO_Mladost_o_dopuni_Cenovnika.pdf  (5070.02Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево, број 1416/2 од 20.11.2014. године, о допуни Ценовника услуга број 1335/2 од 05.11.2013. го

17.12.2014 09:20:36
Izmena_programa_JKP_Omoljica.pdfIzmena_programa_JKP_Omoljica.pdf  (6726.06Kb)
Трећа измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица за 2014. годину.

17.12.2014 09:19:32
Izmena_programa_JKP_Kombrest.pdfIzmena_programa_JKP_Kombrest.pdf  (5435.52Kb)
Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац за 2014. годину.

17.12.2014 09:18:06
Informacija_o_jesenjoj_berbi.pdfInformacija_o_jesenjoj_berbi.pdf  (1583.88Kb)
Информација о јесењој берби (жетви) пољопривредних култура и сетви пшенице у 2014. години на територији града Панчева.

10.12.2014 15:52:47
Izmena_Programa_JKP_Dolovi.pdfIzmena_Programa_JKP_Dolovi.pdf  (3975.52Kb)
Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2014. годину.

10.12.2014 15:51:29
Izmena_Programa_JKP_Vod_Kom.pdfIzmena_Programa_JKP_Vod_Kom.pdf  (4652.99Kb)
Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука за 2014. годину.

10.12.2014 15:50:40
Program_JKP_Starcevac_II_izmena.pdfProgram_JKP_Starcevac_II_izmena.pdf  (5177.1Kb)
Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево за 2014. годину.

08.12.2014 11:53:29
Plan_Neolitsko_Starcevo.pdfPlan_Neolitsko_Starcevo.pdf  (5590.35Kb)
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за зону Археолошко-туристичког парка „Неолитско Старчево“ у насељеном месту Старчево.

08.12.2014 11:53:01
Naziv_ulice_MZ_Banatski_Brestovac.pdfNaziv_ulice_MZ_Banatski_Brestovac.pdf  (5062.36Kb)
Предлог одлуке о утврђивању назива улице на подручју Месне заједнице Банатски Брестовац.

08.12.2014 11:51:55
Resenje_cena_Sl.list.pdfResenje_cena_Sl.list.pdf  (1707.39Kb)
Предлог решења о утврђивању цене услуга „Службеног листа града Панчева“ за 2015. годину.

02.12.2014 14:51:11
Oduka_konkurs_JKP_VOD_KOM.pdfOduka_konkurs_JKP_VOD_KOM.pdf  (2405Kb)
Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука.

02.12.2014 14:50:42
Izmena_odluke_Zastitnik_gradjana.pdfIzmena_odluke_Zastitnik_gradjana.pdf  (1241.9Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о заштитнику грађана града Панчева.

02.12.2014 14:50:04
Odluka_porez_na_imovinu.pdfOdluka_porez_na_imovinu.pdf  (1621.83Kb)
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву

24.11.2014 15:03:30
Amandmani.pdfAmandmani.pdf  (8062.41Kb)
Амандмани на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о будзету града Панчева за 2014. годину

13.11.2014 17:40:52
Odluka___naknada_steta__psi_i_macke.pdfOdluka___naknada_steta__psi_i_macke.pdf  (7831.63Kb)
Предлог одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених паса или мачака.

13.11.2014 17:33:23
Prestanak_f_Gradski_pravobr..pdfPrestanak_f_Gradski_pravobr..pdf  (1191.97Kb)
Предлог решења о престанку функције Градског јавног правобраниоца.

13.11.2014 17:31:42
Postavljenje_Gradski_pravobr..pdfPostavljenje_Gradski_pravobr..pdf  (1229.57Kb)
Предлог решења о постављењу Градског правобраниоца.

13.11.2014 17:30:40
Odluka_o_cenama_metra_kvadratnog_za_osnovicu.pdfOdluka_o_cenama_metra_kvadratnog_za_osnovicu.pdf  (2076.22Kb)
Предлог одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2014. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне.

13.11.2014 17:29:52
Odluka_o_cenama_kvadrata_po_zonama.pdfOdluka_o_cenama_kvadrata_po_zonama.pdf  (1999.42Kb)
Предлог одлуке о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2014. године.

13.11.2014 17:28:50
Model_RTV.pdfModel_RTV.pdf  (7151.6Kb)
Предлог одлуке о моделу и методу приватизације Јавног радиодифузног предузећа „Радиотелевизија Панчево“ Панчево.

13.11.2014 17:27:51
Izmena_Programa_JP_Mladost.pdfIzmena_Programa_JP_Mladost.pdf  (7482.91Kb)
Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Младост" Панчево за 2014. годину.

13.11.2014 17:26:30
Izmena_Programa_JP_GSA.pdfIzmena_Programa_JP_GSA.pdf  (17664.7Kb)
ИИ Измене и допуне Плана и програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево за 2014. годину.

13.11.2014 17:25:33
Izmena_Programa_JP_Direkcija.pdfIzmena_Programa_JP_Direkcija.pdf  (20717.24Kb)
Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево за 2014. годину.

13.11.2014 17:24:39
Izmena_programa_Higijena.pdfIzmena_programa_Higijena.pdf  (6549.98Kb)
Измена Програма пословања ЈКП "Хигијена" Панчево за 2014. годину.

13.11.2014 17:23:28
Izmena_Pravilnika_o_radu_JP_Direkcija.pdfIzmena_Pravilnika_o_radu_JP_Direkcija.pdf  (10291.13Kb)
Предлог закључка о давању претходне сагласности на Правилник о измени правилника о зарадама, накнадама зарада, накнадама трошкова и осталим примањима запослених у Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, број 01-4221-2/2014

13.11.2014 17:22:41
Izmena_Pravilnik_o_radu_GSA.pdfIzmena_Pravilnik_o_radu_GSA.pdf  (2303.41Kb)
Предлог закључка о давању претходне сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Јавног предузећа "Градска стамбена Агенција" Панчево, број 2718 од 12.11.2014. године.

13.11.2014 17:21:37
Celina_3.pdfCelina_3.pdf  (14620.67Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације Проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву.

13.11.2014 17:16:54
NO_JKP_Vodovod_i_kanalizacija.pdfNO_JKP_Vodovod_i_kanalizacija.pdf  (835.88Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.

13.11.2014 15:38:29
Predlozi_Resenja_Komisije.pdfPredlozi_Resenja_Komisije.pdf  (3549.5Kb)
- Предлог решења о утврђивању престанка мандата председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за расподелу градских станова. - Предлог решења о утврђивању престанка мандата председника, заменика председника и чланова Комисије

13.11.2014 15:37:49
Misljenje.pdfMisljenje.pdf  (312.01Kb)
Мишљење Сталних радних тела Скупштине града Панчева (Седница Скупштине града Панчева 14.11.2014. године)

13.11.2014 15:36:21
Statut_JKP_VOD_KOM_Jabuka.pdfStatut_JKP_VOD_KOM_Jabuka.pdf  (6629.36Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука.

07.11.2014 17:23:34
Statut_JKP_Omoljica.pdfStatut_JKP_Omoljica.pdf  (6964.17Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «Омољица» Омољица.

07.11.2014 17:23:02
Resenje_PKU.pdfResenje_PKU.pdf  (4272.2Kb)
Предлог решења о образовању Радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног колективног уговора за јавна предузећа града Панчева и Колективног уговора код послодавца за јавна предузећа града Панчева.

07.11.2014 17:22:12
Program_poslovanja_Izmena_I_JKP_ATP.pdfProgram_poslovanja_Izmena_I_JKP_ATP.pdf  (5022.35Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-Панчево» Панчево - Измена И за 2014. годину.

07.11.2014 17:21:44
Odluka_o_poveravanju_JKP_Mladost.pdfOdluka_o_poveravanju_JKP_Mladost.pdf  (4186.27Kb)
Предлог одлуке о поверавању ЈКП «Младост» Панчево, функције управљања непокретношћу у државној својини РС, са правом коришћења града Панчева, објекат у ул. Масарикова бр. 1 у Панчеву.

07.11.2014 17:21:14
Odluka_o_izmeni_odluke_o_budzetu.pdfOdluka_o_izmeni_odluke_o_budzetu.pdf  (37372.54Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2014. годину.

07.11.2014 17:20:47
Odluka_o_finansijskoj_podrsci.pdfOdluka_o_finansijskoj_podrsci.pdf  (4585.17Kb)
Предлог одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

07.11.2014 17:20:18
Izmena_Statuta.pdfIzmena_Statuta.pdf  (1535.17Kb)
Предлог одлуке о изменама Статута града Панчева.

07.11.2014 17:19:43
Izmena_programa_JKP_Grejanje.pdfIzmena_programa_JKP_Grejanje.pdf  (2777.74Kb)
Измене програма пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2014. годину.

07.11.2014 17:19:04
Statut_JRP_RTV_PA.pdfStatut_JRP_RTV_PA.pdf  (7272.16Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног радиодифузног предузећа «Радиотелевизија Панчево» Панчево.

04.11.2014 15:09:31
Odluka_NO_JKP_BNS_promena_cena.pdfOdluka_NO_JKP_BNS_promena_cena.pdf  (3547.59Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село, број 196-3/14 од 01.10.2014. године, о измени одлуке о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 74/14 од 12.05.2014.

04.11.2014 15:07:44
Odluka_NO_JKP_ATP_promena_cena.pdfOdluka_NO_JKP_ATP_promena_cena.pdf  (4825.01Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-Панчево» Панчево о измени цена за услуге Аутобуске станице Панчево, број 1/2014-17-177 од 26.09.2014. године.

04.11.2014 15:07:03
Informacija_o_upisu_ucenika.pdfInformacija_o_upisu_ucenika.pdf  (3388.86Kb)
Информација о упису ученика у основне и средње школе у граду Панчеву за школску 2014-2015. годину

04.11.2014 15:06:10
Resenja_skolski_odbori.pdfResenja_skolski_odbori.pdf  (1312.69Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево.

23.10.2014 16:16:15
Resenja_Komisije.pdfResenja_Komisije.pdf  (1834.42Kb)
Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева. Предлог решења о измени Решења о оснивању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривред

23.10.2014 16:15:20
Resenja___Narodni_muzej.pdfResenja___Narodni_muzej.pdf  (1208.59Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Народног музеја Панчево. Предлог решења о именовању директора Народног музеја Панчево.

23.10.2014 16:14:39
Resenje_Savet_za_rodnu_ravnopravnost.pdfResenje_Savet_za_rodnu_ravnopravnost.pdf  (694.16Kb)
Предлог Решење о разрешењу и избору чланова Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева.

23.10.2014 16:13:41
Statut_JKP_BNS.pdfStatut_JKP_BNS.pdf  (7129.71Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа «БНС » Банатско Ново Село.

23.10.2014 16:13:05
Odluka_gradsko_pravobranilastvo.pdfOdluka_gradsko_pravobranilastvo.pdf  (3056.25Kb)
Предлог одлуке о Градском правобранилаштву града Панчева.

23.10.2014 16:12:19
Odluka_PGR_celina_1.pdfOdluka_PGR_celina_1.pdf  (5748.61Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево.

23.10.2014 16:11:34
Odluka_o_poveravanju_Domu_omladine.pdfOdluka_o_poveravanju_Domu_omladine.pdf  (4122.9Kb)
Предлог Одлуке о поверавању „Дому омладине“ Панчево, функције управљања непокретношћу у државној својини РС, са правом коришћења града Панчева, објекат бившег „Црвеног сигнала“ у Ул. Змај Јовина бр. 24в у Панчеву.

23.10.2014 16:10:46
Izmena_Programa_JKP_BNS.pdfIzmena_Programa_JKP_BNS.pdf  (9219.22Kb)
Друга измена Програма пословања ЈКП "БНС" Банатско Ново Село за 2014. годину.

23.10.2014 16:09:58
Amandman_Petra_Andrejica.pdfAmandman_Petra_Andrejica.pdf  (1822.31Kb)
Амандман одборника Петра Адрејића на Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Старчево

23.10.2014 16:00:10
Informacija_sednice_stalnih_tela.pdfInformacija_sednice_stalnih_tela.pdf  (252.4Kb)
Информација са седница сталних радних тела Скупштине града Панчева, одржсних дана 21. октобра 2014. године

23.10.2014 15:54:06
Izvestaj_o_budzetu_I_IX.pdfIzvestaj_o_budzetu_I_IX.pdf  (21137.96Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - септембар 2014. године.

17.10.2014 14:49:46
Odluka_postupak_otudjenja.pdfOdluka_postupak_otudjenja.pdf  (12785.41Kb)
Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем расписивања јавног огласа.

17.10.2014 14:36:15
Tarifni_sistem_za_obracun_energija.pdfTarifni_sistem_za_obracun_energija.pdf  (3523.6Kb)
Предлог Тарифног система за обрачун испоручене количине топлотне енергије купцима на подручју града Панчева.

17.10.2014 14:34:53
Program_JKP_Grejanje_izmena.pdfProgram_JKP_Grejanje_izmena.pdf  (3368.78Kb)
Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2014. годину.

17.10.2014 14:30:36
Odluka__toplotna_energija.pdfOdluka__toplotna_energija.pdf  (9515.81Kb)
Предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

17.10.2014 14:28:32
Plan_Gradski_stadion.pdfPlan_Gradski_stadion.pdf  (6223.52Kb)
Предлог одлуке о изменама Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (зона 2.15).

17.10.2014 14:27:32
Odluka_NO_JKP_Mladost.pdfOdluka_NO_JKP_Mladost.pdf  (3331.03Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево, број 1200/5 од 29.09.2014. године, о доношењу Финансијског плана Јавног комуналног пред

15.10.2014 13:15:39
Odluka_kategorizacija_puteva.pdfOdluka_kategorizacija_puteva.pdf  (2218.42Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији града Панчева.

15.10.2014 13:14:37
Resenje_JKP_Mladost_cenovnik_usluga.pdfResenje_JKP_Mladost_cenovnik_usluga.pdf  (4595.59Kb)
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево број 1139/3 од 10.09.2014. године о измени Ценовника услуга број 1335/2 од 05.11.2013. годи

09.10.2014 17:18:33
Strategija_razvoja_grada_Panceva.pdfStrategija_razvoja_grada_Panceva.pdf  (15555.39Kb)
"Стратегија развоја града Панчева 2014-2020"

08.10.2014 12:16:42
PGR_Starcevo.pdfPGR_Starcevo.pdf  (3291.39Kb)
Предлог Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Старчево

30.09.2014 15:34:31
Odluka_o_kucnom_redu.pdfOdluka_o_kucnom_redu.pdf  (2279.04Kb)
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама

30.09.2014 15:31:16
Odluka__Savet_za_zdravlje.pdfOdluka__Savet_za_zdravlje.pdf  (1801.83Kb)
Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за здравље града Панчева

30.09.2014 15:24:10
Odluka_o_raspolaganju_stanovima.pdfOdluka_o_raspolaganju_stanovima.pdf  (4884.45Kb)
Предлог Одлуке о располагању становима града Панчева

25.09.2014 13:17:09
Odluka_zasluzni_gradjanin.pdfOdluka_zasluzni_gradjanin.pdf  (1517.21Kb)
Предлог Одлуке о додели звања Заслужни грађанин града Панчева

23.09.2014 15:37:00
Odluka_pocasni_gradjanin.pdfOdluka_pocasni_gradjanin.pdf  (1535.28Kb)
Предлог Одлуке о додели звања Почасни грађанин града Панчева

23.09.2014 15:36:15
Odluka_NO_JP_Direkcija_javne_nabavke.pdfOdluka_NO_JP_Direkcija_javne_nabavke.pdf  (6287.04Kb)
Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, број: 01-3345-2/2014 од 05.09.2014. године, о доношењу Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређењ

23.09.2014 10:15:43
Lokalni_akcioni_plan_izbeglih_lica.pdfLokalni_akcioni_plan_izbeglih_lica.pdf  (14330.5Kb)
Предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника у граду Панчеву 2014-2018. године.

23.09.2014 10:15:09
Odluka_kolektivno_stanovanje.pdfOdluka_kolektivno_stanovanje.pdf  (7202.93Kb)
Предлог одлуке о поверавању Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево, функције управљања, без права располагања, непокретношћу у јавној својини града Панчева, стамбене зграде за колективно становање – објекат становања у заштићеним условима.

10.09.2014 15:56:11
Odluka_naknada_za_zastitu_zivotne_sredine.pdfOdluka_naknada_za_zastitu_zivotne_sredine.pdf  (1935.2Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине.

20.08.2014 13:55:31
Odluka_upravljanje_SIGURNA_KUCA.pdfOdluka_upravljanje_SIGURNA_KUCA.pdf  (3929.07Kb)
Предлог одлуке о поверавању Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево, функције управљања, без права располагања, непокретношћу у јавној својини града Панчева, зграде за социјалну заштиту - СИГУРНА КУЋА у Панчеву.

20.08.2014 13:54:57
Plan_rada_Crveni_krst.pdfPlan_rada_Crveni_krst.pdf  (4085.8Kb)
План рада и финансијски план Црвеног крста Панчево за 2014. годину.

20.08.2014 13:54:16
Izvestaj_Crveni_krst.pdfIzvestaj_Crveni_krst.pdf  (3480.01Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Црвеног крста Панчево за 2013. годину.

20.08.2014 13:53:46
_Misllenje__saveta.pdf_Misllenje__saveta.pdf  (271.17Kb)
Мишљење Савета и Комисија Скупштине града Панчева, 21. седница

13.08.2014 15:55:56
Amandman_cl._68.pdfAmandman_cl._68.pdf  (1522.01Kb)
Амандман на члан 68. Предлога одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:49:00
Amandman_cl._62.pdfAmandman_cl._62.pdf  (1490.85Kb)
Амандман на члан 62. Предлога одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:48:11
Amandman_cl._61.pdfAmandman_cl._61.pdf  (1484.39Kb)
Амандман на члан 61. Предлога одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:47:45
Amandman_cl._35.pdfAmandman_cl._35.pdf  (1508.6Kb)
Амандман на члан 35. Предлога одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:47:13
Amandman_cl._26.pdfAmandman_cl._26.pdf  (1537.26Kb)
Амандман на члан 26. Предлога одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:46:21
Amandman_cl.8.pdfAmandman_cl.8.pdf  (1529.82Kb)
Амандман на члан 8. Предлога одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:45:38
Amandman_cl.9.pdfAmandman_cl.9.pdf  (1585.23Kb)
Амандман на члан 9. став 1 Предлога одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:45:08
Zakljucak_Inicijativa.pdfZakljucak_Inicijativa.pdf  (2024.54Kb)
Предлог Закључка о покретању иницијативе за измену важећих планских докумената

13.08.2014 15:44:25
Amandman_Gradskog_veca.pdfAmandman_Gradskog_veca.pdf  (1501.68Kb)
Амандман на Предлог одлуке о пословном, магацинског простора и гаражама града Панчева

13.08.2014 15:43:28
Poziv_za_XXI_sednicu_skupstine.pdfPoziv_za_XXI_sednicu_skupstine.pdf  (544.34Kb)
Позив за 21. седницу Скупштине града Панчева, која је заказана за 14.август 2014. године

07.08.2014 15:44:43
Plan_detaljne_regulacije_obilaznica.pdfPlan_detaljne_regulacije_obilaznica.pdf  (22223.12Kb)
Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток-Винча-Панчево, железничка деоница Бели потоко-Винча-Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава на подручју

07.08.2014 15:40:42
Odluka_o_zakupu_ateljea.pdfOdluka_o_zakupu_ateljea.pdf  (4362.98Kb)
Предлог одлуке о давању у закуп атељеа.

07.08.2014 15:24:22
Savet_za_zdravlje.pdfSavet_za_zdravlje.pdf  (2685.43Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за здравље града Панчева.

07.08.2014 15:23:04
Plan_generalne_regulacije__BNS.pdfPlan_generalne_regulacije__BNS.pdf  (7683.27Kb)
Нацрт одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село.

30.07.2014 16:04:16
Odluka_nazivi_ulica_Gornji_grad.pdfOdluka_nazivi_ulica_Gornji_grad.pdf  (2917.21Kb)
Предлог одлуке о утврђивању назива улица на подручју Месне заједнице «Горњи град».

30.07.2014 16:03:42
Odluka_o_poslovnom_prostoru.pdfOdluka_o_poslovnom_prostoru.pdf  (8132.94Kb)
Нацрт одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

30.07.2014 16:03:08
Izmene_Programa_JP_Direkcija.pdfIzmene_Programa_JP_Direkcija.pdf  (22154.9Kb)
Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014.годину.

30.07.2014 16:02:24
Izrada_PDR_kompleks_HIP_Petrohemija.pdfIzrada_PDR_kompleks_HIP_Petrohemija.pdf  (6494.7Kb)
Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“ у насељеном месту Панчево.

30.07.2014 16:01:30
Izmena_PGR_Celina_5_Kudeljarac_i_Novoseljanski_put_l.pdfIzmena_PGR_Celina_5_Kudeljarac_i_Novoseljanski_put_l.pdf  (3963.13Kb)
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације - Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

30.07.2014 16:00:48
izmena_PDR_TESLA.pdfizmena_PDR_TESLA.pdf  (3945.88Kb)
Предлог одлуке о измени Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево.

30.07.2014 16:00:08
Izvestaj_o_reviziji_finansijskih_izvestaja.pdfIzvestaj_o_reviziji_finansijskih_izvestaja.pdf  (5318.14Kb)
Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину град Панчево, који је доставило ангажовано ревизорско предузеће ХЛБ ДСТ-Ревизија Д.О.О. Београд.

30.07.2014 15:59:24
Izvestaj_o_izvrsenju_budzeta_januar_jun_2014.pdfIzvestaj_o_izvrsenju_budzeta_januar_jun_2014.pdf  (19376Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - јун 2014. године

30.07.2014 15:58:44
Informacija_proizvodnja_zita.pdfInformacija_proizvodnja_zita.pdf  (1448.98Kb)
Информација о оствареној производњи стрних жита на територији града Панчева у 2014. години.

30.07.2014 15:57:54
Resenja_Komisija_za_korupciju.pdfResenja_Komisija_za_korupciju.pdf  (1073.88Kb)
Предлог решења о образовању Комисије за реализацију мера из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период 2013. до 2018. године.

01.07.2014 14:46:13
Resenja_direktori_JKP_naseljena_mesta.pdfResenja_direktori_JKP_naseljena_mesta.pdf  (4547.46Kb)
. Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Вод-ком” Јабука. 2. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Вод-ком” Јабука. 3. Предлог решења о утв

01.07.2014 14:45:29
Odluka_I_JP_Direkcija_izmena_cena.pdfOdluka_I_JP_Direkcija_izmena_cena.pdf  (2157.75Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку И Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево, број 01-1786-2/2014-1 од 21.05.2014. године, о усвајању измена и допуна ценовника радова на зимском одржавању улица

01.07.2014 14:40:56
Odluka__II_JP_Direkcija_izmena_cena.pdfOdluka__II_JP_Direkcija_izmena_cena.pdf  (2988.26Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку ИИ Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево, број 01-1786-2/2014-2 од 21.05.2014. године, о усвајању измена и допуна ценовника радова на редовном одржавању улица и оп

01.07.2014 14:40:02
Liga_predlog_za_dopunu_dnevnog_reda.pdfLiga_predlog_za_dopunu_dnevnog_reda.pdf  (2242.09Kb)
Предлог - одборничка група Лиге социјалдемократа Војводине 30.06.2014. године

01.07.2014 14:39:13
Resenja_Skolski_odbori.pdfResenja_Skolski_odbori.pdf  (23166.3Kb)
49. Предлог решења о утврђивању престанка мандата члановима Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ Панчево 50. Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Братство јединство“ Панчево 51. Предлог решења о утврђивању

25.06.2014 16:07:56
Resena_clanovi_Upravni_odbori.pdfResena_clanovi_Upravni_odbori.pdf  (1659.7Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Панчево. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома културе “Кочо Рацин” Јабука. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома кул

25.06.2014 16:06:50
Resena_direktori_DK_naseljena_mesta.pdfResena_direktori_DK_naseljena_mesta.pdf  (4162.6Kb)
Предлог решења о именовању директора Дома културе “3. октобар” Банатско Ново Село. Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе “3. октобар” Банатско Ново Село. Предлог решења о именовању директора Дома култ

25.06.2014 16:05:10
Program_Ginekologija_i_pedijatrija_naseljena_mesta.pdfProgram_Ginekologija_i_pedijatrija_naseljena_mesta.pdf  (5027.84Kb)
Програм «Гинеколози и педијатри у насељеним местима» Дома здравља Панчево за 2014. годину.

24.06.2014 18:29:06
Program_Zdravstvena_predavanja_u_skolama.pdfProgram_Zdravstvena_predavanja_u_skolama.pdf  (8962.56Kb)
Програм «Здравствено-едукативна предавања у основним и средњим школама» Дома здравља Панчево за 2014. годину.

24.06.2014 18:27:01
Program_DK_BNS_za_2014.g.pdfProgram_DK_BNS_za_2014.g.pdf  (5559.92Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «3. октобар» Банатско Ново Село за 2014. годину.

24.06.2014 18:25:46
Program_DK_Jabuka_za_2014.g.pdfProgram_DK_Jabuka_za_2014.g.pdf  (4122.65Kb)
Програм рада, финансијски план и измене финансијског плана Дома културе «Кочо Рацин» Јабука за 2014. годину.

24.06.2014 18:24:44
Program__DK_Starcevo_za_2014.g.pdfProgram__DK_Starcevo_za_2014.g.pdf  (3775.3Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «29. новембар» Старчево за 2014. годину.

24.06.2014 18:23:58
Program__DK_Omoljica_za_2014.g.pdfProgram__DK_Omoljica_za_2014.g.pdf  (4141.94Kb)
Програм рада, финансијски план и измене финансијског плана Дома културе «Вук Караџић» Омољица за 2014. годину.

24.06.2014 18:23:16
Program__DK_Kacarevo_za_2014.g.pdfProgram__DK_Kacarevo_za_2014.g.pdf  (4746.92Kb)
План и програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «Братство-јединство» Качарево за 2014. годину.

24.06.2014 18:22:28
Program__DK_Ivanovo.pdfProgram__DK_Ivanovo.pdf  (4139.03Kb)
Програм рада, финансијски план и измене финансијског плана Дома културе «Жарко Зрењанин» Иваново за 2014. годину.

24.06.2014 18:21:42
Program__DK_Glogonj_za_2014.g.pdfProgram__DK_Glogonj_za_2014.g.pdf  (3457.85Kb)
План и програм рада и финансијски план Дома културе «Младост» Глогоњ за 2014. годину.

24.06.2014 18:20:43
Program__DK_Dolovo_za_2014.g.pdfProgram__DK_Dolovo_za_2014.g.pdf  (4846.61Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «25. мај» Долово за 2014. годину.

24.06.2014 18:18:23
Program__DK_Banatski_Brestovac_za_2014.g..pdfProgram__DK_Banatski_Brestovac_za_2014.g..pdf  (3782.43Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома културе «4. октобар» Банатски Брестовац за 2014. годину.

24.06.2014 18:17:40
Izvestaj_DK_Starcevo.pdfIzvestaj_DK_Starcevo.pdf  (2293.56Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «29. новембар» Старчево за 2013. годину.

24.06.2014 18:16:36
Izvestaj_DK_Omoljica.pdfIzvestaj_DK_Omoljica.pdf  (3919.49Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе «Вук Караџић» Омољица за 2013. годину.

24.06.2014 18:14:18
Izvestaj_DK_Kacarevo.pdfIzvestaj_DK_Kacarevo.pdf  (4195.59Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе «Братство-јединство» Качарево за 2013. годину.

24.06.2014 18:13:09
Izvestaj_DK_Jabuka.pdfIzvestaj_DK_Jabuka.pdf  (3193.91Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе «Кочо Рацин» Јабука за 2013. годину.

24.06.2014 18:11:07
Izvestaj_DK_Ivanovo.pdfIzvestaj_DK_Ivanovo.pdf  (2394.08Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе «Жарко Зрењанин» Иваново за 2013. годину.

24.06.2014 18:09:51
Izvestaj_DK_Glogonj.pdfIzvestaj_DK_Glogonj.pdf  (3243.3Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе «Младост» Глогоњ за 2013. годину.

24.06.2014 18:08:49
Izvestaj_DK_Dolovo.pdfIzvestaj_DK_Dolovo.pdf  (3451.79Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе «25. мај» Долово за 2013. годину.

24.06.2014 18:06:57
Izvestaj_DK_Banatski_Brestovac.pdfIzvestaj_DK_Banatski_Brestovac.pdf  (4128.81Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе «4. октобар» Банатски Брестовац за 2013. годину.

24.06.2014 18:05:42
Izvestaj_DK_3.oktobar_BNS.pdfIzvestaj_DK_3.oktobar_BNS.pdf  (4876.1Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе «3. октобар» Банатско Ново Село за 2013. годину.

24.06.2014 18:04:42
Program_rada_Narodnog_muzeja_za_2014.g..pdfProgram_rada_Narodnog_muzeja_za_2014.g..pdf  (5426.17Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Народног музеја Панчево за 2014. годину.

18.06.2014 16:42:19
Program_rada_Istorijskog_arhiva_za_2014.g.pdfProgram_rada_Istorijskog_arhiva_za_2014.g.pdf  (7735.04Kb)
Програм рада, финансијски план и измене финансијског плана Историјског архива у Панчеву за 2014. годину.

18.06.2014 16:41:43
Program_rada_Gradske_biblioteke_za_2014.g..pdfProgram_rada_Gradske_biblioteke_za_2014.g..pdf  (4788.09Kb)
Програм рада, финансијски план и измене и допуне финансијског плана Градске библиотеке Панчево за 2014. годину.

18.06.2014 16:41:04
Program_rada_Doma_omladine_za_2014.g..pdfProgram_rada_Doma_omladine_za_2014.g..pdf  (7788.38Kb)
Програм рада, финансијски план и измена финансијског плана Дома омладине Панчево за 2014. годину.

18.06.2014 16:40:23
Plan_rada_Kulturnog_centra_za_2014.g.pdfPlan_rada_Kulturnog_centra_za_2014.g.pdf  (6679.31Kb)
План рада, финансијски план и измена финансијског плана Културног центра Панчева за 2014. годину.

18.06.2014 16:39:37
Plan_i_program_rada_Zavoda_za_zastinu_spomenika_kulture_za_2014.g..pdfPlan_i_program_rada_Zavoda_za_zastinu_spomenika_kulture_za_2014.g..pdf  (4313.87Kb)
План и програм рада, финансијски план и измене и допуне финансијског плана Завода за заштиту споменика културе у Панчеву за 2014. годину.

18.06.2014 16:38:46
Izvestaj_o_stanju_zivotne_sredine_za_2013.pdfIzvestaj_o_stanju_zivotne_sredine_za_2013.pdf  (17854.78Kb)
Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2013. годину.

18.06.2014 16:38:01
Izvestaj_o_radu_Zavoda_za_zastitu_spomenika_kulture.pdfIzvestaj_o_radu_Zavoda_za_zastitu_spomenika_kulture.pdf  (4185.42Kb)
Извештај о раду и преглед прихода и расхода за 2013. годину Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

18.06.2014 16:37:16
Izvestaj_o_radu_TOP_za_2013.pdfIzvestaj_o_radu_TOP_za_2013.pdf  (5407.05Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације Панчево за 2013. годину.

18.06.2014 16:36:33
Izvestaj_o_radu_Narodnog_muzeja_Pancevo_za_2013.g..pdfIzvestaj_o_radu_Narodnog_muzeja_Pancevo_za_2013.g..pdf  (10179.14Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању за 2013. годину Народног музеја Панчево.

18.06.2014 16:35:37
Izvestaj_o_radu_Kulturnog_centra_Panceva_za_2013.pdfIzvestaj_o_radu_Kulturnog_centra_Panceva_za_2013.pdf  (8620.02Kb)
Извештај о раду и финансијском пословању за 2013 годину Културног центра Панчева.

18.06.2014 16:34:42
Izvestaj_o_radu_Istorijskog_arhiva_za_2013..pdfIzvestaj_o_radu_Istorijskog_arhiva_za_2013..pdf  (4373.31Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај о резултату пословања у периоду 01.01.2013.-31.12.2013 године Историјског архива у Панчеву.

18.06.2014 16:33:54
Izvestaj_o_radu_Gradske_biblioteke_za_2013.g..pdfIzvestaj_o_radu_Gradske_biblioteke_za_2013.g..pdf  (4317.94Kb)
Извештај о раду и финансијски извештај Градске библиотеке Панчево за 2013. годину.

18.06.2014 16:33:02
Izvestaj_o_radu_Doma_omladine_Pancevo.pdfIzvestaj_o_radu_Doma_omladine_Pancevo.pdf  (17217.52Kb)
Извештај о раду и преглед прихода и расхода за 2013. годину Дома омладине Панчево.

18.06.2014 16:32:26
Izmene_Programa_JKP_Mladost_za_2014.pdfIzmene_Programa_JKP_Mladost_za_2014.pdf  (9299.1Kb)
Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2014. годину.

18.06.2014 16:31:29
Odluka_NO_JKP_BNS_promena_cena.pdfOdluka_NO_JKP_BNS_promena_cena.pdf  (4781.76Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 74/14 од 12.05.2014. године.

10.06.2014 14:44:57
Izmena_odluke_o_osnivanju_JKP_Kacarevo.pdfIzmena_odluke_o_osnivanju_JKP_Kacarevo.pdf  (2347.77Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Качарево“ Качарево.

10.06.2014 14:43:50
Odluka_spomenik_skulpture_psu_Leu.pdfOdluka_spomenik_skulpture_psu_Leu.pdf  (4409.96Kb)
Предлог одлуке о постављању споменика-скулптуре посвећену псу Леу на локацији у Народној башти у Панчеву.

04.06.2014 15:16:14
Odluka_NO_JKP_Higijena_o_korekciji_cene_23.pdfOdluka_NO_JKP_Higijena_o_korekciji_cene_23.pdf  (5965.31Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Панчево о корекцији цене за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања отпада и другог смећа, број 5180/14-4 од 12. марта 2014. године.

04.06.2014 15:15:38
Odluka_NO_JKP_Higijena_o_korekciji_cene_22.pdfOdluka_NO_JKP_Higijena_o_korekciji_cene_22.pdf  (5960.16Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Панчево о корекцији цене за вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења смећа, број: 5180/14-5 од 12. марта 2014. године

04.06.2014 15:14:55
Plan_rada_Centra_sa_socijalni_rad_za_2014.g.pdfPlan_rada_Centra_sa_socijalni_rad_za_2014.g.pdf  (4565.79Kb)
План рада Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево за 2014. годину.

04.06.2014 15:14:25
Izvestaj_o_radu_Centra_sa_socijalni_rad.pdfIzvestaj_o_radu_Centra_sa_socijalni_rad.pdf  (10565.54Kb)
Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево за 2013. годину.

04.06.2014 15:13:47
Izvestaj_JKP_Higijena_za_2013.g..pdfIzvestaj_JKP_Higijena_za_2013.g..pdf  (37332.13Kb)
Финансијски извештај о пословању ЈКП «Хигијена» Панчево за 2013. годину и Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП «Хигијена» Панчево за 2013. годину.

04.06.2014 15:13:02
Izvestaj_JKP_ATP_za_2013.g.pdfIzvestaj_JKP_ATP_za_2013.g.pdf  (13139.38Kb)
Финансијски извештај ЈКП «Аутотранспорт-Панчево» Панчево за 2013. годину и Извештај о реализацији програма пословања ЈКП «Аутотранспорт-Панчево» Панчево за 2013. годину.

04.06.2014 15:12:14
Izmene_Programa_poslovanja_JKP_Grejanje.pdfIzmene_Programa_poslovanja_JKP_Grejanje.pdf  (3322.74Kb)
Измене програма пословања ЈКП «Грејање» Панчево за 2014. годину.

04.06.2014 15:11:25
Zapisnik_sa_XVIII_sednice.pdfZapisnik_sa_XVIII_sednice.pdf  (318.53Kb)
Записник са 18. седнице Скупштине града Панчева, одржане дана 29. априла 2014. године

03.06.2014 14:58:14
Zapisnik_sa_XVII_sednice.pdfZapisnik_sa_XVII_sednice.pdf  (4554.71Kb)
Записник са 17. седнице Скупштине града Панчева, одржане дана 16. априла 2014. године

03.06.2014 14:56:22
Izmena_PGR_Celina_2_Hipodrom_i_Vojlovica_sa_Topolom.pdfIzmena_PGR_Celina_2_Hipodrom_i_Vojlovica_sa_Topolom.pdf  (3020.27Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево.

03.06.2014 14:54:29
Izmena_PDR_Gradski_stadion.pdfIzmena_PDR_Gradski_stadion.pdf  (3096.3Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (зона 2.15).

03.06.2014 14:53:48
Izmena_i_dopuna_PGR_celina_1_siri_centar_Pancevo.pdfIzmena_i_dopuna_PGR_celina_1_siri_centar_Pancevo.pdf  (3222.67Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево.

03.06.2014 14:53:05
Odluka_promena_osnivaca_JRP_RTV.pdfOdluka_promena_osnivaca_JRP_RTV.pdf  (7167.04Kb)
Предлог одлуке о промени оснивача и пословног имена Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“ Панчево

03.06.2014 14:47:19
Prva_izmena_Programa_poslovanja_JKP_Starcevac.pdfPrva_izmena_Programa_poslovanja_JKP_Starcevac.pdf  (4813.13Kb)
Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа Старчевац Старчево за 2014. годину

27.05.2014 12:31:48
Godisnji_izvestaj_o_radu_pravobranilastva_Pancevo_za_2013_g..pdfGodisnji_izvestaj_o_radu_pravobranilastva_Pancevo_za_2013_g..pdf  (6277.1Kb)
Годишњи извештај о раду Градског јавног правобранилаштва Панчево за 2013 годину

27.05.2014 12:23:36
Zavrsni_racun_za_2013.pdfZavrsni_racun_za_2013.pdf  (65365.86Kb)
Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2013. годину.

26.05.2014 12:13:02
Izvestaj_JRP_RTV.pdfIzvestaj_JRP_RTV.pdf  (9248.66Kb)
Финансијски извештај ЈРП «РТВ Панчево» Панчево за 2013. годину и Извештај о реализацији Програма пословања ЈРП «РТВ Панчево» Панчево за 2013. годину.

26.05.2014 12:07:39
Izvestaj_JKP_Kacarevo.pdfIzvestaj_JKP_Kacarevo.pdf  (7851.48Kb)
Финансијски извештај Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2013. годину и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2013. годину.

26.05.2014 12:05:28
Izvestaj_JKP_Glogonj.pdfIzvestaj_JKP_Glogonj.pdf  (6714.32Kb)
Финансијски извештај Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ за 2013. годину и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ за 2013. годину.

26.05.2014 12:04:55
Info_prolecna_setva.pdfInfo_prolecna_setva.pdf  (1462.88Kb)
Информација о извршеној пролећној сетви на територији града Панчева у 2014. години. (информативно)

26.05.2014 12:04:02
II_izmena_programa_JKP_Omoljica.pdfII_izmena_programa_JKP_Omoljica.pdf  (4663.11Kb)
Друга измена програма пословања Јавно комуналног предузећа "Омољица" Омољица за 2014. годину

26.05.2014 11:58:08
Izvestaj_izvrsenje_budzeta_1_3.2014.pdfIzvestaj_izvrsenje_budzeta_1_3.2014.pdf  (18740.77Kb)
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-март 2014. године

08.05.2014 16:25:37
Izvestaj_JKP_Omoljica_za_2013.g.pdfIzvestaj_JKP_Omoljica_za_2013.g.pdf  (6184.57Kb)
Финансијски извештај ЈКП «Омољица» Омољица за 2013. годину и Извештај о реализацији програма пословања ЈКП «Омољица» Омољица за 2013. годину.

08.05.2014 16:24:01
Izvestaj_JKP_BNS_za_2013.g.pdfIzvestaj_JKP_BNS_za_2013.g.pdf  (8483.94Kb)
Финансијски извештај ЈКП «БНС» Банатско Ново Село за 2013. годину и Извештај о реализацији програма пословања ЈКП «БНС» Банатско Ново Село за 2013. годину.

08.05.2014 16:22:32
Utvrdjivanje_naziva_ulice_MZ_Mladost.pdfUtvrdjivanje_naziva_ulice_MZ_Mladost.pdf  (3395.75Kb)
Предлог Одлуке о утврђивању назива улице на подручју Месне заједнице Младост

08.05.2014 16:17:35
Promena_naziva_ulice_MZ_Centar.pdfPromena_naziva_ulice_MZ_Centar.pdf  (2867.44Kb)
Предлог Одлуке о промени назива улице на подручју Месне заједнице Центар

08.05.2014 16:15:31
Odluka_u_vezi_sa_komasacijom_k.o.__Glogonj.pdfOdluka_u_vezi_sa_komasacijom_k.o.__Glogonj.pdf  (2942.31Kb)
Предлог Одлуке у вези са комасацијом катастарске општине Глогоњ

28.04.2014 15:30:38
Poziv_za_18._sednicu.pdfPoziv_za_18._sednicu.pdf  (428.32Kb)
Позив за 18. седницу Скупштине града Панчева

28.04.2014 15:28:32
Resenja_vd_TOP.pdfResenja_vd_TOP.pdf  (1130.53Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације града Панчева. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације града Панчева.

15.04.2014 16:31:36
Komisija_zakup_gradjevinskog__zemljista.pdfKomisija_zakup_gradjevinskog__zemljista.pdf  (758.54Kb)
Предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева.

15.04.2014 16:31:07
Kadrovska_resenja_NO_i_UO.pdfKadrovska_resenja_NO_i_UO.pdf  (2461.86Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Вод-ком” Јабука. Предлог решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе “Братство Јединство” Качарево. Предлог реше

15.04.2014 16:30:41
Izvestaj_o_radu_Saveta.pdfIzvestaj_o_radu_Saveta.pdf  (2717.43Kb)
Извештај о раду за 2013. годину и Програм активности за 2014. годину Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева.

15.04.2014 15:52:35
Zakup_ateljea.pdfZakup_ateljea.pdf  (2215.71Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о давању у закуп атељеа.

15.04.2014 15:51:55
Prostor_na_koriscenje_Ministarstvu_pravde.pdfProstor_na_koriscenje_Ministarstvu_pravde.pdf  (4680.16Kb)
Предлог Одлуке о давању на коришћење, Министарству правде и државне управе Републике Србије, пословног простора у ул. Браће Јовановића бр. 96 у Панчеву.

15.04.2014 15:51:17
Odbor_za_mirenje.pdfOdbor_za_mirenje.pdf  (3177.43Kb)
Предлог решења о одређивању представника града Панчева у Одбору за мирење.

15.04.2014 15:50:40
Odluka_NO_JKP_Vodovod_.pdfOdluka_NO_JKP_Vodovod_.pdf  (3666.5Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена за воду и отпадну воду, број 5-1/12 т.7 од 17.03.2014. године.

14.04.2014 16:40:38
Odluka_NO_JKP_Kacarevo.pdfOdluka_NO_JKP_Kacarevo.pdf  (3671.8Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 3/14 од 25.02.2014. године.

14.04.2014 16:39:57
Odluka_NO_JKP_Dolovi.pdfOdluka_NO_JKP_Dolovi.pdf  (4344.6Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «ДОЛОВИ» Долово о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 81 од о5.03.2014. године.

14.04.2014 16:39:23
Izvestaj_JKP_Starcevac_za_2013.pdfIzvestaj_JKP_Starcevac_za_2013.pdf  (6813.25Kb)
Финансијски извештај ЈКП «Старчевац» Старчево за 2013. годину и Извештај о реализацији програма пословања ЈКП «Старчевац» Старчево за 2013. годину.

14.04.2014 16:38:47
Izvestaj_JKP_Zelenilo_za_2013.pdfIzvestaj_JKP_Zelenilo_za_2013.pdf  (13048.01Kb)
Финансијски извештај ЈКП «Зеленило» Панчево за 2013. годину и Извештај о реализацији програма пословања ЈКП «Зеленило» Панчево за 2013. годину.

14.04.2014 16:37:58
Zakljucak_certifikacija.pdfZakljucak_certifikacija.pdf  (3317.58Kb)
Предлог закључка у вези са Предлогом уговора о спровођењу поступка провере локалних самоуправа са повољним пословним окружењем (БФЦ СЕЕ).

14.04.2014 16:37:12
Odluka_povlascen_prevoz.pdfOdluka_povlascen_prevoz.pdf  (1970.93Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о остваривању права на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије града Панчева

10.04.2014 14:15:24
JKP_VOD_KOM_promena_cena.pdfJKP_VOD_KOM_promena_cena.pdf  (4274.07Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 189/14 од 10.03.2014. године

10.04.2014 14:14:42
Izvestaj_JP_GSA_za_2013.pdfIzvestaj_JP_GSA_za_2013.pdf  (28012.75Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево за 2013. годину

10.04.2014 14:13:46
Izvestaj_JKP_Mladost.pdfIzvestaj_JKP_Mladost.pdf  (17683.46Kb)
Финансијски извештај Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2013. годину и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и о

10.04.2014 14:12:19
Izvestaj_JKP_Grejanje.pdfIzvestaj_JKP_Grejanje.pdf  (15500.29Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2013. годину.

10.04.2014 14:11:10
Zapisnik_sa_XVI_sednice.pdfZapisnik_sa_XVI_sednice.pdf  (6937.52Kb)
Записник са XВИ седнице Скупштине града Панчева, одржане 14.02.2014. године.

09.04.2014 14:13:19
Projekcija_budzeta_u_periodu_otplate_kredita.pdfProjekcija_budzeta_u_periodu_otplate_kredita.pdf  (2412.06Kb)
Пројекција буџета града Панчева у периоду отплате кредита 2014-2020. година

09.04.2014 14:12:38
JKP_Omoljica_promena_cena.pdfJKP_Omoljica_promena_cena.pdf  (4044.79Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 29/2014 од 25.02.2014. године.

09.04.2014 14:11:57
JKP_Glogonj_promena_cena.pdfJKP_Glogonj_promena_cena.pdf  (3853.56Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 29/2014 од 03.03.2014. године.

09.04.2014 14:10:58
JKP__KOMBREST_promena_cena.pdfJKP__KOMBREST_promena_cena.pdf  (4471.72Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 29/14 од 28.02.2014. године.

09.04.2014 14:10:13
JKP_ATP_promena_cena.pdfJKP_ATP_promena_cena.pdf  (4206.74Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-Панчево» Панчево о измени цене за услугу «Паркирање аутобуса других превозника за сваки започети сат паркирања», број 1/2014-8-

09.04.2014 14:09:39
JKP_Zelenilo_promena_cena.pdfJKP_Zelenilo_promena_cena.pdf  (3131.04Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево о утврђивању цена нових пијачних услуга - Ценовник 3, број 92-2448/12 од 04.03.2014. године.

09.04.2014 14:09:04
Odluka_vantelesna_oplodnja.pdfOdluka_vantelesna_oplodnja.pdf  (4059.92Kb)
Предлог одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2014. години.

09.04.2014 14:07:39
Izmena_odluke_o_osnivanju_TOP.pdfIzmena_odluke_o_osnivanju_TOP.pdf  (5430.23Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације града Панчева.

09.04.2014 14:07:03
Izvestaj_JKP_Kombrest_za_2013.pdfIzvestaj_JKP_Kombrest_za_2013.pdf  (5869.77Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац за 2013. годину.

09.04.2014 14:06:28
Finansijski_izvestaj_JKP_Vodovod_2013.pdfFinansijski_izvestaj_JKP_Vodovod_2013.pdf  (9230.17Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево за 2013. годину.

09.04.2014 14:05:49
Plan_rada_Komunalne_policije_za_2014.g.pdfPlan_rada_Komunalne_policije_za_2014.g.pdf  (2260.38Kb)
Предлог годишњег плана рада Комуналне полиције за 2014. годину.

02.04.2014 14:57:01
Izvestaj_Komunalna_policija.pdfIzvestaj_Komunalna_policija.pdf  (2389.42Kb)
Извештај о раду Комуналне полиције града Панчева за 2013. годину.

02.04.2014 14:56:19
Izvestaj_JKP_Dolovo.pdfIzvestaj_JKP_Dolovo.pdf  (5655.8Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за 2013. годину.

02.04.2014 14:55:29
Finansijski_izvestaj_JP_Direkcija_za_2013.pdfFinansijski_izvestaj_JP_Direkcija_za_2013.pdf  (40539.69Kb)
Финансијски извештај и Извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево за 2013. годину.

25.03.2014 15:52:27
Izmena_Oduke_o_opstim_uslovima_uredjivanja_naseljenih_mesta.pdfIzmena_Oduke_o_opstim_uslovima_uredjivanja_naseljenih_mesta.pdf  (1484.14Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева.

25.03.2014 15:51:50
JKP_GSA_promena_cena.pdfJKP_GSA_promena_cena.pdf  (3357.87Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево о промени ценовника, број: 169 од 24.01.2014. године.

25.03.2014 15:51:09
Plan_rada_M.Pupin_za_2014.pdfPlan_rada_M.Pupin_za_2014.pdf  (6535.41Kb)
План рада и финансијски план Регионалног центра за таленте «Михајло Пупин» Панчево за календарску 2014. годину.

25.03.2014 15:50:10
Izvestaj_o_radu_M.Pupin_za_2013.pdfIzvestaj_o_radu_M.Pupin_za_2013.pdf  (26702.01Kb)
Извештај о реализованом плану рада и финансијски извештај пословања Регионалног центра за таленте «Михајло Пупин» Панчево за календарску 2013. годину.

25.03.2014 15:49:22
Izvestaj_Doma_zdravlja.pdfIzvestaj_Doma_zdravlja.pdf  (2205.77Kb)
Извештај Дома здравља Панчево о стручном утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврда о смрти са спецификацијом по станицама у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године.

25.03.2014 15:48:37
Resenje_ovlascenje_za_overu_ZIP1.pdfResenje_ovlascenje_za_overu_ZIP1.pdf  (1457.13Kb)
Предлог решења о овлашћењу за оверу Обрасца ЗИП-1 Обрачун средстава за исплату зарада запослених у јавним предузећима.

25.03.2014 15:46:53
Zakljucci_Gradskog_veca_13.2.2014.pdfZakljucci_Gradskog_veca_13.2.2014.pdf  (4145.27Kb)
Закључци са седнице Градског већа града Панчева, одржане дана 13. фебруара 2014. године

13.02.2014 18:29:11
Odluka_autobuska_i_taksi_stajalista.pdfOdluka_autobuska_i_taksi_stajalista.pdf  (5991.84Kb)
Предлог одлуке о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева.

13.02.2014 18:25:13
Izvestaj_Zastitnika_gradjana_za_2013..pdfIzvestaj_Zastitnika_gradjana_za_2013..pdf  (4212.45Kb)
Годишњи извештај о активностима Заштитника грађана града Панчева за 2013. годину.

13.02.2014 18:20:31
Odluka_o_davanju_u_zakup_ateljea.pdfOdluka_o_davanju_u_zakup_ateljea.pdf  (2604.02Kb)
Предлог одлуке о давању у закуп атељеа.

13.02.2014 18:19:54
Stavljanje_van_snage_Odluke_o_izradi_PDR_Petrohemija.pdfStavljanje_van_snage_Odluke_o_izradi_PDR_Petrohemija.pdf  (2172.26Kb)
Предлог Одлуке о стављању ван снаге одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“ у насељеном месту Панчево.

13.02.2014 18:19:16
Odluka_o_izradi_PDR_podcelina_6c_nova_deponija.pdfOdluka_o_izradi_PDR_podcelina_6c_nova_deponija.pdf  (2599.26Kb)
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације - подцелина 6ц - Нова допонија у насељеном месту Панчево.

13.02.2014 18:18:33
Izmene_PGR_Petrohemija_Azotara_i_Rafinerija.pdfIzmene_PGR_Petrohemija_Azotara_i_Rafinerija.pdf  (4029.33Kb)
Предлог одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном месту Панчево.

13.02.2014 18:17:51
Program_poslovanja_JKP_Vod_Kom_za_2014..pdfProgram_poslovanja_JKP_Vod_Kom_za_2014..pdf  (8387.88Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука за 2014. годину.

13.02.2014 18:17:00
Izmene_programa_JP_GSA_za_2014..pdfIzmene_programa_JP_GSA_za_2014..pdf  (2260.08Kb)
И Измене и допуне Плана и програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево за 2014. годину.

13.02.2014 18:15:29
Izmene_programa_JP_Direkcija_za_2014..pdfIzmene_programa_JP_Direkcija_za_2014..pdf  (35407.66Kb)
Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину.

13.02.2014 18:14:45
Izmene_programa_JKP_Mladost_za_2014..pdfIzmene_programa_JKP_Mladost_za_2014..pdf  (6538.36Kb)
Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Младост“ Панчево за 2014. годину.

13.02.2014 18:14:03
Izmena_programa_JKP_Omoljica_za_2014.pdfIzmena_programa_JKP_Omoljica_za_2014.pdf  (12463.02Kb)
Измена програма пословања ЈКП „Омољица“ Омољица за 2014. годину.

13.02.2014 18:13:18
Izmena_programa_JKP_Kombrest_za_2014.pdfIzmena_programa_JKP_Kombrest_za_2014.pdf  (12480.41Kb)
Измена и допуна програма пословања ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац за 2014. годину.

13.02.2014 18:12:31
Izmena_programa_JKP_Kacarevo_za_2014..pdfIzmena_programa_JKP_Kacarevo_za_2014..pdf  (11347.96Kb)
Измена програма пословања ЈКП „Качарево“ Качарево за 2014. годину.

13.02.2014 18:11:59
Program_poslovanja_JKP_Glogonj_za_2014.pdfProgram_poslovanja_JKP_Glogonj_za_2014.pdf  (12041.73Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ за 2014. годину.

13.02.2014 18:09:52
Izmena_programa_JKP_Dolovi_za_2014..pdfIzmena_programa_JKP_Dolovi_za_2014..pdf  (8203.38Kb)
Измена програма пословања ЈКП „Долови“ Долово за 2014. годину.

13.02.2014 18:07:24
Izmena_programa_JKP_BNS_za_2014.pdfIzmena_programa_JKP_BNS_za_2014.pdf  (10889.55Kb)
Измена програма пословања ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село за 2014. годину.

13.02.2014 18:06:09
Amandman_Slobodan_Bugarin.pdfAmandman_Slobodan_Bugarin.pdf  (1243.68Kb)
Амандман одборника Слободана Бугарина на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о будзету града Панчева за 2014. године

13.02.2014 18:05:16
Resenje_zamenik_zastitnika.pdfResenje_zamenik_zastitnika.pdf  (739.29Kb)
1. Предлог решења о избору заменика Заштитника грађана града Панчева.

13.02.2014 17:59:40
Resenje_direktor_DK_Brestovac_i_DK_Kacarevo.pdfResenje_direktor_DK_Brestovac_i_DK_Kacarevo.pdf  (1850.57Kb)
1. Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Братство-Јединство“ Качарево. 2. Предлог решења о именовању директора Дома културе „Братство-Јединство“ Качарево. 3. Предлог решења о утврђивању престанка м

13.02.2014 17:58:50
Zakljucak_Kadrovske_13.2.2014..pdfZakljucak_Kadrovske_13.2.2014..pdf  (4728.63Kb)
1. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“ Панчево. 2. Предлог решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора

13.02.2014 17:57:19
Zakljucci_sa_veca_7.2.2014..pdfZakljucci_sa_veca_7.2.2014..pdf  (5373.53Kb)
Закључци са седнице Градског већа града Панчева, одржане дана 7. фебруара 2014. године

07.02.2014 19:27:13
Program_rada_TOP_za_2014.g..pdfProgram_rada_TOP_za_2014.g..pdf  (5580.1Kb)
Програм рада и финансијски план Туристичке организације Панчева за 2014. годину.

07.02.2014 19:15:29
Program_rada_Skupstine_za_2014..pdfProgram_rada_Skupstine_za_2014..pdf  (7026.69Kb)
Програма рада Скупштине града Панчева за 2014. годину.

07.02.2014 19:14:59
PGR_celina_4a_karaula_i_skrobara.pdfPGR_celina_4a_karaula_i_skrobara.pdf  (28211.42Kb)
Предлог одлуке о доношењу ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 4а – КАРАУЛА СА ЈАБУЧКИМ ПУТЕМ и 4б - СКРОБАРА у насељеном месту Панчево.

07.02.2014 19:14:16
Oduka_odrzavanje_spomenika.pdfOduka_odrzavanje_spomenika.pdf  (1915.64Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Панчева.

07.02.2014 19:13:16
Odluka_zaduzivanje_Panceva.pdfOdluka_zaduzivanje_Panceva.pdf  (2254.42Kb)
Предлог одлуке о задуживању града Панчева за финансирање капиталног инвестиционог расхода.

07.02.2014 19:11:58
Odluka_snabdevanje_toplotnom_energijom.pdfOdluka_snabdevanje_toplotnom_energijom.pdf  (1529.21Kb)
Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

07.02.2014 19:11:15
Odluka_proizvodnja_i_distribucija_vode.pdfOdluka_proizvodnja_i_distribucija_vode.pdf  (1473.99Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о производњи и дистрибуцији воде.

07.02.2014 19:10:38
Odluka_odredjivanje_komunalnih_delatnosti_u_naseljenim_mestima.pdfOdluka_odredjivanje_komunalnih_delatnosti_u_naseljenim_mestima.pdf  (2785.38Kb)
Предлог одлуке о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева.

07.02.2014 19:09:59
Odluka_javno_osvetljenje.pdfOdluka_javno_osvetljenje.pdf  (1298.78Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења.

07.02.2014 19:09:20
Odluka_drzanje_domacih_zivotinja.pdfOdluka_drzanje_domacih_zivotinja.pdf  (1590.98Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева.

07.02.2014 19:08:45
Odluka_o_zelenim_povrsinama.pdfOdluka_o_zelenim_povrsinama.pdf  (1690.81Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о зеленим површинама на територији општине Панчево.

07.02.2014 19:08:08
Odluka_o_ulicama_i_nekategorisanim_putevima.pdfOdluka_o_ulicama_i_nekategorisanim_putevima.pdf  (3620.02Kb)
Предлог одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима.

07.02.2014 19:07:17
Odluka_o_radnom_vremenu.pdfOdluka_o_radnom_vremenu.pdf  (1374.47Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу на територији града Панчева.

07.02.2014 19:06:40
Odluka_o_pijacama.pdfOdluka_o_pijacama.pdf  (1949.89Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама.

07.02.2014 19:05:50
Odluka_o_kucnom_redu.pdfOdluka_o_kucnom_redu.pdf  (1638.28Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама.

07.02.2014 19:05:00
Odluka_o_komunalnoj_inspekciji.pdfOdluka_o_komunalnoj_inspekciji.pdf  (1184.04Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о комуналној инспекцији.

07.02.2014 19:04:00
Odluka__Moja_slika_u_ogledalu.pdfOdluka__Moja_slika_u_ogledalu.pdf  (8218.3Kb)
Предлог одлуке о постављању скулптуралног дела – скулптуре срца у Панчеву, у оквиру пројекта «Моја слика у огледалу».

07.02.2014 19:03:26
Odluka__mere_zastite_poljoprivrednog_zemljista.pdfOdluka__mere_zastite_poljoprivrednog_zemljista.pdf  (1911.26Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета и организовању пољочуварске службе на територији града Панчева.

07.02.2014 19:02:29
Izmena_Statuta_Kulturni_centar_Pvo.pdfIzmena_Statuta_Kulturni_centar_Pvo.pdf  (4465.48Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Културног центра Панчева.

07.02.2014 19:01:34
Izmena_statuta_JP_GSA.pdfIzmena_statuta_JP_GSA.pdf  (2124.19Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево број 246 од 31.01.2014. године.

07.02.2014 19:00:46
Izmena_Odluke_o_budzetu_za_2014..pdfIzmena_Odluke_o_budzetu_za_2014..pdf  (23965.17Kb)
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2014. годину.

07.02.2014 18:59:28
Izmena_odluke_manji_montazni_objekti.pdfIzmena_odluke_manji_montazni_objekti.pdf  (1414.5Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене.

07.02.2014 18:57:38
Angazovanje_revizora___eksterna_revizija.pdfAngazovanje_revizora___eksterna_revizija.pdf  (1923.84Kb)
Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Панчева за 2013. годину.

07.02.2014 18:55:31
Radno_vreme_Apoteke.pdfRadno_vreme_Apoteke.pdf  (3759.49Kb)
Предлог одлуке о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у Апотеци «Панчево» Панчево.

06.02.2014 16:24:55
Park_prirode_Ponjavica.pdfPark_prirode_Ponjavica.pdf  (11816.24Kb)
Предлог одлуке о заштити Парка природе «Поњавица».

06.02.2014 16:24:06
Odluka_sahranjivanje_i_groblja.pdfOdluka_sahranjivanje_i_groblja.pdf  (2131.59Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о сахрањивању и гробљима.

06.02.2014 16:23:29
Odluka_preciscavanje_otpadnih_voda.pdfOdluka_preciscavanje_otpadnih_voda.pdf  (1825.34Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода.

06.02.2014 16:22:54
Odluka_vanlinijski_i_taksi_prevoz.pdfOdluka_vanlinijski_i_taksi_prevoz.pdf  (7685.49Kb)
Предлог одлуке о ванлинијском и ауто-такси превозу путника.

06.02.2014 16:22:12
Odluka_ustupanjen_zemljista.pdfOdluka_ustupanjen_zemljista.pdf  (1604.37Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о привременом уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража.

06.02.2014 16:21:27
Odluka_odrzavanje_cistoce.pdfOdluka_odrzavanje_cistoce.pdf  (8484.98Kb)
Предлог одлуке о одржавању чистоће и управљању отпадом.

06.02.2014 16:20:16
Odluka_o_uredjenju_saobracaja.pdfOdluka_o_uredjenju_saobracaja.pdf  (9367.96Kb)
Предлог одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева.

06.02.2014 16:19:49
Odluka_o_merama_za_uklanjanje_objekta.pdfOdluka_o_merama_za_uklanjanje_objekta.pdf  (1509.51Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања објекта.

06.02.2014 16:18:57
Odluka_nabavka_Opsta_bolnica.pdfOdluka_nabavka_Opsta_bolnica.pdf  (1500.01Kb)
Предлог одлуке о финансирању набавке медицинске и друге опреме за потребе Опште болнице Панчево, неопходне за лечење грађана са територије града Панчева.

06.02.2014 16:18:05
Odluka_lokacije_za_otpad.pdfOdluka_lokacije_za_otpad.pdf  (1545.92Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева.

06.02.2014 16:17:05
Odluka_javni_linijski_prevoz_putnika.pdfOdluka_javni_linijski_prevoz_putnika.pdf  (5066.44Kb)
Предлог одлуке о јавном градском линијском превозу путника на територији града Панчева.

06.02.2014 16:16:06
Odluka_cena_taksi_prevoza.pdfOdluka_cena_taksi_prevoza.pdf  (2208.83Kb)
Предлог одлуке о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на територији града Панчева.

06.02.2014 16:15:09
Odluka_balon_hale.pdfOdluka_balon_hale.pdf  (1459.13Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева.

06.02.2014 16:14:16
Odluka_autobuska_i_taksi_stajalista.pdfOdluka_autobuska_i_taksi_stajalista.pdf  (6786.17Kb)
Предлог одлуке о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева.

06.02.2014 16:13:30
Odluka___opsti_uslovi_uredjivanja_naseljenih_mesta.pdfOdluka___opsti_uslovi_uredjivanja_naseljenih_mesta.pdf  (2300.1Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о општим условима уређивања насељених места на територији општине Панчево.

06.02.2014 16:12:46
Izmena_lokalne_komunalne_takse.pdfIzmena_lokalne_komunalne_takse.pdf  (1486.87Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама.

06.02.2014 16:09:42
Izmena_Odluke_JP_GSA.pdfIzmena_Odluke_JP_GSA.pdf  (1668.37Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево.

28.01.2014 15:55:37
Izmena_Oduke_JKP_Kacarevo.pdfIzmena_Oduke_JKP_Kacarevo.pdf  (1587.09Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Качарево“ Качарево.

28.01.2014 15:54:47
Izmena_Odluke_JKP_Kombrest.pdfIzmena_Odluke_JKP_Kombrest.pdf  (1596Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац.

28.01.2014 15:54:18
Izmena_Odluke_JKP_Glogonj.pdfIzmena_Odluke_JKP_Glogonj.pdf  (1581.52Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ.

28.01.2014 15:53:38
Izmena_Odluke_JKP_BNS.pdfIzmena_Odluke_JKP_BNS.pdf  (1589.24Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село.

28.01.2014 15:53:02
Izmena_Odluke_JKP_Omoljica.pdfIzmena_Odluke_JKP_Omoljica.pdf  (1582.83Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Омољица“ Омољица.

28.01.2014 15:52:05
Izmena_Odluke_JKP_Starcevac.pdfIzmena_Odluke_JKP_Starcevac.pdf  (1582Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево.

28.01.2014 15:51:28
Izmena_Odluke_JKP_VOD_KOM.pdfIzmena_Odluke_JKP_VOD_KOM.pdf  (1581.98Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука.

28.01.2014 15:48:35
Izmena_Odluke_JKP_Dolovi.pdfIzmena_Odluke_JKP_Dolovi.pdf  (1542.73Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Долови“ Долово.

28.01.2014 15:47:49
Statut_DK_Zarko_Zrenjanin_Ivanovo.pdfStatut_DK_Zarko_Zrenjanin_Ivanovo.pdf  (6379.82Kb)
Предлог Решења о давању сагласности на Статут Дома културе "Жарко Зрењанин" Иваново

23.01.2014 16:22:27
Statut_DK_Koco_Racin_Jabuka.pdfStatut_DK_Koco_Racin_Jabuka.pdf  (7192.95Kb)
Предлог Решења о давању сагласности на Статут Дома културе "Кочо Рацин" Јабука

23.01.2014 16:20:49
Odluka_NO_Direkcija_cena_planova.pdfOdluka_NO_Direkcija_cena_planova.pdf  (9956.75Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката.

20.12.2013 20:19:28
Odluka_NO_cene_JKP_BNS.pdfOdluka_NO_cene_JKP_BNS.pdf  (4631.08Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село о корекцији цена постојећих комуналних услуга, број: 233-3/13 од 24.11.2013. године.

20.12.2013 20:18:18
odluka_NO_direkcija_naknada.pdfodluka_NO_direkcija_naknada.pdf  (4484.14Kb)
Предлог решења о давању претходне сагласности за доношење Одлуке Надзорног одбора ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева, број: 01-384

20.12.2013 20:17:35
odluka_troskovi_procene_uticaja_na_zs.pdfodluka_troskovi_procene_uticaja_na_zs.pdf  (1526.72Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину.

20.12.2013 20:16:57
odluka_troskovi_tehnickog_pregleda.pdfodluka_troskovi_tehnickog_pregleda.pdf  (1532.96Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о трошковима техничког прегледа објекта.

20.12.2013 20:16:27
odluka_troskovi_u_postupcima_urbanistickog_planiranja.pdfodluka_troskovi_u_postupcima_urbanistickog_planiranja.pdf  (1593.92Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о трошковима у поступцима код надлежног органа за послове просторног и урбанистичког планирања у граду Панчеву.

20.12.2013 20:15:58
Odluka_privremeno_ustupanje_gradjevinskog_zemljista.pdfOdluka_privremeno_ustupanje_gradjevinskog_zemljista.pdf  (1662.29Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о привременом уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража.

20.12.2013 20:15:29
Naknada_za_uredjenje_gradjevinskog_zemljista.pdfNaknada_za_uredjenje_gradjevinskog_zemljista.pdf  (1878.03Kb)
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

20.12.2013 20:14:45
Odluka_manji_montazni_objekti.pdfOdluka_manji_montazni_objekti.pdf  (2500.14Kb)
Предлог одлуке о допуни Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене.

20.12.2013 20:14:16
Odluka_gradske_administarivne_takse.pdfOdluka_gradske_administarivne_takse.pdf  (2850.1Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама.

20.12.2013 20:13:38
Program_poslovanja_JKP_Kacarevo.pdfProgram_poslovanja_JKP_Kacarevo.pdf  (11469.15Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2014. годину.

20.12.2013 20:13:06
Promena_Programa_poslovanja_JKP_Kacarevo.pdfPromena_Programa_poslovanja_JKP_Kacarevo.pdf  (2651.66Kb)
Промена Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево за 2013. годину.

20.12.2013 20:12:35
Program_poslovanja_JKP_Kombrest_BB.pdfProgram_poslovanja_JKP_Kombrest_BB.pdf  (11902.26Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац за 2014. годину.

20.12.2013 20:12:01
Program_poslovanja_JKP_Starcevac.pdfProgram_poslovanja_JKP_Starcevac.pdf  (11244.2Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Старчевац» Старчево за 2014. годину.

20.12.2013 20:11:19
program_poslovanja_JKP_BNS.pdfprogram_poslovanja_JKP_BNS.pdf  (11241.59Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село за 2014. годину.

20.12.2013 20:10:47
Program_poslovanja_Dolovo.pdfProgram_poslovanja_Dolovo.pdf  (8231.57Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово за 2014. годину.

20.12.2013 20:10:14
Program_poslovanja_JKP_Zelenilo.pdfProgram_poslovanja_JKP_Zelenilo.pdf  (28563.68Kb)
Програм пословања, Финансијски план и План рада Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године.

20.12.2013 20:09:43
Izmena_IV_Programa_JP_GSA.pdfIzmena_IV_Programa_JP_GSA.pdf  (2422.13Kb)
ИВ Измена и допуна Плана и програма пословања Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево за 2013. годину.

20.12.2013 20:08:59
Izmena_Resenja_Savet_za_r.ravnopravnost.pdfIzmena_Resenja_Savet_za_r.ravnopravnost.pdf  (706.86Kb)
Предлог решења о разрешењу и избору заменика председника Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева

20.12.2013 20:07:19
Program_poslovanja_JP_GSA.pdfProgram_poslovanja_JP_GSA.pdf  (56915.58Kb)
Програм пословања Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево за 2014. годину.

20.12.2013 20:06:43
Program_poslovanja_JP_Direkcija.pdfProgram_poslovanja_JP_Direkcija.pdf  (42788.57Kb)
Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево за 2014. годину.

19.12.2013 18:29:10
Program_poslovanja_JKP_Vodovod.pdfProgram_poslovanja_JKP_Vodovod.pdf  (16219.1Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево за 2014. годину.

19.12.2013 18:28:33
Program_poslovanja_JKP_RTV.pdfProgram_poslovanja_JKP_RTV.pdf  (11336.12Kb)
Програм пословања Јавног радиодифузног предузећа «РТВ Панчево» Панчево за 2014. годину.

19.12.2013 18:27:55
Program_poslovanja_JKP_Omoljica.pdfProgram_poslovanja_JKP_Omoljica.pdf  (12117.4Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица за 2014. годину.

19.12.2013 18:27:21
Program_poslovanja_JKP_Mladost.pdfProgram_poslovanja_JKP_Mladost.pdf  (12869.51Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево за 2014. годину.

19.12.2013 18:26:38
Program_poslovanja_JKP_Higijena.pdfProgram_poslovanja_JKP_Higijena.pdf  (27813.23Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево за 2014. годину.

19.12.2013 18:25:59
Program_poslovanja_JKP_Grejanje.pdfProgram_poslovanja_JKP_Grejanje.pdf  (16703.12Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2014. годину.

19.12.2013 18:25:19
Program_poslovanja_JKP_BNS_izmena_IV.pdfProgram_poslovanja_JKP_BNS_izmena_IV.pdf  (11490.79Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село за 2013. годину са изменама ИВ.

19.12.2013 18:24:21
Program_poslovanja_JKP_ATP.pdfProgram_poslovanja_JKP_ATP.pdf  (16937.59Kb)
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-Панчево» Панчево за 2014. годину.

19.12.2013 18:23:48
Odluka_ulice_i_putevi.pdfOdluka_ulice_i_putevi.pdf  (1987.29Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима.

19.12.2013 18:23:04
Odluka_lokalne_komunalne_takse.pdfOdluka_lokalne_komunalne_takse.pdf  (5190.34Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама.

19.12.2013 18:22:29
Skolski_odbor_Masinska_skola.pdfSkolski_odbor_Masinska_skola.pdf  (767.09Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Машинске школе „Панчево“ Панчево

19.12.2013 11:24:44
Zastitnik_gradjana_.pdfZastitnik_gradjana_.pdf  (1184.84Kb)
Предлог решења о утврђивању престанка функције Заштитника грађана града Панчева. Предлог решења о избору Заштитника грађана града Панчева.

19.12.2013 11:23:11
Resenja_direktori_razresenje.pdfResenja_direktori_razresenje.pdf  (5629.19Kb)
Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Панчево Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа “Зеленило” Панчево Предлог решења о разрешењу дире

19.12.2013 11:21:52
Kulturni_centar_imenovanje_direktora.pdfKulturni_centar_imenovanje_direktora.pdf  (1261.22Kb)
Предлог решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора “Културног центра Панчева” Панчево. Предлог решење о именовању директора “Културног центра Панчева” Панчево.

19.12.2013 10:49:04
Izmena_resenja_o_izboru_predsednika.pdfIzmena_resenja_o_izboru_predsednika.pdf  (683.51Kb)
Предлог решења о измени Решења о избору председника Скупштине града Панчева.

19.12.2013 10:43:15
Resenja_imenovanje_direktora_jp_i_jkp.pdfResenja_imenovanje_direktora_jp_i_jkp.pdf  (11711.79Kb)
1. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Панчево. 2. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево. 3. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног

17.12.2013 18:02:29
studentske_stipendije.pdfstudentske_stipendije.pdf  (1776.61Kb)
Предлог одлуке о додели стипендија изузетно надареним студентима са територије града Панчева.

17.12.2013 18:00:58
Statut_DK_Mladost_Glogonj.pdfStatut_DK_Mladost_Glogonj.pdf  (6990.47Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Статут Дома културе «Младост» Глогоњ.

17.12.2013 18:00:19
Odluka_poslovni_magacinski_prostor_i_garaze.pdfOdluka_poslovni_magacinski_prostor_i_garaze.pdf  (7033.86Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева.

17.12.2013 17:59:39
Odluka_otudjenje_i_davanje_u_zakup_gradjevinskog_zemljista.pdfOdluka_otudjenje_i_davanje_u_zakup_gradjevinskog_zemljista.pdf  (6961Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта.

17.12.2013 17:58:57
Odluka___povlascen_prevoz.pdfOdluka___povlascen_prevoz.pdf  (1772.62Kb)
Предлог одлуке о остваривању права на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије града Панчева.

17.12.2013 17:57:33
Izmena_resenja_o_izboru_clana_GV.pdfIzmena_resenja_o_izboru_clana_GV.pdf  (1296.18Kb)
Предлог решења о измени Решења о избору члана Градског већа града Панчева.

17.12.2013 17:57:02
Godisnji_plan_Gradskog_staba_za_vanredne_situacije.pdfGodisnji_plan_Gradskog_staba_za_vanredne_situacije.pdf  (2340.67Kb)
Предлог годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева за 2014. годину.

17.12.2013 17:56:01
Informacija_prostor_za_mlade.pdfInformacija_prostor_za_mlade.pdf  (255.22Kb)
Информација поводом Иницијативе да се омладинским удружењима обезбеди сталан простор за рад и окупљање, коју је поднела одборничка група Лиге социјалдемократа Војводине

17.12.2013 12:48:38
Inf.o_resavanju_probl._u_Sluz.hitne_pomoci.pdfInf.o_resavanju_probl._u_Sluz.hitne_pomoci.pdf  (782.7Kb)
15. седница Скупштине - Информација о могућности за решавање проблема у Служби хитне помоћи у Панчеву

16.12.2013 13:41:38
Program_poslovanja_JKP_ATP_za_2013._izmena_II.pdfProgram_poslovanja_JKP_ATP_za_2013._izmena_II.pdf  (3664.08Kb)
15. седница Скупштине - Програм Пословања ЈКП АТП за 2013 годину (2. измена)

14.12.2013 19:45:44
Statut_Dk_3.oktobar_BNS.pdfStatut_Dk_3.oktobar_BNS.pdf  (7894.35Kb)
15. седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Статут Дома културе 3. Октобар из Банатског Новог Села

14.12.2013 19:44:07
Statut_Dk_Vuk_Karadzic_Omoljica_izmena.pdfStatut_Dk_Vuk_Karadzic_Omoljica_izmena.pdf  (4544.88Kb)
15. седница Скупштине - - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Вук Стефановић Караџић из Омољице

14.12.2013 19:42:40
Program_poslovanja_JKP_BNS_za_2013.g.izmene_III.pdfProgram_poslovanja_JKP_BNS_za_2013.g.izmene_III.pdf  (12718.52Kb)
15. седница Скупштине - Предлог пословања ЈКП БНС из Банатског Новог Села за 2013. годину (3. измена)

14.12.2013 19:41:27
Mreza_ustanova_predskolsko_vaspitanje.pdfMreza_ustanova_predskolsko_vaspitanje.pdf  (6470.08Kb)
15. седница Скупштине - Предлог одлуке о мрежи установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији града Панчева

14.12.2013 19:40:22
Budzet_Panceva_za_2014_godinu.pdfBudzet_Panceva_za_2014_godinu.pdf  (23410.88Kb)
15. седница Скупштине - Предлог одлуке о буџету Града Панчева за 2014. годину

14.12.2013 19:39:02
Resenja_Skolski_odbori.pdfResenja_Skolski_odbori.pdf  (1958.9Kb)
Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „Урош Предић“ Панчево. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе «23. мај» Панчево. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школ

13.12.2013 15:46:39
Upravni_odbori_DK_Glogonj_DK_Dolovo_DK_BNS.pdfUpravni_odbori_DK_Glogonj_DK_Dolovo_DK_BNS.pdf  (1730.16Kb)
Предлог решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе “Младост” Глогоњ. Предлог решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе “25. мај” Долово. Предлог решења о

13.12.2013 15:45:46
Upravni_odbori___ustanove_Kulture.pdfUpravni_odbori___ustanove_Kulture.pdf  (1819.19Kb)
Предлог решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора “Културног центра Панчева” Панчево. Предлог решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома омладине Панчево. Предлог Решења о разр

13.12.2013 15:45:07
Radno_telo___gradske_opstine.pdfRadno_telo___gradske_opstine.pdf  (762.44Kb)
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Радног тела за израду анализе о испуњености услова за образовање градских општина на територији града Панчева.

13.12.2013 15:44:26
Info_upis_ucenika_2013_14.pdfInfo_upis_ucenika_2013_14.pdf  (3516.23Kb)
Информација о упису ученика у основне и средње школе у граду Панчеву за школску 2013 - 2014. годину

10.12.2013 16:15:02
Memorandum_otpadne_vode.pdfMemorandum_otpadne_vode.pdf  (3815.45Kb)
Предлог закључка поводом Меморандума о разумевању за пројекат Канализација санитарно отпадних вода дуж Баваништанског пута у Панчеву.

10.12.2013 16:14:24
Dopuna_Statut_ATP.pdfDopuna_Statut_ATP.pdf  (2146.04Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево број 1950/2013 од 30.05.2013. године.

10.12.2013 16:13:50
Resenje_cena_Sl.lista.pdfResenje_cena_Sl.lista.pdf  (1628Kb)
Предлог решења о утврђивању цене услуга «Службеног листа града Панчева» за 2014. годину.

10.12.2013 16:13:08
JKP_Mladost_cene_usluga.pdfJKP_Mladost_cene_usluga.pdf  (6367.67Kb)
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево о утврђивању ценовника усуга, број 1335/2 од 05.11.2013. године.

10.12.2013 16:12:28
Odluka_o_priznanjima_izmena.pdfOdluka_o_priznanjima_izmena.pdf  (1190.03Kb)
Предлог одлуке о измени Одлуке о признањима града Панчева.

10.12.2013 16:11:51
Godisnje_program_za_2013_poljoprivredno_zemljiste.pdfGodisnje_program_za_2013_poljoprivredno_zemljiste.pdf  (28584.81Kb)
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у граду Панчеву за 2013. годину.

10.12.2013 16:11:15
Strategija_Socijalna_zastita.pdfStrategija_Socijalna_zastita.pdf  (11565.56Kb)
Предлог стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2014 - 2018.

10.12.2013 16:09:43
Resenja_Saveti_i_komisije.pdfResenja_Saveti_i_komisije.pdf  (2215.34Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о измени Решења о именовању чланова Савета за социјално-економска питања у граду Панчеву. Предлог решења о разрешењу и именовању председника Комисије за расподелу градских станова. Предлог решења о изме

26.11.2013 16:02:09
Predlozi_Resenja__Skolski_odbori.pdfPredlozi_Resenja__Skolski_odbori.pdf  (2423.42Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе „Јосиф Панчић“ Панчево. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско трговинске школе „Паја Маргановић“ Панче

26.11.2013 16:01:19
Resenja_vd_direktor_DK_Koco_Racin_Jabuka.pdfResenja_vd_direktor_DK_Koco_Racin_Jabuka.pdf  (1240.54Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе “Кочо Рацин” Јабука. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Дома културе “Кочо Рацин” Јабука.

26.11.2013 16:00:15
Amandman_na_Poslovnik_Skupstine.pdfAmandman_na_Poslovnik_Skupstine.pdf  (2664.68Kb)
14. седница Скупштине - Амандман на члан 5. Предлога одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Панчева који је поднео Саша Левнајић , одборник у Скупштини града Панчева, дана 25.11.2013. године

26.11.2013 15:59:21
Osnivacki_akt_izmena__JP_Direkcija.pdfOsnivacki_akt_izmena__JP_Direkcija.pdf  (1980.76Kb)
14. седница Скупштине - Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о здржавању права и обавеза оснивача над Јавним предузећем „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево које је настало спајањем ЈП „Урбанизам“ Панчево, Друштвеног фонда

26.11.2013 15:58:50
Odluka__Evropska_povelja.pdfOdluka__Evropska_povelja.pdf  (11021.39Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

26.11.2013 15:58:10
Statut_DK_Bratstvo_jedinstvo_Kacarevo.pdfStatut_DK_Bratstvo_jedinstvo_Kacarevo.pdf  (7675.06Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Статут Дома културе „Братство-Јединство“ Качарево.

25.11.2013 15:47:12
Izmena_Statuta_DK_29.novembar_Starcevo.pdfIzmena_Statuta_DK_29.novembar_Starcevo.pdf  (5223.9Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе „29. новембар“ Старчево.

25.11.2013 15:46:07
Izmena_Statuta_DK_25.maj_Dolovo.pdfIzmena_Statuta_DK_25.maj_Dolovo.pdf  (7443.97Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Дома културе „25. мај“ Долово.

25.11.2013 15:45:40
Izmena_Statuta_DK_4.oktobar_B.Brestovac.pdfIzmena_Statuta_DK_4.oktobar_B.Brestovac.pdf  (4788.98Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Дома културе „4. октобар“ Банатски Брестовац.

25.11.2013 15:45:13
Odluka_kapitalna_investicija_Komasacija_Glogonj.pdfOdluka_kapitalna_investicija_Komasacija_Glogonj.pdf  (6104.2Kb)
14. седница Скупштине - Предлог Одлуке о измени Одлуке о проглашењу инвестиције - Комасација к.о. Глогоњ - од капиталног значаја за град Панчево.

25.11.2013 15:44:46
Odluka_UO_JKP_Higijena_br.4620_41_3.pdfOdluka_UO_JKP_Higijena_br.4620_41_3.pdf  (3186.31Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево, број 4620/41-3 од 11. октобра 2013. године.

25.11.2013 15:43:52
Izmena_Programa_poslovanja_JKP_Zelenilo.pdfIzmena_Programa_poslovanja_JKP_Zelenilo.pdf  (6837.08Kb)
14. седница Скупштине - Измена Програма пословања, Финансијског плана и Плана рада за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево.

25.11.2013 15:43:06
Informacija_jesenja_berba.pdfInformacija_jesenja_berba.pdf  (1557.65Kb)
14. седница Скупштине - Информација о јесењој берби (жетви) пољопривредних култура и сетви пшенице у 2013. години на територији града Панчева.

25.11.2013 15:42:03
Izmena_odluke__lokalne_komunalne_takse.pdfIzmena_odluke__lokalne_komunalne_takse.pdf  (2016.32Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама.

25.11.2013 15:40:41
Odluka_stopa_poreza_na_imovinu.pdfOdluka_stopa_poreza_na_imovinu.pdf  (1692.14Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву.

19.11.2013 16:47:03
Odluka_stopa_amortizacije.pdfOdluka_stopa_amortizacije.pdf  (1571.22Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о стопи амортизације, за коју се умањује вредност непокретности у граду Панчеву, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге.

19.11.2013 16:46:32
Odluka_prosecna_cena_m_nepokretnosti.pdfOdluka_prosecna_cena_m_nepokretnosti.pdf  (1989.55Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о просечним ценема метра квадратног непокретности на основу којих је за 2013. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не води пословне књиге и о коефицијент

19.11.2013 16:46:04
Odluka_prosecna_cena_m_nepokretnosti_1_9..pdfOdluka_prosecna_cena_m_nepokretnosti_1_9..pdf  (1908.84Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о просечним ценема метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2013. године.

19.11.2013 16:45:31
Izmene_i_dopune_Poslovnika.pdfIzmene_i_dopune_Poslovnika.pdf  (2054.08Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Панчева.

19.11.2013 16:44:57
Odluka_ekonomska_cena_taksi_prevoz.pdfOdluka_ekonomska_cena_taksi_prevoz.pdf  (2001.6Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на подручју града Панчева.

19.11.2013 16:44:24
Odluka_ustupanje_gradjevinskog_zemljista_za_garaze.pdfOdluka_ustupanje_gradjevinskog_zemljista_za_garaze.pdf  (1866.52Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о привременом уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража.

19.11.2013 16:43:46
Izmena_Odluke__JKP_BNS.pdfIzmena_Odluke__JKP_BNS.pdf  (1593.6Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село.

19.11.2013 16:43:10
Izmena_Odluke__JKP_Omoljica.pdfIzmena_Odluke__JKP_Omoljica.pdf  (1584.34Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Омољица“ Омољица.

19.11.2013 16:42:41
Izmena_Odluke__JKP_Glogonj.pdfIzmena_Odluke__JKP_Glogonj.pdf  (1587.6Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ.

19.11.2013 16:42:11
Izmena_Odluke__JKP_Starcevo.pdfIzmena_Odluke__JKP_Starcevo.pdf  (1575.35Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево.

19.11.2013 16:41:37
Izmena_Odluke__JKP_B._Brestovac.pdfIzmena_Odluke__JKP_B._Brestovac.pdf  (1594.16Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац.

19.11.2013 16:41:11
Izmena_Odluke__JKP_Dolovo.pdfIzmena_Odluke__JKP_Dolovo.pdf  (1585.73Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Долови“ Долово.

19.11.2013 16:40:38
Izmena_Odluke__JKP_Kacarevo.pdfIzmena_Odluke__JKP_Kacarevo.pdf  (1591.85Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Качарево“ Качарево.

19.11.2013 16:40:09
Izmena_Odluke__JKP_Jabuka.pdfIzmena_Odluke__JKP_Jabuka.pdf  (1586.87Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука.

19.11.2013 16:39:28
Izmena_Odluke__JKP_Mladost.pdfIzmena_Odluke__JKP_Mladost.pdf  (2579.21Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању ДП „Младост“ Панчево у Јавно комунално предузеће за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево.

19.11.2013 16:37:27
Informacija_Sekretarijata___inicijativa_LSV.pdfInformacija_Sekretarijata___inicijativa_LSV.pdf  (2057.35Kb)
14. седница Скупштине - Информација Секретаријата за јавне службе и социјална питања и Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева поводом иницијативе одборничке групе Лиге социјалдемократа Војводине, поднете на седници Скупштине града Панче

19.11.2013 16:36:19
Odluka_Kesten_Curcin.pdfOdluka_Kesten_Curcin.pdf  (1753.43Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама Одлуке о заштити споменика природе "Кестен Ћурчина у Панчеву"

15.11.2013 10:53:35
Odluka_Dva_stabla_belog_jasena.pdfOdluka_Dva_stabla_belog_jasena.pdf  (1624.46Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама Одлуке о заштити споменика природе "Два стабла белог јасена код Долова"

15.11.2013 10:52:58
zapisnik_sa_XIII_sednice.pdfzapisnik_sa_XIII_sednice.pdf  (4072.33Kb)
14. седница Скупштине - Записник са 13. седнице Скупштине града Панчева, одржане дана 31. октобра 2013. године

15.11.2013 10:46:31
Odluka_prevoz_za_sopstvene_potrebe.pdfOdluka_prevoz_za_sopstvene_potrebe.pdf  (1679.86Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама Одлуке о превозу за сопствене потребе лица и ствари у друмском саобраћају на територији града Панчева.

07.11.2013 10:37:13
Odluka_doprinosi_za_umetnike.pdfOdluka_doprinosi_za_umetnike.pdf  (2612.83Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке оуплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

07.11.2013 10:36:22
Izmena_Statuta_Zavod.pdfIzmena_Statuta_Zavod.pdf  (7692.61Kb)
14. седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

07.11.2013 10:35:36
Odluka_naziv_ulice_MZ_Kacarevo.pdfOdluka_naziv_ulice_MZ_Kacarevo.pdf  (2371.89Kb)
14. седница Скупштине - Предлог одлуке о промени назива улице на подручју Месне заједнице Качарево.

07.11.2013 10:35:04
Resenje_Komisija_davanje_u_zakup_.pdfResenje_Komisija_davanje_u_zakup_.pdf  (895.37Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог решења о измени Решења о оснивању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

04.11.2013 15:41:31
Resenja_NO_JKP_naseljena_mesta.pdfResenja_NO_JKP_naseljena_mesta.pdf  (2593.13Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ. Предл

04.11.2013 15:40:52
Odluka_manji_montazni_objekti.pdfOdluka_manji_montazni_objekti.pdf  (1921.18Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог каракетера на површинама јавне намене.

30.10.2013 17:19:35
Odluka_komasacija_Glogonj_kapitalna_investicija.pdfOdluka_komasacija_Glogonj_kapitalna_investicija.pdf  (4384.99Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог Одлуке о изменама Одлуке о проглашењу инвестиције - Комасација к.о. Глогоњ - од капиталног значаја за град Панчево.

30.10.2013 17:18:32
Odluka_prinudno_uklanjanje_vozila.pdfOdluka_prinudno_uklanjanje_vozila.pdf  (2725.65Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима.

30.10.2013 17:17:58
Izmena_programa_komasacije_Glogonj.pdfIzmena_programa_komasacije_Glogonj.pdf  (6249.64Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог Одлуке о доношењу Измена Програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево).

30.10.2013 17:17:14
Izvestaj_JKP_VODOVOD_za_period_I__IX_2013.pdfIzvestaj_JKP_VODOVOD_za_period_I__IX_2013.pdf  (1882.94Kb)
13. седница Скупштине - Извештај ЈКП «Водовод и канализација» Панчево за период И-ИX2013. године у складу са Програмом водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у СрбијиИ – КФW Фаза ИИ. (информативно).

29.10.2013 16:33:21
Memorandum_Nova_deponija.pdfMemorandum_Nova_deponija.pdf  (14838.12Kb)
13. седница Скупштине - Предлог закључка поводом Меморандума о разумевању за пројекат «Нова регионална депонија у Панчеву», између Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, ИМГ - Интернатионал Манагемент Гроуп, Града Панчево и Општине Оп

29.10.2013 16:32:49
Izmena_programa_poslovanja_HIGIJENA.pdfIzmena_programa_poslovanja_HIGIJENA.pdf  (4837.28Kb)
13. седница Скупштине - Измена програма пословања ЈКП «Хигијена» Панчево у 2013. години (друга измена).

29.10.2013 16:32:21
Resenje_NO_RTV.pdfResenje_NO_RTV.pdf  (821.98Kb)
13. седница Скупштине - Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица “Радиотелевизија Панчево” Панчево.

29.10.2013 16:31:39
Resenja_Skolski_odbori.pdfResenja_Skolski_odbori.pdf  (1046.72Kb)
13. седница Скупштине - Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Гоце Делчев“ Јабука. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Електротехничке школе „Никола Тесла“ Панчево.

29.10.2013 16:30:58
Resenje_direktor_Doma_Omladine.pdfResenje_direktor_Doma_Omladine.pdf  (1264.05Kb)
13. седница Скупштине - Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Дома омладине Панчево. Предлог решења о именовању директора Дома омладине Панчево.

29.10.2013 16:29:53
Zapisnik_sa_XII_sednice_.pdfZapisnik_sa_XII_sednice_.pdf  (10875.04Kb)
13. Седница Скупштине - Записник са 12. седнице Скупштине града Панчева

24.10.2013 18:29:42
Izmena_odluke_zastitnik_gradjana.pdfIzmena_odluke_zastitnik_gradjana.pdf  (1265.09Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о заштитнику грађана града Панчева.

24.10.2013 18:27:37
Odluka_o_kucnom_redu.pdfOdluka_o_kucnom_redu.pdf  (1790.51Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о измени Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама.

24.10.2013 18:25:36
Odluka_o_odredjivanju_ulica_i_trgova.pdfOdluka_o_odredjivanju_ulica_i_trgova.pdf  (3565.52Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о одређивању и обележавању назива улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању зграда бројевима.

24.10.2013 18:24:48
Odluka_postavljanje_balon_hala.pdfOdluka_postavljanje_balon_hala.pdf  (3856.46Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о постављању балон- хала спортске намене на територији града Панчева.

24.10.2013 18:22:39
Program_poslovanja_RTV.pdfProgram_poslovanja_RTV.pdf  (18282.62Kb)
13. Седница Скупштине - Измена и допуна Програма рада и годишњег пословања са Планом инвестиција Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“ Панчево за 2013. годину.

24.10.2013 18:20:37
Odluka__javni_konkurs_za_direktora_RTV.pdfOdluka__javni_konkurs_za_direktora_RTV.pdf  (2208.44Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица „Радиотелевизија Панчево“ Панчево.

24.10.2013 18:19:20
Izmena_Odluke___gradjevinsko_zemljiste.pdfIzmena_Odluke___gradjevinsko_zemljiste.pdf  (4324.26Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

24.10.2013 18:16:14
Informacija_Doma_zdravlja.pdfInformacija_Doma_zdravlja.pdf  (301.75Kb)
13. Седница Скупштине - Информација Дома здравља Панчево о иницијативи за пријем једног доктора медицине у Служби хитне медицинске помоћи

23.10.2013 15:25:25
Statut_Gradska_biblioteka.pdfStatut_Gradska_biblioteka.pdf  (7049.01Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Градске библиотеке Панчево.

23.10.2013 15:25:02
Savet_za_zdravlje.pdfSavet_za_zdravlje.pdf  (2706.43Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о образовању Савета за здравље града Панчева.

23.10.2013 15:23:20
Odluka_javno_osvetljenje.pdfOdluka_javno_osvetljenje.pdf  (2151.68Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о обезбеђивању јавног осветљења.

23.10.2013 15:22:13
Odluka_o_uredjenju_saobracaja.pdfOdluka_o_uredjenju_saobracaja.pdf  (1717.22Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева.

23.10.2013 15:21:31
Statut_Istorijski_arhiv.pdfStatut_Istorijski_arhiv.pdf  (7019.05Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Историјског архива у Панчеву

22.10.2013 16:15:35
Odluka_javni_konkurs_za_direktore_JP_i_JKP.pdfOdluka_javni_konkurs_za_direktore_JP_i_JKP.pdf  (5550.63Kb)
13. Седница Скупштине - Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа

22.10.2013 16:14:58
Izvestaj_Pravobranilastvo_2012.pdfIzvestaj_Pravobranilastvo_2012.pdf  (2489.78Kb)
13. Седница Скупштине - Годишњи извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2012. годину

22.10.2013 16:14:16
Izvestaj_o_realizaciji_budzeta.pdfIzvestaj_o_realizaciji_budzeta.pdf  (28279.45Kb)
13. Седница Скупштине - Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар-септембар 2013.године

22.10.2013 16:13:34
Prelozi_resenja_kadrovska_komisija.pdfPrelozi_resenja_kadrovska_komisija.pdf  (544.83Kb)
12. Седница Скупштине - Предлози Решења - Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

10.10.2013 15:47:17
Zakljucak_Kadrovske_2.pdfZakljucak_Kadrovske_2.pdf  (221.72Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево Предлог решења о измени Решења о оснивању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришће

10.10.2013 13:00:52
Nadzorni_odbori_JP_i_JKP.pdfNadzorni_odbori_JP_i_JKP.pdf  (279.73Kb)
12. Седница Скупштине - Закључак Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, са предлозима Решења-Надзорни одбори

10.10.2013 12:49:34
Program_poslovanja_Grejanje.pdfProgram_poslovanja_Grejanje.pdf  (605.45Kb)
12. Седница Скупштине - Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево за 2013. годину у делу финансијског плана.

10.10.2013 12:41:13
Pocasni_gradjanin.pdfPocasni_gradjanin.pdf  (190.71Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о додели звања почасни грађанин града Панчева.

10.10.2013 12:41:00
Oduka_otpadne_vode.pdfOduka_otpadne_vode.pdf  (293.51Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода.

10.10.2013 12:40:24
Odluka_ATP_cene.pdfOdluka_ATP_cene.pdf  (794Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на ОдлукуУправног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ Панчево, број: 2/2013-14-142 од 16.09.2013. године, о измени Одлуке о утврђивању цене карата за п

10.10.2013 12:39:04
Amandmani.pdfAmandmani.pdf  (395.09Kb)
12. Седница Скупштине - Амандмани поднети на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину.

09.10.2013 13:12:30
savet_za_finasije_i_budzet.pdfsavet_za_finasije_i_budzet.pdf  (88.63Kb)
12. Седница Скупштине - Решење о разрешењу и избору члана Савета за буџет и финансије Скупштине града Панчева

09.10.2013 13:09:31
Ustupanje_zemljista_za_montazne_garaze.pdfUstupanje_zemljista_za_montazne_garaze.pdf  (189.21Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама Одлуке о привременом уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража

07.10.2013 13:17:15
Slobodna_zona_NIS.pdfSlobodna_zona_NIS.pdf  (461.03Kb)
12. Седница Скупштине - Закључак у вези са дописом «НИС» а.д. Нови Сад под називом «Слободна зона Панчево», о отпочињању поступка оснивања Слободне зоне Панчево

07.10.2013 13:14:34
Resenje_Savet_za_mlade.pdfResenje_Savet_za_mlade.pdf  (75.36Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о разрешењу и избору председника Савета за младе Скупштине града Панчева

07.10.2013 13:10:45
Oduka_JKP_DOLOVI.pdfOduka_JKP_DOLOVI.pdf  (513.99Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово

07.10.2013 13:08:27
Oduka_JKP_BNS.pdfOduka_JKP_BNS.pdf  (523.87Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село

07.10.2013 13:07:31
Odluka_JKP_VOD_KOM.pdfOdluka_JKP_VOD_KOM.pdf  (508.86Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука

07.10.2013 13:06:31
Odluka_JKP_Starcevac.pdfOdluka_JKP_Starcevac.pdf  (505.78Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «Старчевац» Старчево

07.10.2013 13:05:34
Odluka_JKP_Omoljica.pdfOdluka_JKP_Omoljica.pdf  (508.4Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица

07.10.2013 13:04:26
Odluka_JKP_Kombrest.pdfOdluka_JKP_Kombrest.pdf  (518.33Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брестовац

07.10.2013 13:03:35
Odluka_JKP_Kacarevo.pdfOdluka_JKP_Kacarevo.pdf  (510.19Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево

07.10.2013 13:02:36
Odluka_Glogonj.pdfOdluka_Glogonj.pdf  (496.1Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ

07.10.2013 13:01:39
Naknada_Nadzorni_odbor.pdfNaknada_Nadzorni_odbor.pdf  (273.71Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог закључка о одређивању накнаде члановима Надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево

07.10.2013 13:00:30
Likvidacija_Agencije_za_ekonomski_razvoj.pdfLikvidacija_Agencije_za_ekonomski_razvoj.pdf  (1734.82Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог закључка о подношењу иницијативе за покретање поступка ликвидације доо «Агенције за економски развој града Панчева» Панчево

07.10.2013 12:58:48
Izmena_Statuta_Zelenilo.pdfIzmena_Statuta_Zelenilo.pdf  (223.45Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа «Зеленило» Панчево

07.10.2013 12:56:08
Izmena_programa_Mladost.pdfIzmena_programa_Mladost.pdf  (431.05Kb)
12. Седница Скупштине - Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Младост» Панчево за 2013. годину

07.10.2013 12:53:39
Izmena_programa_Higijena.pdfIzmena_programa_Higijena.pdf  (1045.78Kb)
12. Седница Скупштине - Измена програма пословања ЈКП «Хигијена» Панчево за 2013. годину

07.10.2013 12:52:29
Izmena_programa_GSA.pdfIzmena_programa_GSA.pdf  (455Kb)
ИИИ Измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево за 2013. годину

07.10.2013 12:51:25
Izmena__programa_JKP_Vodovod.pdfIzmena__programa_JKP_Vodovod.pdf  (1184.8Kb)
12. Седница Скупштине - Измена и допуна Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Панчево за 2013. годину

07.10.2013 12:50:15
3.izmena_Direkcija.pdf3.izmena_Direkcija.pdf  (2176.79Kb)
12. Седница Скупштине - Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2013. годину

07.10.2013 12:48:24
Statut_RTV.pdfStatut_RTV.pdf  (959.43Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска станица «Радиотелевизија Панчево» Панчево

02.10.2013 13:41:00
Statut_Narodnog_muzeja.pdfStatut_Narodnog_muzeja.pdf  (872.23Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Народног музеја Панчево

02.10.2013 13:39:52
Statut_Doma_omladine.pdfStatut_Doma_omladine.pdf  (1018.99Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома омладине Панчево

02.10.2013 13:38:53
Program_kontrole_kvalitet_vazduha.pdfProgram_kontrole_kvalitet_vazduha.pdf  (1469.81Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог програма контроле квалитета ваздуха за град Панчево у 2013. и 2014. години.

02.10.2013 13:37:36
Poveravanje_Higijeni_obavljanje_delatnosti_u_Starcevu.pdfPoveravanje_Higijeni_obavljanje_delatnosti_u_Starcevu.pdf  (355.39Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о поверавању Јавном комуналном предузећу «Хигијена» Панчево послова сакупљања, одвожења и депоновања смећа из насељеног места Старчево и наплате услуга у вези обављања послова.

02.10.2013 13:36:11
poslovni_prostor_Ministarstvo_pravde.pdfposlovni_prostor_Ministarstvo_pravde.pdf  (661.1Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о давању на коришћење, Министарству правде и државне управе Републике Србије, пословног простора у улици Ослобођења бр. 37 у Панчеву.

02.10.2013 13:35:05
Plan_generalne_regulacije_celina_6.pdfPlan_generalne_regulacije_celina_6.pdf  (1242.12Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације – целина 6 – подцелина 6А: Баваништански пут, подцелина 6Б: Стари Тамиш и подцелина 6Ц: Нова депонија у насељеном месту Панчево. (увид у План)

02.10.2013 13:33:38
Odluka_UO_JP_DIREKCIJA__Fin.plan.pdfOdluka_UO_JP_DIREKCIJA__Fin.plan.pdf  (789.3Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на ОдлукуУправног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и уређење Панчева»Панчево, број: 01-2510-6/2013 од 13.09.2013. године, о усвајању Финансијског плана Јавног предузећа «Дирекција з

02.10.2013 13:31:34
Odluka_o_budzetu_izmene_i_dopune.pdfOdluka_o_budzetu_izmene_i_dopune.pdf  (4861.09Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину.

02.10.2013 13:29:21
Izmena_Odluke_Komisija_za_planove.pdfIzmena_Odluke_Komisija_za_planove.pdf  (249.2Kb)
12. Седница Скупштине

02.10.2013 13:28:07
Imenovanje_ulice_MZ_B.Brestovac.pdfImenovanje_ulice_MZ_B.Brestovac.pdf  (360.68Kb)
12. Седница Скупштине

02.10.2013 13:26:11
Gradski_stab_za_vanredne_situacije.pdfGradski_stab_za_vanredne_situacije.pdf  (197.72Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о разрешењу и постављењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева

02.10.2013 13:23:14
Poveravanje_Domu_omladine_upravljanje_Apolo.pdfPoveravanje_Domu_omladine_upravljanje_Apolo.pdf  (766.91Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о поверавању „Дому омладине“ Панчево, функције управљања непокретношћу у јавној својини, са правом коришћења града Панчева, објекат бившег биоскопа „ Звезда „ (Аполо) у Ул. Максима Горког бр.6 у Панчеву

19.09.2013 15:19:10
Saglasnost_skupstine_na_promenu_cena_komunalnih_usluga.pdfSaglasnost_skupstine_na_promenu_cena_komunalnih_usluga.pdf  (970.53Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о услугама из комуналне делатности за које је на одлуке о промени цена потребно прибавити сагласност Скупштине града Панчева

19.09.2013 15:18:09
konverzija_potrazivanja_u_Utvi.pdfkonverzija_potrazivanja_u_Utvi.pdf  (3389.87Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о конверзији потраживања града Панчева у капитал града Панчева у Д.О.О. „Утва Авио-индустрија“ Панчево у реструктурирању које је у поступку приватизације

19.09.2013 15:11:11
Program_pruzanja_pomoci_gradjanima_za_grejanje.pdfProgram_pruzanja_pomoci_gradjanima_za_grejanje.pdf  (438.15Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог Програма пружања финансијске помоћи социјално најугроженијим грађанима града Панчева за плаћање услуге грејања и набавку енергената за грејање у 2013. години са Нацртом закључка.

19.09.2013 15:10:26
Program_zastite_Kesten_Curcina.pdfProgram_zastite_Kesten_Curcina.pdf  (494.11Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог закључка о давању сагласности на Програм заштите и развоја споменика природе «Кестен Ћурчина у Панчеву»за период од 2013. до 2017. године.

19.09.2013 15:06:59
LAP__polozaj_zena_2014_2016.pdfLAP__polozaj_zena_2014_2016.pdf  (301.73Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог закључка о приступању изради Локалног акционог плана града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности, 2014-2016. године

19.09.2013 14:59:46
Imena_odluka_lokalne_komunalne_takse.pdfImena_odluka_lokalne_komunalne_takse.pdf  (618.18Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

19.09.2013 14:59:13
UO_JP_GSA___povecanje_cena.pdfUO_JP_GSA___povecanje_cena.pdf  (835.61Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево о повећању цена редовног етажног одржавања, број: 1681 од 29.08.2013. године

19.09.2013 14:47:23
spomen_ploca_Vuku_St.Karadzicu_u_Omoljici.pdfspomen_ploca_Vuku_St.Karadzicu_u_Omoljici.pdf  (708.51Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог Одлуке о постављању спомен плоче Вуку Стефановићу Караџићу у Омољици

19.09.2013 14:46:18
Odluke_UO_JKP_HIGIJENA___korekcija_cena.pdfOdluke_UO_JKP_HIGIJENA___korekcija_cena.pdf  (944.61Kb)
12. Седница Скупштине - ОдлукаУправног одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево о корекцији цене за вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења смећа, број: 4620/34-21 од 05. јула 2013. године. Одлука Управног одбора Јавног комуналног пред

19.09.2013 14:44:52
Spomen_ploca_Djordju_Vajfertu.pdfSpomen_ploca_Djordju_Vajfertu.pdf  (1346.74Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог Одлуке о постављању спомен плоче Ђорђу Вајферту у Панчеву

19.09.2013 13:41:12
Izvestaj_TOP_za_2012.pdfIzvestaj_TOP_za_2012.pdf  (536.63Kb)
12. Седница Скупштине - Извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације Панчева за 2012. годину

19.09.2013 13:34:22
Izmena_R._grupe_PKU.pdfIzmena_R._grupe_PKU.pdf  (299.86Kb)
12. Седница Скупштине - Предлог решења о измени решења о образовању радне групе за преговоре у поступку закључења посебног колективног уговора јавних и јавно комуналних предузећа града Панчева

23.08.2013 13:12:20
Izvestaj_JKP_Vodovod_za_per.I_VI2013__I_KFW_faza_II.pdfIzvestaj_JKP_Vodovod_za_per.I_VI2013__I_KFW_faza_II.pdf  (432.89Kb)
12. Седница Скупштине - Извештај ЈКП Водовод и Канализација Панчево за период 1-6 2013 године у складу са програмом водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији И - КФW Фаза 2

23.08.2013 13:07:01
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID