Званична презентација града Панчева
PrivredaN.jpg


Људски ресурси

Структура укупног становништва Панчева према старости, попис 2011

 

chart01

 

Кретање и упоредни преглед броја запослених, броја незапослених и просечне зараде у Панчеву, у последње 4 године

 

 

Број запослених код правних лица и предузетника у Панчеву, по годинама

 

 

Структура зпослених, по секторима делатности, годишњи просек за 2013. годину:

 

 

Просечна нето зарада по годинама

 

Коментар:  Просечна зарада по запосленом у Панчеву сукцесивно расте. У 2013. години у односу на годишњи просек у 2012. годину просечна зарада по запосленом је порасла за 6,72%.


Према подацима Републичког завода за статистику, Анкете о радној снази, потребно је напоменути да се на основу рангирања општина и градова према висини просечне нето зараде (ИИИ квартал 2013.године) на листи од укупно 173 градова и општина, град Панчево налази на завидном 14 месту.

 

 

Образовна структура незапослених у 2013.год

.

 

Незапослени  према старосној структури у укупном броју незапослених,  стање децембар 2013. године

 

Издвајамо

Архива

Погледајте

гимназија_2

ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ


RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID