Званична презентација града Панчева


Информација о записницима

Извод из Пословника Скупштине о записницима

Записник са седнице


Члан 96.
О раду на седници води се записник.
О вођењу записника стара се секретар Скупштине.
У записник се обавезно уноси:
- време и место одржавања седнице;
- име председавајућег;
- имена одсутних одборника;
- имена лица која су присуствовала седници по позиву и као гости;
- кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и именима говорника; резултат гласања о појединим питањима;
- назив свих аката донетих на седници; и
- питања одборника.
Председник може формулисати поједине закључке који се уносе у записник. Исто то право има и сваки говорник у погледу формулације својих предлога и мишљења.
Оригинали записника чувају се у документацији Скупштине, а записник се доставља одборницима уз позив за наредну седницу.
Текст записника потписују председник и секретар Скупштине.
Члан 97.
Седнице Скупштине се аудио снимају и стенографишу, при чему се обезбеђује препис снимка.
Говорник има право да прегледа текст свог говора и да направи исправке уколико се текст преписа снимка не слаже са аудио снимком.
Председник Скупштине се стара да се одборнику обезбеди вршење овог права.
Сваком одборнику ће се на његов захтев ставити на увид препис аудио снимка седнице, односно стенографске белешке.

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID