Званична презентација града Панчева


Заштитник грађана града Панчева

Заштитник грађана града Панчева је независтан и самосталан орган који штити права грађана и контролише рад градске управе, посебних организација и служби града Панчева, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач град Панчево, а којима су поверена јавна овлашћења.

 

- Адреса: Жарка Зрењанина 13, Панчево

- Тел/фаx: 013/347-154


jelena.stojkovic-sokolovic@zastitnik.pancevo.rs
 
dragisa.calic@zastitnik.pancevo.rs


Радно време: сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.Заштитница грађана града Панчева  -  Јелена Стојковић Соколовић


Заменик заштитнице грађана града Панчева  -  Драгиша Ћалић

 


- Стручна служба

 

Сарадник за оперативне послове  -  Милана Пешић
Административно-технички секретар  -  Драгана Баралић
 

 

- Надлежност

 

- Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе ако се ради о повреди одлука и других општих аката органа града Панчева.  

 

- Заштитник грађана је овлашћен да контролише законитост, правилност и ефикасност рада органа управе града Панчева.  

 

- Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине града, Градоначелника града и градског већа града Панчева.

 

- Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад судова и јавних тужилаштава основаних за територију града Панчева.

 

Документа - Заштитник грађана града Панчева

Документ Објављено
INFORMATOR2015.docINFORMATOR2015.doc  (1080.5Kb)
Информатор о раду Заштитника грађана града Панчева донет је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09, и 36/10), као и у складу са Упутством за израду и објављивање

29.06.2015 09:35:12
Inicijativa_za_izmenu_Odluke.pdfInicijativa_za_izmenu_Odluke.pdf  (6698.07Kb)
Иницијатива за измену-допуну Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева

25.06.2015 11:03:33
Izvestaj_za_2014.docIzvestaj_za_2014.doc  (166.5Kb)
Извештај Заштитника грађана града Панчева о активностима за 2014. годину је четврти извештај од установљења овог органа локалне самоуправе.

16.04.2015 13:29:50
Prituzba.docPrituzba.doc  (42.5Kb)
Поступак који Заштитник грађана води је бесплатан за подносиоца притужбе. Притужба се подноси у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари. Треће лице, невладина организација, удружење

16.06.2014 12:39:19
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID