Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_11.jpg


Комисија за мандатна питања

НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА

 

Комисија за мандатна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, у складу са законом, разматра извештај Изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.


У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на Конститутивној седници Скупштине.


Комисија има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области права и грађана.

 

 

Чланови Комисије:

Видановић Видосава

 

Видосава Видановић, одборница Скупштине града Панчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивазовић Јеђини Силвана

 

Силвана Ивазовић Јеђини, одборница Скупштине града Панчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рашета Бранко

 

Весна Вујовић

Војо Кркобабић , одборник (Одборничка група СНС) рођен је 01.01.1955. године у Сињу, Република Хрватска. Завршио Факултет политичких наука, смер међународно-политички, Универзитета у Београду.

Султан Фератовић, одборник (Одборничка група СНС)

Милица Мијовић

Мирослав Милаков

Јован Самоилов, одборник (Одборничка група СНС)
 

Комисија за мандатна питања - документа

Документ Објављено
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID