Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_8.jpg


Савет за друштвене делатности

НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Савет за друштвене делатности разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области образовања, здравства, социјалне заштите и друштвене бриге о деци, спорта и физичке културе, културе и информисања.

 

Савет за друштвене делатности има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области наведених у претходном ставу и грађана.

 

Чланови Савета:

Драгана Петровић, одборница (Одборничка група СНС)

Сретен Ћорић

Гора Гвозденовић, одборница (Одборничка група СНС)

Јованка Богојевић је рођена 07.09.1960. Професор разредне наставе. Ради у ОШ ''Свети Сава'' Панчево.

Новица Ђорђевић, одборник, (Одборничка група ДС)

Петар Андрејић, одборник (Одборничка група ДС)

Ненад Добрић

Лана Жига је рођена 1978. године у Београду. Завршила је гимназију Урош Предић у Панчеву и Београдску пословну школу, одсек за Маркетинг и трговину. Од 2009. године води Спортски клуб за спорт и рекреацију, Панчево.

Ненад Митровић 

Савет за друштвене делатности - документа

Документ Објављено
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID