Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Секретаријат за привреду и економски развој

Основне надлежности

 

- Израђује програме и спровођење пројеката локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање Града, даје мишљење на локалне инвестиционе програме;

 

- Прати стања у области привредног развоја и остварује сарадњу са надлежним установама и институцајама на градском, покрајинском и републичком нивоу;

 

- Обавља стручне послове за потребе скупштинских савета из области привреде и економског развоја;

 

- Даје мишљење на елаборат о умањењу накнаде за уређивање грађевинског земљишта код изградње нових пословних објеката;

 

- Обавља промотивне активности везане за коришћење и развој привредних потенцијала града Панчева;

 

- Прати актуелне домаће и међународне конкурсе, обавештава о томе све заинтересоване, учествује у припреми и реализацији пројеката од значаја за град Панчево;

 

- Стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време одређених делатности, места на којима се могу обављати одређене делатности;

 

- Стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравнишне таксе;

 

- Обавља категоризацију кућа, станова за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање;

 

- Решава у првом степену у управним стварима из своје надлежности.

 

Контакт:

 

Анђелија Борзановић, секретар Секретаријата

Канцеларија бр. 301

Тел: 013/308-855 и 013/308-868

Факс: 013/344-455

e-mail: andjelija.borzanovic@pancevo.rs

 

Мартин Бајза, помоћник секретара за правне послове

Канцеларија бр. 301

Тел: 013/308-879,

e-mail: martin.bajza@pancevo.rs

 

Оливера Суботић, помоћник секретара за локални економски развој

Канцеларија бр. 304

Тел: 013/308-824

e-mail : olivera.subotic@pancevo.rs

 

Татјана Медић, помоћник секретара за подршку пројектима

Канцеларија бр. 302

Тел: 013/353-361

e-mail: tatjana.medic@pancevo.rs

 

Зорица Германац Басарић, администратор

Канцеларија бр. 303

Тел: 013/308-736

Факс: 013/344-455,

e-mail: zorica.germanac-basaric@pancevo.rs

 

У саставу Секретаријата за привреду и економски развој налазе се следеће организационе јединице:

 

- Одељење за локални економски развој

- Одељење за привреду

- Одељење за подршку пројектима

Документи

Документ Објављено
ВРАЋАЊЕ_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ_У_СЛУЧАЈУ_ТРАЈНОГ_ПРЕКИДА_ОБАВЉАЊЕ_ДЕЛАТНОСТИ.docВРАЋАЊЕ_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ_У_СЛУЧАЈУ_ТРАЈНОГ_ПРЕКИДА_ОБАВЉАЊЕ_ДЕЛАТНОСТИ.doc  (23.5Kb)
Захтев за врацање такси дозволе у случају трајног прекида обављања такси делатности

10.11.2015 14:48:27
ЗАХТЕВ_ЗА_ИЗДАВАЊЕ_РЕШЕЊА_ЗА_ОБАВЉАЊЕ_АУТО_ТАКСИ_ПРЕВОЗА___У_ПРАВНОМ_ЛИЦУ_(ИЗДАВАЊЕ_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ).docЗАХТЕВ_ЗА_ИЗДАВАЊЕ_РЕШЕЊА_ЗА_ОБАВЉАЊЕ_АУТО_ТАКСИ_ПРЕВОЗА___У_ПРАВНОМ_ЛИЦУ_(ИЗДАВАЊЕ_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ).doc  (26.5Kb)
Захтев за измену такси дозволе -правна лица

10.11.2015 14:47:35
ЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_ВАЖЕЊА_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ_ЗА_ТАСКИ_ВОЗАЧА_ЗАПОСЛЕНОГ_У_ПРАВНОМ_ЛИЦУ.docЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_ВАЖЕЊА_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ_ЗА_ТАСКИ_ВОЗАЧА_ЗАПОСЛЕНОГ_У_ПРАВНОМ_ЛИЦУ.doc  (25Kb)
Захтев за измену такси дозвола-предузетници

10.11.2015 14:47:03
ЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_ВАЖЕЊА_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕЗА_ЗА_ПРЕДУЗЕТНИКЕ.docЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_ВАЖЕЊА_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕЗА_ЗА_ПРЕДУЗЕТНИКЕ.doc  (25.5Kb)
Захтев за издавање такси дозволе

10.11.2015 14:46:26
ЗАХТЕВ_ЗА_ИЗДАВАЊЕ_ДУПЛИКАТА_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ.docЗАХТЕВ_ЗА_ИЗДАВАЊЕ_ДУПЛИКАТА_ТАКСИ_ДОЗВОЛЕ.doc  (24Kb)
Захтев за издавање дупликата такси дозволе

10.11.2015 14:45:40
ПРИЈАВА_ЗА_ПОЛАГАЊЕ_ИСПИТА_О_ПОЗНАВАЊУ_ТЕРИТОРИЈЕ_ГРАДА_ПАНЧЕВА_И_ПРОПИСА_О_АУТО_ТАКСИ_ПРЕВОЗА.docПРИЈАВА_ЗА_ПОЛАГАЊЕ_ИСПИТА_О_ПОЗНАВАЊУ_ТЕРИТОРИЈЕ_ГРАДА_ПАНЧЕВА_И_ПРОПИСА_О_АУТО_ТАКСИ_ПРЕВОЗА.doc  (25Kb)
Пријава за полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа из области ауто-такси превоза

10.11.2015 14:44:51
ЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_РАДНОГ_ВРЕМЕНА_У_ТРГОВИНСКИМ_И_ЗАНАТСКИМ_РАДЊАМА.docЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_РАДНОГ_ВРЕМЕНА_У_ТРГОВИНСКИМ_И_ЗАНАТСКИМ_РАДЊАМА.doc  (26Kb)
занатске радње

10.11.2015 14:11:46
УВЕРЕЊЕ_О_ВОЂЕЊУ_РАДЊЕ.docУВЕРЕЊЕ_О_ВОЂЕЊУ_РАДЊЕ.doc  (24Kb)
Уверење о вођењу радње

10.11.2015 14:09:51
ЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_РАДНОГ_ВРЕМЕНА_У_УГОСТИТЕЉСКОМ_ОБЈЕКТУ.docЗАХТЕВ_ЗА_ПРОДУЖЕЊЕ_РАДНОГ_ВРЕМЕНА_У_УГОСТИТЕЉСКОМ_ОБЈЕКТУ.doc  (31Kb)
Захтев за издавање решења о дужем радном времену угоститељских објеката

10.11.2015 14:06:54
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID