Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Комунална полиција

29. априла 2011. године, званично је почела са самосталним радом Комунална полиција града Панчева. Рад Комуналне полиције одвија се у две смене, и то:

- прва смена од 7 и 30 часова до 15 и 30 часова
- друга смена од 16 часова до 24 часа.

 

Грађани се могу обратити Комуналној полицији телефоном

013/308-950 радним данима у времену од 07 и 30 до 15 и 30 часова

065/866-25-37 радним данима у времену од 15 и 30 до 24 часа и

Суботом и недељом од 07 и 30 до 24 часа такође на 065/866-25-37


Електронски, путем е-маил адресе: komunalna.policija@pancevo.rs


Поднети писмени поднесак   који се предаје у Градском услужном центру града Панчева.

Комунална полиција као новоосновани орган Градске управе има надлежности у следећим областима:

1.    Одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
2.    Вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
3.    Остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
4.    Заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
5.    Подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.

    У обављању свог посла Комунална полиција посебну пажњу обраћа на одржавање реда у областима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавање комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.

    

    Начелник Комуналне полиције: Срђан Милетић
    Број телефона: 013/347-492 и 013/308-835
    e-mail : srdjan.miletic@pancevo.rs

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID