Званична презентација града Панчева
E-uprava_1.jpg


Е-Управа

Е-управа омогућава грађанима да путем интернета добију одређене информације из надлежности града Панчева и поднети захтеве за издавање извода и уверења из матичних књига и књиге држављана, остварити увид у бирачки списак и пратити кретање предмета у Градској управи, без издавања личног идентификационог броја.


Неопходно је да грађани попуне захтев за издавање извода и уверења из матичних књига и књиге држављана, за увид у бирачки списак потребно је уношење ЈМБГ-а, а за увид у кретање предмета потребно је унети број предмета, име и презиме подносиоца захтева и ЈМБГ
 

На порталу еУправа вам је омогућено остваривање следећих услуга

 

Издавање извода из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге венчаних


Издавање уверења о држављанству

 

Извод из матичне књиге умрлих

 

Архива