Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_14.jpg


Комисија за прописе

НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Комисија за прописе разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које доноси Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.

Комисија прати стање у области нормативне делатности Скупштине и указује на потребу доношења, односно усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује пречишћене текстове ових аката и обавља и друге послове које јој повери Скупштина.

 

Комисија утврђује текст Нацрта статута, односно одлуке о промени Статута.

 

Комисија има  председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника,  стручњака из области права и грађана.

Чланови Комисије:

Гордана Топић , одборница (Одборничка група СПС), је рођена 7.12.1971. год. у Панчеву, са пребивалиштем у Банатском Новом Селу.По занимању професор разредне наставе, запослена у ОШ “Жарко Зрењанин“ Бан.Ново Село од 1998.год.

Маја Миљевић

Мирослав Лукић

Зорица Ока

Силвана Ивазовић Јеђини , одборница (Одборничка група ДС), је рођена 1968. године у Панчеву. Основну школу завршила у војловачкој ОШ „Братство јединство“. Средњу хемијско-технолошку школу „23.Мај“ завршила у Панчеву са стеченом квалификацијом хемијског техничара, од 1989. године се бави књиговодством прво у различитим приватним фирмама и сопственој агенцији за књиговодство.

Милан Јосимов , одборник, (Одборничка група ДС), је рођен у Панчеву 1958. године, завршио основну школу у Панчеву, средњу Техничку у Београду , Вишу Техничку у Београду и Технички факултет у Зрењанину.

Петар Дошен

Ивана Стоиљковић

Милена Милојевић је рођена 1954. године у општини Звездара, Београд. Завршила средњу економску школу. Чланица Јединствене Србије, одбор у Панчеву.

Комисија за прописе - документа

Документ Објављено
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID