Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_12.jpg


Комисија за представке и жалбе

НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене органима града и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце.

 

О својим запажањима поводом представки и жалби, Комисија подноси извештај Скупштини најмање једном годишње.

 

Комисија има  председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира  и разрешава Скупштина, из реда одборника.

 

Чланови Комисије:

 

Мирјана Димитријевић, одборница, (Одборничка група СНС)

Александар Јошић, одборник (Одборничка група СНС)

Божидар Барош, одборник (Одборничка група ДСС)

Ивица Јовчић , одборник (Одборничка група ДС), је по занимању комерцијалиста, рођен 14.03.1967. године у Панчеву. Одборник и члан савета МЗ Стрелиште од 2004. године.

Зора Коларски , одборница (Одборничка група ДС), је рођена у Раткову, средњу школу завршила у Власотинцу, студије на БУ, по занимању - Дипломирани инжењер организационих наука, запослена у ЈП „Србијагас“ као самостални стручни сарадник за људске ресурсе.

Петар В. Барајић је рођен 1944. године у Омољици. Техничку школу је завршио у Панчеву а Вишу техничку у Битољу  - машински смер. Радни век провео у фирми „Минел прехрамбена опрема", радио као конструктор прехрамбене опреме. Био активан у Црвеном Крсту од 1961. године. Вишеструки давалац крви и организатор добровољних давања. Активан спортиста од 1980, фудбалер. Тренутно активан у Удружењу пензионера, председник МО Омољица.

Зоран Мићаловић - Образовање: зуб.тех. стручно специјалистичко. Радно искуство 31 година, 28 година рада у државним органима и установама, тренутно запослен у ЈКП. Основни ниво знања Руског језика

Маја Трајковски

Слађана Вучетић је рођена 05.11.1972 год. у Земуну. Удата,мајка двоје деце (12 и 15 год.), живи у Панчеву и тренутно није запослена. Радила у предузећу Утва-Радник у као извођач у Рафинерији нафте Панчево, НИС - Гаспромњефт.

Комисија за представке и жалбе - документа

Документ Објављено
Inicijativa_Pokrajinskog_ombudsmana.pdfInicijativa_Pokrajinskog_ombudsmana.pdf  (1591.99Kb)
Иницијатива Покрајинског омбудсмана АПВ за одржавањем трибине у Панчеву

18.10.2013 10:22:00
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID