Званична презентација града Панчева


Одборничка питања

Одборничка питања

 

Одборничка питања са XLII седнице Скупштине града Панчева, одржане 30. новембра 2015. године

 

 

  Slobodanka Krnjajić, Odbornička grupa PUPS-SDPS           Одборница Слободанка Крњајић поставила је следеће одборничко питање:

          

  1. Зашто скенер не ради 4 месеца у болници и зашто немамо лекара за очитавање снимака ЕЕГ на наеурологији?“

     

 

  Одговор на одборничко питање

 

 

 


Одборник Милан Јосимов поставио је следеће одборничко питање:

 „Пре две године сам поставио питање Агенцији за саобраћај иницијатива је послата за лежећи полицајац који је требао да се постави у ул. Светозара Милетића и Синђелићева. До дана данашњег нисам добио никакав одговор. Молим да ми се одговор достави у што краћем року?".

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Одборничка питања са XLI седнице Скупштине града Панчева, одржане 21. октобра 2015. године

 

 

Петар Андрејић:

1." Да ли АД Подунавље који има продајни објекат у Стар ч еву у улици Николе Тесле број 7 има дозволу од Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено комуналне послове да постави на зид продавног објекта у чијем је закупу расхладни уређај чилер и ако нема зашто нема?"

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зора Коларски:

1.„ На територији града Панчева борави велики број напуштених паса који су прошли програм ухвати-стерилише-врати. Да ли због незнања или због пакости и злобе поједини грађани те уличне псе свакодневно физички нападају а људе који о њима брину и хране их вербално вређају. Коме у случају напада грађана на псе и њихове старатеље треба они који су очевидци и они који су лично угрожени да се обрате?"

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 Одборница Соња Радивојев поставила је следећа одборничка питања:

Радивојев Соња   1.„ Када ће бити постављена вертикална и хоризонтална сигнализација у улицама Бориса Кидрича, Баваништански пут, Аксентије Максимовића и Омладинска у Долову?

Одговор на одборничко питање

 

2.Које су парцеле одређене за експропријацију због изградње прилазног пута новој депонији?

Одговор на одборничко питање

 

3.Како ће се обрачунавати изношење смећа у Долову?

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Одборничка питања са XL седнице Скупштине града Панчева, одржане 16. октобра 2015. године

 

 

Одборник  Мишо Марковић поставио је одборничко питање које гласи:

„ Да ли ће бити и када поправљен скенер у Општој болници Панчево?“

 

 

 

 

 

 

 

 


Владан Кељевић:

„Када ће се увести главни водомери у кућне бројеве (улазе по зградама) у МЗ Котеж, конкретно насеље Котеж 2 у улицама Војвођански булевар, Кикиндска и Стевана Шупљикца, с обзиром да су грађани више пута реаговали, писали и већнику за комуналне делатности али су остали без одговора?“

Одговор на одборничко питање

 

 

Одборничка питања са XXXIX седнице Скупштине града Панчева, одржане 14. септембра 2015. године

 

 

Петар Андрејић:

1.„ Да ли постоји могућност да се одборници изјасне о томе да ли ће материјал за седнице Скупштине добијати и у штампаном и у електронском облику?“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са XXXVIII седнице Скупштине града Панчева, одржане 31. августа 2015. године

 

Петар Андрејић:

1.„1. На основу којих одлука је дозвољено постављање расхладних уређаја нестандардне величине?

 2. Да ли је бука коју овакви уређаји производе у границама прописане?

 3. Уколико је дозвољено постављање оваквих уређаја и уколико је бука коју производе у границама дозвољене, које одлуке треба изменити како би било онемогућено постављање оваквих уређаја?“

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Зора Коларски:

1.„Шта је предузето по питању добијања сталне дозволе за рад прихватилишта за напуштене животиње?“

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са XXXVI седнице Скупштине града Панчева, одржане 28. јула 2015. године

 

 

 

  Slobodanka Krnjajić, Odbornička grupa PUPS-SDPS           Одборница Слободанка Крњајић поставила је следеће одборничко питање:

          

  1. „Потпуно руинирана стара зграда Фабрике обуће, представља латентну опасност за околне објекте, саобраћај, случајне пролазнике а нарочито за ученике Основне школе „Исидора Секулић“ уз коју се налази. Обзиром да се школска година приближава а да ништа није урађено на рушењу или привођењу намени овог објекта, интересује ме шта се предузима на решавању овог проблема односно на његовом рушењу ?“

 

  Одговор на одборничко питање

 

 

                                                 Одборник Зоран Лауташ поставила је следеће одборничко питање:

  Лауташ Зоран      „Када ће Радно тело за израду анализе о испуњавању услова за образовање општина на територији града Панчева одржати свој први састанак и зашто се до сада није састајало и урадило бар нешто по питању разлога свог оснивања?. Одлуку о оснивању поменутог радног тела Скупштина града Панчева је донела на седници одржаној 21.12.2013. године“

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Одборничка питања са XXXIV седнице Скупштине града Панчева, одржане 02. јула 2015. године

 


Владан Кељевић:

„Када ће се увести главни водомери у кућне бројеве (улазе по зградама) у МЗ Котеж, конкретно насеље Котеж 2 у улицама Војвођански булевар, Кикиндска и Стевана Шупљикца, с обзиром да су грађани више пута реаговали, писали и већнику за комуналне делатности али су остали без одговора?“

 

 

 

 

 

 

 

Зора Коларски:

1.„ Да ли постоји добра воља да се пронађе новац за авионски превоз за три вука и пратиоца и да се једном за сва времена ослободимо вукова, а простор који они сада користе и новчана средства која се одвајају за њихову исхрану и негу да се ставе на располагање Зоохигијенској служби којој су више него потребни?“

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са XXX седнице Скупштине града Панчева, одржане 08. маја 2015. године

 

 

 

Милош Веселинов:

 1. „ Да ли становници Месне заједнице „Стари Тамиш“ пију исправну воду?“

 

 

 

 

 

 

 

 


Ивица Јовчић:
Грађани Просека Баваништанског пута уредно су добили рачуне за одводњавање за 2013. и 2014. годину.

Њихове улице пресеца канал од касарне “Стевица Јовановић&рдqуо; до Надела. Канал није очишћен деценијама па вода у њему шири непријатне мирисе и прети зараза.

Питање грађана гласи: „Када ће наведени канал бити очишћен и да ли је његово чишћење ушло у пројекат који је град Панчево пријавио Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство?“

 

 


 

Одборничка питања са XXVII седнице Скупштине града Панчева, одржане 27. фебруара 2015. године

 

Одборник Оливер Петковић поновио је одборничка питања која гласе:

       1. „Када је одржан последњи састанак Скупштине Месне заједнице Јабука?“. Молим да ми се достави Записник са последње седнице  Скупштине Месне заједнице Јабука.

Одговор на одборничко питање

 

       2. „Шта је предузето да се реши проблем пијаће воде у Глогоњу“?.

 

 

 


  Милица Тодоровић , поставила је следеће одборничко питање:

„Коме упутити захтев од стране Скупштине станара из насеља Содара, да би се појачала улична расвета у деловима насеља где се налазе гараже као и у хаусторима између зграда и пролазима који воде до улаза у стамбене објекте односно у зграде“?. Напоменула је да се Скупштина станара обраћала у неколико наврата Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење града Панчева“ Панчево, али до сада никакав одговор нису добили.

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 


Одборник Милан Јосимов поставио је следеће одборничко питање:

 „Да ли постоји могућност постављања „лежећих полицајаца“ на углу улица Светозара Милетића и Синђелићеве“?.

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

Одборница Борка Жунић поставила је одборничка питања која гласе:

 1. „Зашто до сада није и када ће бити урађен одговарајући коловоз у ул. Стевана Сремца од броја 70 до 74. У питању је део улице без асфалтног коловоза, са вишеспратним стамбеним зградама “?

Одговор на одборничко питање

2. „Шта је до сада учињено по питању усвојеног Закључка о покретању иницијативе за измену важећих планиских докумената Плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток-Винча-Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава на подручју територије града Панчева“?.

Одговор на одборничко питање

 

3. „Када ће ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Панчева“ Панчево решити проблем контејнера на раскрсници Бачванске и Козарачке улице, у близини дечјег вртића „Петар Пан“. Када ће приступити адекватном опремању одговарајуће локације за исте“?.

                 

 

 

 

Одборник Мишо Марковић: поставио је одборничко питање које гласи:

 „Да ли постоје технички услови и ако постоје када би грађани Месне заједнице „Младост“, који живе у два просека од којих је један паралелан са улицом Кајмакчаланском а други паралелна са Пелистерском улицом, могли да се прикључе на фекалну канализацију, као и да ли би ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Панчева“ Панчево у ова два просека могла да одржава коловоз “?.

Одговор на одборничко питање

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

 

Малобабић Зоран Одборник Зоран Малобабић поставио је одборничка питања која гласе:

 

1. „Да ли постоји Скупштина Месне заједнице „Младост“?.

2. „ Ко је председник Скупштина Месне заједнице „Младост“?.

3. „ Колико пута је заседала Скупштина Месне заједнице „Младост“ од децембра 2013. године“?.

4. „ Када је одржана последња Скупштина Месне заједнице „Младост“?.

5. „Због чега Скупштина Месне заједнице „Младост“ не поступа у складу са чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева бр. 36/2011“)“?.

Одговор на одборничко питање

 

 

Одборник Јован Лазаревски поставио је одборничко питање које гласи:

 

1. „Када ће се да се обезбеди простор за одржавање састанака  скупштине Месне заједнице Јабука“?. 

 Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са XXVI седнице Скупштине града Панчева, одржане 09.фебруара 2015. године

 

Одборник Оливер Петковић поставио је одборничка питања која гласе:

       1. „Када је одржан последњи састанак Скупштине Месне заједнице Јабука?“. Молим да ми се достави Записник са последње седнице  Скупштине Месне заједнице Јабука.

Одговор на одборничко питање

 

       2. „Шта је предузето да се реши проблем пијаће воде у Глогоњу“?.

 

 

 

 

 

  Smiljana Grmočanin, Odbornička grupa SNS   Одборница Смиљана Гламочанин Варга поставила је следећа одборничка питања:

       1. „Колико је особа запослено у Јавним и Јавно-комуналним предузећима у Панчеву и панчевачким селима, у Градској управи заједно са свим Месним заједницама, од када је ступио на снагу Закон о забрани запошљавања у јавном сектору“?.  Молим вас да ми доставите и списак запослених у јавном сектору од када је ступио на снагу Закон о забрани запошљавања у јавном сектору, до данашњег дана.

Одговор на одборничко питање

       2. „Колико је новца у 2014. години опредељено за невладине организације, коме је колико распоређено и на основу којих пројеката су добили новац“?.

Одговор на одборничко питање

 

 

Малобабић Зоран Одборник Зоран Малобабић поставио је одборничка питања која гласе:

 

1. „Да ли постоји Скупштина Месне заједнице „Младост“?.

2. „ Ко је председник Скупштина Месне заједнице „Младост“?.

3. „ Колико пута је заседала Скупштина Месне заједнице „Младост“ од децембра 2013. године“?.

4. „ Када је одржана последња Скупштина Месне заједнице „Младост“?.

5. „Због чега Скупштина Месне заједнице „Младост“ не поступа у складу са чланом 38. Одлуке о месним заједницама на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева бр. 36/2011“)“?.

Одговор на одборничко питање

 

Зора Коларски:

Одборница Зора Коларски поставила је следећа одборничка питања:

1.   „Колико простора у граду Панчеву има који су одређени за пуштање паса без поводца, ко о том простору води бригу и да ли је у плану одређивање новог простора, пре свега на територији МЗ „Младост““?.

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са XXV седнице Скупштине града Панчева, одржане 29.децембра 2014. године

 

Одборник Оливер Петковић поставио је одборничка питања која гласе:

 

 1. „Када је одржан последњи састанак Скупштине Месне заједнице Јабука?“.

 

 

 2. „Молимо Вас да нам доставите списак чланова надзорних одбора Јавно комуналних предузећа у насељеним местима са кратким биографијама које потврђују испуњеност законских оквира за избор у истим?“.

Одговор на одборничко питање

 

 

  Одборница Соња Радивојев  поставила је следеће одборничко питање:

Радивојев Соња     1. „Да ли ће у 2015. години бити изградње новог пута до нове депоније?“.

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

Одборничка питања са XXIV седнице Скупштине града Панчева, одржане 26. новембра 2014. године

  

 

 

Милош Веселинов:

            1. „Шта је план да се уради са збирком портрета, која је можда и највећа збирка у Србији, а која стоји у неадекватним условима у просторијама Успенске цркве у Панчеву?“.

           2. „Шта је урађено са три полилеја и седам сребрних кандила у Успенској цркви који су стари више од сто година?“.

 

   Одговор на одборничко питање

 

 

 

Одборничка питања са XXIII седнице Скупштине града Панчева, одржане 14. новембра 2014. године

 

           

  Slobodanka Krnjajić, Odbornička grupa PUPS-SDPS           Одборница Слободанка Крњајић поставила је следеће одборничко питање:

          

            1. „Поставила бих питање зашто нема уличне градске расвете у насељу Тесла од Здравствене станице до ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву, с обзиром да је тај део у потпуном мраку?“.

Одговор на одборничко питање

            2.  „Како ће се решити проблем напуштене зграде Фабрике обуће у насељу Тесла, с обзиром да је иста необезбеђена, а посебно имајући у виду чињеницу да је у близини основна школа?“.

 

 

  Одборница Соња Радивојев  поставила је следећа одборничка питања:

Радивојев Соња     1. Шта је урадила и шта ће урадити пољопривредна служба поводом учестале сече и крађе дрва у малој шуми у Долову?“.

  Одговор на одборничко питање

 

            2.   „Да ли су у ЈКП „АТП“ повећани коефицијенти за обрачун зарада запослених и ако јесу, коме и колико?“.

  Одговор на одборничко питање

 

            3. „Колико је добијено новца од продаје ораница у државној својини у катастарској општини Долово?“.

 

   Одговор на одборничко питање

 

 

 


Ивица Јовчић:
„Да ли ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево има израђену пројектно техничку документацију за радове на изградњи кишног колектора од улице Душана Петровића Шанета до Јанка Чмелника и од Боре Станковића кроз Мажуранићеву до улице Вељка Влаховића, и ако нема да ли је у могућности да из сопствених прихода уради пројектно техничку документацију до краја 2014. године како би смо спремно дочекали изградњу кишне канализације 2015. године“?.

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Милош Веселинов:

            „Докле се стигло са Иницијативом за измену планског документа која је  усвојена на XXИ седници Скупштини града Панчева, којом је предвиђено измештање двоколосечне пруге  из насеља Стара Миса“?.

 

  Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Одборник Оливер Петковић поставио је одборничко питање које гласи:

            „Када ћу добити одговор на питање које сам постављао и на претходним седницама, а у вези разрешења Јелене Крстевске са места директора Дома културе у Јабуци“?.

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са XXII седнице Скупштине града Панчева, одржане 24. октобра 2014. године

 

           

  Slobodanka Krnjajić, Odbornička grupa PUPS-SDPS           Одборница Слободанка Крњајић поставила је следеће одборничко питање:

 

            „Када ће се извршити реконструкција потпуно оронулог најпрометнијег тротоара у насељу Тесла у блоку Звезда, између Ул. Илије Гарашанин и Краља Милана Обреновића, поред некадашње Банатове месаре, поште, Бифеа Љубичево и у продужетку у Ул. Кнеза Михајла Обреновића испред броја 63, 65 и 67?“.

 

 

 

 

 

 

  Smiljana Grmočanin, Odbornička grupa SNS   Одборница Смиљана Гламочанин Варга поставила је следеће одборничко питање:

 

            „ Желим да питам градоначелника, председника Скупштине града, све одборничке групе и све одборнике, да ли је нормално да наша деца уче и усвајају наводе из уџбеника Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу, познатији као сексуално васпитање?“.

 

         

Одговор на одборничко питање

 

 

 

                                                Одборница Соња Радивојев поставила је следећа одборничка питања:

Радивојев Соња

            1.„Да ли је ЈКП Долово, почело са радом на реализацији постављања саобраћајне сигнализације, а по налогу решења Агенције за саобраћај града Панчева од 22. октобра 2013. године?“.

 

            2. „Када ће се почети са чишћењем канала у насељеном месту Долово и око њега?“.

 

 

 

 

Одборничка питања са са XXседнице Скупштине града Панчева, одржане 02. јула2014. године

 

 

Одборник Оливер Петковић поставио је одборничко питање које гласи:

„ Да ли ће се и када исплатити штета на пластеницима настала услед невремена у Глогоњу, у месецу јануару 2014. године?“

 

 

 

 

 

 

 

 

Одборница Милица Тодоровић поставила је одборничко питање које гласи:

„Ко је одговоран за постављање заштитне ограде, металних стубића или неког другог вида заштите, чиме би се спречило непрописно паркирање на зеленој површини у улици Вардарској број 6?“

 

Одговор на одборничко питање


 

 

 

 

 

Одборничка питања са са 19. седнице Скупштине града Панчева, одржане 11. јуна2014. године

  Милица Тодоровић , поставила је следећа одборничка питања:

1. „У чијој надлежности је осветљавање локација у насељу „Содара“ на којима се налазе гараже становника/ца „Содаре“?“

2. „У чијој надлежности је остветљавање хаустора - пролаза између зграда у насељу „Содара“?“

 

 

 

 

 

 

 

Мишо Марковић је, у име одборника који имају пребивалиште на територији Месне заједнице Младост, поднео захтев да им се омогући увид у ПДР друмско железничке обилазнице око Панчева како би се са истим упознали у циљу правилног и потпуног информисања грађана.

Одговор на одборничко питање


 

 

 

 

Милош Веселинов:

„Колики је број новоотворених радних места на територији града Панчева од јула 2012. године?“ 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

На 18. седници Скупштине града Панчева одржане 29. априла 2014. године, није било одборничких питања.


 

 

 

Одборничка питања са 17. седнице Скупштине града Панчева, одржане 16. априла 2014. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

Оливер Петковић:

Прво питање:

По ком ставу, члана 31 Статута Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука је разрешена дужности, (сада већ бивша) директорка Дома културе у Јабуци, Јелена Крстевски?

 

Друго питање:

Колико износе укупни трошкови репрезентације јавних и јавно комуналних предузећа и Градске управе града Панчева од почетка 2014. године до данас?

Одговор на одборничко питање

 

Сања Радивојев:
Докле се стигло са реализацијом налога, по решењу Агенције за саобраћај града Панчева од 22. октобра 2013. године?
Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Гордана Топић:   
Шта је са захтевом о допуни одлуке о аутобуским и такси стајалиштима који сам упутила 26. фебруара 2014. године, Градском већу града Панчева - члану Градског већа задуженом за стамбено комуналне послове и Агенцији за саобраћај, а којом би се у члан 24. уврстило аутобуско стајалиште Банатско Ново Село?

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

Одборничка питања са 16. седнице Скупштине града Панчева, одржане 14. фебруара 2014. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

                                                   Силвана Ивазовић-Јеђињи:

Прво питање - Гасификација је спроведена кроз Војловицу. По речима извођача радова мрежа је добила све сагласности за могућа прикључења на мрежи домаћинстава који су извршили плаћање и стекли услов да у свом домаћинству користе гас.

Интересује нас, који је разлог да се до данас није кренуло у процедуру пуштања мреже и појединачних прикључака?

 

Друго питање- Зграда Здравствене станице у Војловици је на сву радост Војловчана напокон реконструисана, али све указује да смо се вратили у време пре 2008. године. Здравствена станица није у могућности за коришћењем након завршетка радова реконстуркције. Разлог томе је не постојање грејања, што је опет веза са прво постављеним питањем. С обзиром да је реконстуркцијом зграде направљена посебна котларница на гас и тиме престала могућност грејања здравствене станице топлом индустријском паром из ХИП Азотаре Панчево, која је на основу Споразума између Савета МЗ Војловица, Здравственог центра Јужни Банат Панчево и Хип Азоратра Панчево, 2008. године без надокнаде омогућено грејање Здравствене станице Војловица, Апотеке у Војловици, Спомен дома  и канцеларије МЗ Војловице.

Постављам питање, на чију иницијатицу је спроведен поступак прекида грејања од стране ХИП Азотара Панчево, који је на своју иницијативу помогло да грађани Војловице имају право да се лече цивилизовано  у топлој здравстеној станици  у време зимских дана. Чија је идеја, па и одлука била да у време економске крузе овакву сарадњу прекине, знајући да се  гас кроз Војловицу, по свим претпоставкама још ускоро не може очекивати.

 

Треће питање-Када се може очекивати да се грејање у Великој сали Спомен дома у Војловици реализује, с обзиром да се на лично залагање господина Дејана Живановића успоставила сарадња са ЈКП Грејање Панчево, те је реконструкција грејања у самом Спомен дому и месним канцеларијама из буџета града финсирана а до краја није окончана. Због не завршетка радова у Спомен дому манифестације од велике важности за Војловчане морале су бити одложене или премештене у мање објекте, који нису примерени ни приближно за величину манифестација и догађаја. Волеле бих да у писменој форми добијем одговор.

Одговор на одборничко питање

 

 

Зора Коларски:

Једно од одборничких питање на које сам добила потврдан одговор је  било да у градском прихватилишту има власничких паса. Моја следећа питања су:

1. Колико има власничких паса (познати власници) у прихватилишту?

2. Колико дуго су ти пси у прихватилишту?

3. Да ли је, и ако јесте шта је, предузето против неодговорних власника који не желе да преузму своје псе из прихватилишта?

4.Да ли власници, који не желе да преузму своје псе из прихватилишта плаћају за то Зоохигијени?

5.  Уколико власници, који не желе да преузму своје псе из прихватилишта не плаћају за то надокнаду, да ли је против њих покренут процес утужења?  

6. Подсећам да је за хватање пса надокнада 600 динара, а да један дан боравка у прихватилишту кошта 478 динара. Рачуница ће лако моћи да се изведе када буду познати одговори на претходна питања и колико новца може да буде учплаћено на рачун Зоохигијене.

7. Зашто се издају решења за уклањање кућица за напуштене псе када се зна да је Скупштина града Панчева 2011. године донела Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији града Панчева? Стручни  тим је такође донео закључак да уклањање кућица није у складу са тенденцијом Градске управе да проблем напуштених паса буде решен на хуман и ефикасан начин.

8.  Радио Панчево је 22. јануара 2014. године објавило вест да је ЈКП Хигијена купило 30 канти за уклањање псећег измета и да ће оне бити постављене на оним локацијама где је дозвољено пуштање паса без поводца и да је цена једне такве канте 300 еура. Питање, када је спроведена јавна набавка за ове канет, ко је дао најповољнију понуду, ко је учествовао у овој јавној набавци и од чега су канте направљене?

 

Одборничка питања са 15. седнице Скупштине града Панчева, одржане 21. децембра 2013. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

Зора Коларски:

1. У каквом је стању Градско прихватилиште за псе?

2. Да ли се кажњавају неодговорни власници паса и да ли постоји евиденција неодговорних власника?

3. Да ли у Градском прихватилишту постоје власнички пси које власници не желе да преузму?

 Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Гордана Топић:   
 

Када ће бити завршена израда Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село, када ће бити достављен на јавни увид а када усвојен?

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

Павле Ђукић:
Моје одборничко питање се односи на тему о ГСА, које сам већ причао у амандману за формирање фонда за радничко становање, само ћу вам приложити.
 

 

 

 

 

 

 

 

Милош Веселинов:
Моје одборничко птање биће упућено ЈКП Водоводу и ГСА.
Када ће се кренути са уградњом водомера за сваку стамбену јединицу у зградама и да ли приватни корисници могу самостално да уграде водомер и да се изузму из заједничког обрачуна потрошње воде?
 

Одговор на одборничко питање

 

 

Сања Радивојев:
Зашто нема ноћних полазака за Београд из Панчева, после један сат ујутру ?
Да ли Панчево има свратиште за одрасле и децу бескућнике, пошто се ближе хладнији дани и да ли још постоји народна кухиња?

Одговор на одборничко питање

Одговор на одборничко питање

 

 Владан Кељевић:
Када ће се део тротоара, испред улаза у Улици Војводе Петра Бојовића број 16, вратити у пређашње стање после радова ЈКП Грејања ?
Када ће бити асфалтирани делоови улица Синђелићеве и Танаска Рајића?

Одговор на одборничко питање

Одговор на одборничко питање

 

 

Одборничка питања са 14. седнице Скупштине града Панчева, одржане 27. новембра 2013. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

  Смиља Гламочанин - Варга:

Поставићу одборничко питање већнику за финансије, господину Предрагу Живквићу, који део буџета одлази на плате запосленима у Градској управи, са доприносима, ту се подразумевају и месне заједнице, јавно комунална предузећа и установе, апотека, музеј и аргхив колики део буџета одлази на плате, прецизно у другу децималу?  

Колико је особа запослено јавно комуналним предузећима и установама у Панчеву? Колико је њих постављено на функције, а да нису грађани Панчева, да немају пријаву стана у Панчеву, потсећамо васа да има 12 хиљада званично незапослених грађана Панчева.

Где је нестало на десетине борачких станова бораца из Другог светскг рата, а који нису били откупљени 2005. године, док је господин Срђан Миковић био градоначелник. Људи који су уз саглсасност СУПНОР-а Панчево становали у тим становима  20-30 година са породицама и избацивани су напоље. 

Шта је локална самоуправа за годину ипо дана власти урадила на сузбијању корупције рада на црно у нашем граду? Тренутно по провереним информацијама у Панчеву има 700 радионица које раде на црно са два и више радника такође, а ту се не рачуна рад на бувљаку.

Када ће градоначелник да санкционише директора ЈКП Хигијена због злоупотребе службеног возила у приватне сврхе ? 

Одговор на одборничко питање

Оливер Петковић:

По ком ставу, члана 31 Статута Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука је разрешена дужности, (сада већ бивша) директорка Дома културе у Јабуци, Јелена Крстевски? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоран Рајачић:

Ја бих приво похвалио иницијативу из домова Драгислава Глигоријева,  одржава се трибина против наркоманије. Одржаће се 29. овог месеца у петак са почетком у 17.30. Моје одборничко питање, да ли је Центар за социјални рад упућен у рад, било како, да ли је у некој комисији или некој радној групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зора Коларски:

Желела бих да вам упутим молбу, да за следећу Скупштину града, одборницима парламента доставите информацију које су радње предузете од стране градских институција по питању напуштених животиња. Такође молим да у ту информацију уђу податци о градскм прихватилишту, о стању у каквом се налази, о поступку обележавању паса, о предузетим радњама комуналне полиције и комуналне инспекције против неодговорних влансика, о уједима паса, као и одговору на следећа питања, када ће се разматрати и усвојит нацрт  Правилника о уједима, а тиме и малверзације смањења на том пољу. Дурог питање, до када ће  се вршити притисак на старатеље од стране комуналних органа. Да вас потсетим, старатељи су људи који добровољно брину о тим напуштеним животињама и често своја средства улажу да би бар иоле имали пристојнე услове за  живот.

 

Милош Веселинов:

Моје питање се односни на већника за финансије. Које су мере предузете, осим повећања пореза и такси у циљу повећања прилива у буџет града Панчева?     

 

 Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

Одборничка питања са 13. седнице Скупштине града Панчева, одржане 31. октобра 2013. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

 


Милош Веселинов:
Шта ће бити урађено да се предупреди, односно реши проблем са великим бројем родитеља који долазе у Хитну помоћ?

 

 

 

 


Одговор на постављено питање

 


Владан Кељевић:
Постављам одборничко питање већнику за саобраћај и комуналне делатности када и на који начин ће се у пракси извести иницијатива аутобуских стајалишта у Војловици уз коју смо поднели 300 потписа подршке из тог насеља.

 

 

 

 

Одговор на постављено питање

 

Оливер Петковић

Када ће одборницима бити достављена важећа систематизација радних места у Градској управи?

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на постављено питање

 

 

 

Рајко Мијовић:
Моје обраћање биће у смислу одборницима, не у смислу одборничког питања,него да вас обавестим коме је то промакло и није био у августу месецу у граду Панчеву, да је наш недељник Панчевац објавио извештај са једне конференције за штампу, да је представник једне странке која се зове Нова, нашао непримерене речи за одборнике Скупштине града. Овом приликом датом представнику, именоване странке у име Одборничке групе Пупс-Јединствена Србија, желим да се извинем што нас је народ изабрао и што смо ушли у Скупштину. Такође бих колеги Митровићу желео да се извинем што сам га изазвао и довео у непријатну ситуацију да ме прекине, опростите.

 

 

 


Гордана Топић:
Ја сам прошли пут поставила питање, на које сам добила одговор, али у одговору каже овако, у последњој реченици, то је било, када ће почети са радом Стоматолошка ординација у ОШ „Жарко Зрењанин“ Б.Н. Село. Одговор, Дома здравља, директор др Слободан Овука, напомињем да Стоматолошка ординација у ОШ „Жарко Зрењанин“ није, нити ће престајати са радом.Да инфоримишем директора Дома здравља да од 1. октобра до 22. октобра Стоматолошка ординација није радила, а од 22. октобара, два пута недељно по два сада , а имамо обећање да ће од данас два пута недељно са пуним радним временом почети да ради, како је и било до 1. октобра. То ћемо видети да ли ће обећање бити испуњено. Још нешто, према закону, да Министарство здравља РС, Дома здравља у Панчеву, нема право да у насељеном месту ангажује два стоматолога. Зашто у насељеном месту немамо право на два стомоатолога, а у граду не можемо да их избројимо? (ово није одборничко питање, него само конентар)

 

 


Павле Ђукић, питање гласи, када ће се одборницима доставити важећа, систематизација радних места Градске управе града Панчева. А питање које сам ја упутио Кадровској комисији, по ком основу је разрешена дужности директорка Дома у културе у Јабуци, Јелена Крстевски, која је и сада одборница у Скупшитни града. Хвала.

 

 

 

 Одборничка питања са 12. седнице Скупштине града Панчева, одржане 11. октобра 2013. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

Павле Ђукић:
Морам да кажем да не ово једна мала градска установа, довољно мала да тренутно нема ко да је брани а да на њој можемо да покажемо аномалије свих јавних предузећа и јавних установа. Интересанто је увек код ових финансијских извештаја о раду и финансијском пословању форма коју добијемо и да ли ико од вас то уоште чита. Да ли чита и да ли види, а не може ни да прочита ни да види. Ово је прилика да о једној градској установи о чијем пословању имам, на жалост увид од раније, сада не, немам одговарајуће податке , али могу да наслутим и могу слободно да прозовем све, од градског већа и оних који су потписали овакав извештај, да потпишу атхок, потпишу идемо даље, следећа служба, идемо даље , идемо на Скупштину и све је ок. Није ок. Ја ћу прово поставити одборничко питање како Лига социјалдемократа Војводине може да иницира ревизију пословање ТОП-а? Желимо да имамо врло јасне показатеље о ономе што се у граду шушка , а нико не сме гласно да каже, а у Извештају о раду се не види. На страну то да је Извештај литералан, он је описан , али можете да уочите да то не прати финансијски извештај онога што се дешава. Мој колега Оливер је поставио питање, где директорка ТОП-а ради, да ли неко од вас зна? Где је њено радно место? На крају закључка стоји да је директорка поднела иницијативу Управном одбору да јој се омогуће бољи услови за рад, али не знамо где она ради. Даље у извештају стоји да све оно што је било од активности, да је изведено, урађено али није образложено финансијским ефектима, односно резултатима. Колико је утрошено за одговарајуће позиције, где ми то можемо да видимо, како можемо да видимо? Такође у делу где се говори о партнерству и прекограничној сарадњи , написано је да су неки пројекти покренути али ми не видимо ни место, ни улогу, ни финансијски евекат свега тога, колико је учествовала ТОП а колико општина , колико ино партнери &хеллип; такође у извештају се спомиње да постоји Туристичко информативни центар, дакле ми не знамо да у оквиру Акта о оснивању постоји Туристичко информативни центар, није је ова кућа такву одлуки икада донела. Значи постоји Туристичка организација која се бави одређеним пословима. У извештају о систематизацији, сад не знам шта приво да кажем , да ли реченицу која стоји да ТОП није извршила усклађивање правних аката са текућим стањем. Да вас упозорим све да у ТОП, колико ја знам још увек важи онај стари Статут по коме је то Туристичка организација општине Панчево, а не града Панчево . И следеће што стоји у колизији, то је да је, сада ћу парафразирати одлуком да је Указом бивше градоначелнице прихваћен предлог систематизације рада у ТОП-у, што је у супротности са основним правним актом ТОП-а. Значи ТОП има један Статут и он дефинише некакве основно односе, као основни акт а све остало би требало даље да се услагласи са њим. Усаглашавања нема и сви остали акти нису усаглашени са тим и систематизацију би требало по старом да усвоји ова Скупшитна, ми такав акт на жалост немамо. Оно што је карактеристично да је том чудно одлуком о промени систематизације, игром случаја запослена девојка једног члана ове Скупштине. Да ли је то разлог да се усвоји таква систаматизација или је то била објективна потреба. Значи све оне бољке пословања ЈП и ЈКП у овој малој институцији се могу видети, сагледати и уочити али ви нећете да се бавите тиме. Да је ово у оној расподели припало некој јачој странци, вероватно би се то већ средило и завршило, а овако, на жалост колеге из ПУПС-а да ли немају снаге или не желе , тек ово је све остављено овако,па ће можда неко па ће можда неко други тиме да се бави. Међутим шта је ту још интересантно, да и склопу систематизације имате неке невидљиве раднике, момка који прима надокнаду низ година за одржавање сајта. Да ли сте пробали да отворите сајт ТОП-а? Не ради. Треће, ако се све ово и направи у циклусу да нек ко је водио карневал, води и ТОП имате пред собом велику опасност, размислите о томе, неко ко води сланинијаду, водиће ТОП. Хвала

 

Одговор на одборничко питање


Борка Жунић :
Када ће бити изграђен адекватан приступ улазима у згради у Улици Боре Станковића број 1, 3 и 5. Много година је прошло од усељавање на наведене адресе. Колико година или деценија још треба да чекају да би имали, човека достојан приступ до својих пребивалишта?
С обзиром на допис Градског јавног пребивалишта број 0,23/13 од 16. септембра 2013. године, питам, да ли ће ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ санкционисати досадашњи начин давања у закуп јавног земљишта у МЗ Стрелиште.
Тражим извиштај о начину санкицонисања, односно надокнади изгубљене добити.

 

 


Часлав Јараковић:
Молим председника Скупштине да ме информише када ћу добити одговоре на одборничка питања која сам поставио 14. септембра 2012. године и 14. марта 2013. године ?

Одговор на одборничко питање


Такође молим да ме председник Скупштине обавести да ли је давање одговра на одборничка питања уопште обавезно и у којем року одговори треба да буду достављени, ако јесте?

Одговор на одборничко питање

 

 

 


 

 


Гордана Топић:
Желела бих да информишем јавност да је без икакве најаве и разлога престала са радом стоматолошка ординација у Основној школи „Жарко Зрењанин“ у Банатском Новом Селу. Тај чин сматрамо директном дискриминацијом деце са села пошто је исти стоматолог пребачен у једну основну градску основну школу.
Када ће поново почети са радом стоматолошка ординација у Основној школи „Жарко Зрењанин“ у Банатском Новом Селу?

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

Мишо Марковић:
Пошто смо ми представници грађана, тако су мене грађани МЗ Младост замолили да поставим одборничко питање, када ће бити асфалтирана Херцеговачка улица . Инфрастрктра је урађена пре пар година и грађани су поставали питања и слали петиције Дирекцији и локалној самоуправи када ће бити асфалтирана та улица. Слично је и са грађанима Шарпланинске улице и они су постављали питање и слали петиције на исту адресу и део Србијанске и Банијске улице има неки простор неких 100 метара куда ђаци иду у ОШ Свети Сава, куда пролазе, да не би кружили, нема стазе, пролазе преко неких башта, те питају да ли може Дирекција да уради стазу у идућој годину жирине од 1 метар, како би ђаци могли да дођу до школе а не да иду кроз блато.

 

 

 


Оливер Петковић:
Само бих хтео да потсетим на одборничка питања, колега Павле Ђукић је поставио питања новембра 2012. године, а ја сам у марту 2013. гоидне, на које нисмо још добили одговоре. Питања гласе, да нам доставите важећу, претходну систематизаицју Градске управе града Панчева. А питање које сам ја упутио, по ком основу је разрешена дужности директорка Дома у културе у Јабуци, Јелена Крстевски, која је и сада одборница у Скупшитни града. Хвала.
 

 

 

 

 


Раде Вукојевић:
Имам једно питање а везано је за превоз путника Панчево-Качарево. Аутобус у Скробари има контакст са аутобисима који превозе путнике према Ковачици, и превозе децу од Качарева према Ковачици. На тој станици нема надстерешице где би могли да се склоне од кише и баш је неприступачно. Постављам питање, када ће се створити услови да се тамо уради једна надстрешица и да се тој деци омогући колко толико, јер некада чекају и више од двадесетак минута док дође следећи аутобус. Пробелем траје дуго и нико га није помињао да се то реши.
Следеће питање, због чега путници за Качарево и Ново Село морају да плаћају додатну станичну услугу, ако смо до сада имали аутобус који је до сада пролазио поред станице, није улазио у станицу, наводно аутобуси су у овом пероду каснили, а каснили су због пољских радова, то је евидентно. Тако да би по мени било, да је заједнички интерес путника и из Качарева и Банатског Новог Села, да се аутобус прилагоди или том претходном начину саобраћања или да се бар укине та станична услуга. Замислите дете које треба да иде кући из школе и нема тих 40,00 динара да доплати карту. За мене је то неприхватљиво. То остаје на Градском већу да се размотри и да се на следећој седници то реши
.

 


Зоран Рајачић:
Ја бих се обратио надлежним службама које би санирале споменик Ставана Шупљикца јер је подножје оштећено. Толико.

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

Одборничка питања са 11. седнице Скупштине града Панчева, одржане 20. јуна и 17. јула 2013. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

 

Павле Ђукић:

Колико је  јавних набавки спроведено у области културе и које су то јавне набавке?

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

Петар Андрејић:

Које пешачке стазе су током ове године уређене на територији Старчева?

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

Одборничка питања са 10. седнице Скупштине града Панчева, одржане 9. маја 2013. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

 

Предраг Патић

Молим Вас да нам доставите обавештење о циљевима и ефектима заједничке акције инспекцијских служби и полиције која је спроведена 27. априла, у раним јутарњим часовима у два панчевачка угоститељска објекта?

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

Соња Радивојев

 

Да ли је било запрашивања комараца и који је био исход?

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 


 

 

Милош Веселинов:

 

Да ли је било тендера за измуљивање Тамиша и који је исход?

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

Оливер Петковић:

 

Да ли су преузете активности на завршењу изградње канализационе мреже у Глогоњу?

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са 9. седнице Скупштине града Панчева, одржане 14. марта 2013. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова

 

 Срђан Јосимов:
Имам једно питање, с обзорим да се ради о Програму за следећу годину а с обзиром да још није потписан уговор са Дирекцијом за коришћење тог простора и школа није у ситуацији да распише јавну набавку за опрему што им је неопходно за рад у следећој години, зашто то није до сада урађено и на који начин мислите да ће они успети да спроведу тај план ако се тај уговор не буде потписао?

 

 

 


 

 

 

Одговор на одборничко питање

 


Милан Јосимов:
Пошто сам пре четири месеца поставио питање када ће бити настављени радови на завршетку улице Светозара Милетића, нисам добио никакв одговор, те молим да ми се за наредну седницу достави одговор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ивица Јовчић:
Прво питање - Протеклих четири - пет година интезивно смо радили да се колико толико смањи загађење у насељу Стрелиште и Војловица. Тако су котларнице које су радиле на мазут угашене и гасификоване, а 2012.године требали су да добију могућност да се прикључе на гасну инсталацију. Цеви су постављене и на Стрелишту и у Војловици, зима је дошла и прошла а грађани нису имали ту могућност, па постављам питање када ће грађани имату могућност да се прикључе на гасну инсталацију. То је врло важно да се добије одговор, како би људи знали да ли да спремају огрев или не.
Друго птање - буџетом за 2012. годину предељена су средстава за израду пројекта реконструкције Ул. Душана Петрвића Шанета. То је једна од најпрометнијих улица на Стрелишту и у јако је лошем стању. Постављам питање, према израђеном пројекту, колико кошта реконструкција те улице.
Треће питање - да ли је ирађен пројекат реконструкције Ул. Јоакима Вујића. Ако је израђен, колико кошта реконструкција те улице? Потсетићу вас, то је улица где су се поједини од вас сликали у предизборној кампањи и закључили како је стање грозно и ако вам грађани укажу поверење, ви ће те то стање одмах средити и користим прилику да вас питам када ћете испунити то обећање.

 

Одговор на одборничко питање

 


Оливер Петковић:
Прво питање - упутићу га Комисији за административна питање и градском већнику за културу, по којим ставкама Статута , члана 31, је разрешен директор Дома културе Кочо Рацин из Јабуке. Питање ћу вам доставити написнемо.
Друго питање - питање је упућено градоначелнику Светозару Гавриловићу и председнику Скупштине Предрагу Живковићу , да ли ћу и када добити одговор на одборничко питање које сам поставио на 7. седници Скупштине града, одржане 27. децмбра 2012. године у вези са новозапосленим у ЈКП и ЈП, као и институција чији је оснивач град Панчево, од формирања нове власти до данас.

 

 

 


Божидар Барош:
Због чега нису објављени резултати конкурса за суфинансирања спорта, када се зна да је то била пракса последњих година. Тражим објашњење, како је могуће да се истог дана по добијању решења о добијеним средствима, истовремено потписују уговори са корисницима. Има ли право клуб, који потписује уговор право на жалбу по решењи иако је уговор потписан?

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање


Павле Ђукић:
Моје питање се тиче истицања плаката у граду Панчеву, јер видим да нема ни једног место које је запосето, заправо питам да ли Градска управа размишља о томе да се ово уреди, тако што би се поставили у довољном броју објекти за истицање плаката и увеле мере и контроле које су томе примерене. Кад ово говорим не мислим на плакате о којима смо раније дискутовали него на све.

 

 

 

 

 

 


Јосиф Василчин:

Ово није питање, већ молба да се упути Санитација ЈКП Хигијене да хвата псе луталице док се није десило неко зло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Милош Ђорђевић:
Само једно питање, када ће одбонрик Јосиф Василчин да поднесе оставку из моралних разлога пошто је против њега поднета кривична пријава од стране државних органа.
 

 

 

 

 

 


Никола Дамјановић:

Ако се мој колега из УРС-а слаже да за наредну седницу Скупштине, скупштинске службе припреме информацију, ко све од одборника и осталих функционера града Панчева је криивчно гоњен и ко је све од одборника, функционера, постављених и изабраних лица кривично осуђиван. Ја се у потпуности слажем са вама и подржавам вашу иницијативу и да на наредној седници расправљамо на ту тему.

 

 Одборничка питања са 7. седнице Скупштине града Панчева, одржане 27. децембра 2012. године у Великој сали зграде Градске управе Панчева, са почетком у 10.00 часова.

 

 


Др Новица Ђорђевић:

Питање за господина Лазића, ко је узимао новац од покојне жене, и да ли је то заиста тачно. Ја кад год помислим да сам чуо еталон за идеје, еталон за реализације, е сада сам чуо и еталон за поштење. Просто није могуће... да лу сте ви разумели да је неко узимао 10 хиљада динара месечно од болесне жене. Надокнада за чланове Интерресорне комисије по 10 хиљада динара месечно, који раде тако одговоран посао, а председник 12 хиљада месечно, мислим да је реално, а посебно треба да је реално од колеге, коме је та патологија најближа. Постављам одборничко питање, да ми одговорите ко је узимао тај новац, а убудуће када се постави то питање новца, крађе, комисије, лоповлука ја сам так који је узимао и више нећу одговарати на таква питања.

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 


Милан Јосимов:
Питање за надлежне из Дирекције, шта је са средствима која су опредељена за реконструкцију те улице (Светозара Милетића), зашто није улица урађена до краја?
 


 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

Зора Коларски:

Да ли постоји могућност насипања Ђердапске уи Македноске (од спортског центра до пруге) са струганим асфалтом док се не стекну услови за њихову реконструкцију?

Одговор на одборничко питање

Да ли је за насеље Младост планирано постављање канти за отпатке дуж пешачко - бициклистичких стаза и ако јесте, када ће то бити?

Одговор на одборничко питање

 

 

Богдан Анкуцић

Желим да поставим питање везано за власништво над зградом бивше сеоске општине у Долову.

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

Павле Ђукић:

Који орган у Панчеву је овлашћен и задужен за припрему списка непокретности које треба на буду у јваној својини града Панчева и да ли такав списак постоји, као и докле се стигло са спровођењем непкретности у власништву Републике Србије а које требају да се преведу у власништво града Панчева?

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

 

 

 

Одборничка питања са 6. седнице Скупштине града Панчева, заказане за 23. новембар 2012. године у Великој сали зграде Градске управе Панчева, са почетком у 10.00 часова.

 

 

Силвана Ивазовић Јеђињи:

Прво одборничко питање је упућено вама, када ће Скупштина града именовати Савет за мењунационоалне односе града Панчева.
Друго питање, колико износе надокнаде управних и надзорних одбора, свих појединачно именованих лица у ЈКП, ЈП, културним и социјалним установама које је именоала Скупштина града Панчева.
Треће питање,односи се на Војловицу, трансформатор који се налази на самој раскрсници Добровољачке и Светозара Марковића , требао је бити уклоњен маја 2012. године. Усменим обавештењем добијеним из Електродистрибуције Панчево, да су због техничких услова каснили са прикључењем на новом трансформатору , које је постављено ван централне раскрснице ове која је поменута. Оно што је сада проблем, прикључена је нова трафо станица
а стара и даље стоји на центру раскрснице Светозара Марковића и Добровољачке. Моје питање гласи, ко кочи рушење те трафо станице и к треба да изврши рушење те трафо станице?

 

Одговор на одборничко питање

 


Оливер Петковић:
Моје питање је упућено Агенцији за јавне набавке и ЈП Дирекцији, да ли постоји намера да се угаси Агенција за јавне набавке и да све послове након тога преузема ЈП Дирекција?

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 


Јосиф Василчин:

Моје питање се односи, услед великих поплава 2006. године започет је мост преко Надела који ни дан данас није завршен, нити је извршен технички пријем. Уложено је 30 милиона и још неких 14 хиљада, потисас је споразум са Фондом за капиталне инвестиције и мене занима да ли ће то да се реализује. Ово је упућено Дирекцији

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 


Петар Андрејић:
Ја сам на прошлој седници поставио три одборничка питања, на која ни данас нисам добио одговор, па бих вас молио да својим ауторитетом утичете да добијем одбговоре на питања која сам поставио, а то су :
-да ли ће град и када приступити опремању локације за спортско рекареативне садржаје на локацији у Старчеву?
-да ли ће и када град Панчево приступити изградњи бициклистичке стазе на траси 6, од Панчева до Банатског Брестовца.
-да ли ће и када Дом здравља Панчево дислоцирати део педијатарске службе у амбуланте у Јабуци и Старчеву, зради задовољења потреба за овом услугом за северна и јужна села.


 

 

 

Одборничка питања са 5. седнице Скупштине града Панчева, одржане 19. октобра 2012. године у Великој сали зграде Градске управе града Панчева, са почетком у 10.00 часова.

 

 

Павле Ђукић:

Моје питање се тиче дела расправе, када сам тражио податке о личном дохотку градоначелника и заменика градоначелника. Ја бих молио да добијем одговоре колики су тачни лични доходци и који су законкси оквири за исплату таквих личних дохотка, с обзиром
да по мојим личним сазнања да по закону градоначелник не би смео да има већи лични доходак од 108 хиљада динара, колико има заменик председника Скупштине Србије.
 

 

 

 

Сања Радивојев:
Постављам питање господину већнику, задуженом за развој села и рурални развој, Дејану Живановићу, када ће се наставити са реконструкцијом каналске мреже,који су планирани за 2011.- 2012. годину, а односи се на радове на Доловоачком егеју, који су почети од ушћа до Воларске баре, где се и стало и није се наставило са радовима. Дакле, када ће се наставити са реконструкцији на Доловачкој шест на Циганској долини.Када ће почети са радовима одобреним од покрајине, а на иницијативу Риболовачког друштва Долово и МЗ Долово за изградњу акумулације на Богдановој бари површине 15-16 хектара за наводњавање горњег поља Селишта.
 

 

 

 

Владан Кељевић:
Нисам саставио у писменој форми али биће и то. Да питам шта се десило са џаком са гласачким листићима, са оним чувеним џаком. Желим да чујем докле се стигло са истрагом и какви су резултати,а ко Изборна комисија града Панчева има неке информације. Из медија смо сазнали али то ни је до краја проверено да се није ништа урадило, а ако се није ништа десило одакле се створио тај џак. Пошто је истрага у том тренутку била покренута након два дана, чини ми се да је џак пронађен у ОШ Свети Сава, тада се одмах кренуло. Сада смо остали без одговора и само да знамо шта се дешава са тим питањем.
 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

Петар Андрејић:
Прво питање, да ли ће град и када приступити опремању локације за спортско рекареативне садржаје на локацији у Старчеву?
Друго питање, да ли ће и када град Панчево приступити изградњи бициклистичке стазе на траси 6, од Панчева до Банатског Брестовца.
Треће питање, да ли ће и када Дом здравља Панчево дислоцирати део педијатарске службе у амбуланте у Јабуци и Старчеву, зради задовољења потреба за овом услугом за северна и јужна села.
 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

Милан Јосимов:
Питање, када ће бити настављени радови у Ул. Светозара Милетића,на потезу од Синђелићеве до Св. Саве?

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 


Синиша Митревски:
Питање за ЈП Дирекцију, да ли ће и када бити постављене физичке препреке за заустављање саобраћаја, тзв.лежећи полицајац, на делу пута поред ОШ “4. октобар&рдqуо; у Глогоњу . Такав захтев сам пре једно годину дана Агенцији за саобраћај већ подносио, и добио одговор да што се њих тиче све у реду и да је остало на Дирекцији да они тај налог изврше. Да ли ће и када то бити урађено, пошто за тако нешто постоје сви услови, постоји огромна потреба да се повећа безбедност, првенствено деце на том делу пута.

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 


Павле Ђукић:
Питање се односи на пословање установа културе и да ли они који су давали позитивно мишљење о финансијском пословању предузећа, стоје иза датих мишљења?

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

Оливер Петковић:

 

Заштоје испред зграде АТП-а скинута застава АП Војводине?

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

 

 

 

Борка Жунић

Када ће поново бити у функцији мамограф у Панчеву?

 

 

 

 

 

 

Одговор на одборничко питање

 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID