Званична презентација града Панчева


Заштитник грађана града Панчева

Документа - Заштитник грађана града Панчева

Документ Објављено
INFORMATOR2015.docINFORMATOR2015.doc  (1080.5Kb)
Информатор о раду Заштитника грађана града Панчева донет је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09, и 36/10), као и у складу са Упутством за израду и објављивање

29.06.2015 09:35:12
Inicijativa_za_izmenu_Odluke.pdfInicijativa_za_izmenu_Odluke.pdf  (6698.07Kb)
Иницијатива за измену-допуну Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева

25.06.2015 11:03:33
Izvestaj_za_2014.docIzvestaj_za_2014.doc  (166.5Kb)
Извештај Заштитника грађана града Панчева о активностима за 2014. годину је четврти извештај од установљења овог органа локалне самоуправе.

16.04.2015 13:29:50
Prituzba.docPrituzba.doc  (42.5Kb)
Поступак који Заштитник грађана води је бесплатан за подносиоца притужбе. Притужба се подноси у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари. Треће лице, невладина организација, удружење

16.06.2014 12:39:19
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID