Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Агенција за имовину

Обавља послове који се односе на:

-    идентификацију, евиденцију, управљање и коришћење непокретности на којима град има право коришћења,
-    откуп станова са правом коришћења града,
-    спроводи управне поступке у оквиру имовинско-правних послова за које је надлежна на основу позитивних законских прописима (експропријација - деекспропријација, престанак права коришћења због не привођења земљишта намени, административног преноса, повраћаја земљишта и задружне имовине, враћања утрина и пашњака селима, конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту и сл.).

    Радом Агенције руководи директор Агенције, Милован Ановић, дипломирани правник, канцеларија 805,  телефон: 013/351-228 електронска пошта: milovan.anovic@pancevo.rs

Лица за пружање информација о раду Агенције су помоћници директора Агенције, Олга Шарац и Дејан Јовановић.
 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID