Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_4.jpg


Савет за буџет и финансије

НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова града, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија града.

 

Савет за буџет и финансије има  председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника,  стручњака из области наведених у претходном ставу и грађана.

 

Чланови савета:

 

Зоран Јовановић , одборник,  рођен је у Житорађи 1955. године. Дипломирао математику на ПМФ у Београду, 1978. године.

Богдан Анкуцић,  одборник, је рођен 28.7.1953. године у Долову. Основну школу завршио у Долову, Електро-техничку школу " Никола Тесла" у Панчеву. Радио у Електровојводини у Панчеву. Пензионер од 2012. године.
 

Гора Гвозденовић

Бранислав Врачевић

Јова Бајер

Ружа Драговић

мр. Михајлов Дарко - рођен 12.02.1956. у Београду. Основну и средњу електротехничку школу завршио у Панчеву. Дипломирао на факултету одбране и заштите чиме је стекао звање професора. Магистрирао на факултету за менаџмент. Од 1983. ради у ЈКП "Водовод и канализација" - Панчево, тренутно на пословима Руководилац службе комерцијале. Више пута награђиван на сајмовима проналазаштва и иновација. Служи се руским, енглеским, румунским и бугарским језиком. Ожењен, отац двоје деце.

Живадин Митровић

Јован Слијепчевић

Савет за буџет и финансије - документа

Документ Објављено
Strategija_razvoja_2014_2020.pdfStrategija_razvoja_2014_2020.pdf  (406.21Kb)
Стратегија развоја града Панчева 2014-2020

03.10.2014 11:51:58
Aneks_1_Analiza_pocetnog_stanja.pdfAneks_1_Analiza_pocetnog_stanja.pdf  (2055.56Kb)
Анекс 1 Стратегије

03.10.2014 11:51:05
Aneks_2_Profil_zajednice_2014.pdfAneks_2_Profil_zajednice_2014.pdf  (7869.28Kb)
Анекс 2 Стратегије

03.10.2014 11:50:43
Aneks_3_Studija_privrede_na_teritoriji_grada_Panceva.pdfAneks_3_Studija_privrede_na_teritoriji_grada_Panceva.pdf  (1672.87Kb)
Анекс 3 Стратегије

03.10.2014 11:49:54
Aneks_4_rezultati_istrazivanja_u_procesu_planiranja.pdfAneks_4_rezultati_istrazivanja_u_procesu_planiranja.pdf  (3269.58Kb)
Анекс 4 Стратегије

03.10.2014 11:49:19
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID