Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Агенција за јавне набавке

Надлежности и опис послова Агенције за јавне набавке

Агенција за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града,
-пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки
-даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници  средстава буџета Града
- остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.
 
Контакти:
Јелена Павловић, дипл. правник, директор Агенције за јавне набавке, бр. тел 308-810
Злата Живанов - Крапеж, дипл. економиста, помоћник директора за економско-финансијске послове, бр. тел. 308-913

Извештај 2010

Извештај 2011

План набавки за  2012. годину

План набавки за 2013. годину

План набавки за 2014. годину

План набавки за 2015. годину

Правилнк о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Града Панчева

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града Панчева

 

 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID