Званична презентација града Панчева
PrivredaN.jpg


Инфраструктура

Инфраструктура

Изградња и уређење града:    

     

                              

  

- Послови у области урбанизма, грађевинског земљишта, путева, стамбеној области и осталим делатностима.

 

 

Електрична енергија:

 

     

                                                                 
- Капацитет мреже није искоришћен у потпуности и има простора за прикључивање нових и већих корисника.
- На подручју Панчева за веће снаге у најближој TS 110/20kV потребно је изградити и опремити извод до планиране локације.
- Највећа снага која се може добити је 2MW у граду и 5MW у селима.
 

                                                    

Водовод и канализација:                      

                                                                                  

- Максималан капацитет водовода је 15.000.000m 3

- Максималан капацитет канализиције 7.000.000m 3                       

- 65% корисника који су прикључени на водоводну мрежу прикључени  су и на канализациону, само на територији града.
- Насеља су у плану прикључења на градску канализациону мрежу.
-Већина индустрије није прикључена на градску канализациону мрежу јер троши велике количине воде и има сопствене канализационе системе.

          

 

Природан Гас:      

                     

                             

                                       

- Гасна мрежа постоји на већем делу Панчевачке територије.

- Са 6 страна стижу гасоводи високог притиска.
 
 

 

Телекомуникације:  

 

        
 

 
- У раду је 49.900 POTS телефонских прикључака (80%на дигиталним централама).
- Двојних прикључака има око 9,5%.
- Мобилна телефонија MTS и Telenor мрежа покривају у потпуности територију Панчева.
 
 

Управљање отпадом:     

 

    


- Сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака.
- Одвоз отпадака, као што су остаци разрушених зграда.
- Одстрањивање отпадака спаљивањем или на други начин.
- Сабијање отпадака.
- Одлагање отпадака на земљиште или воду и закопавање.
- Уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима.
- Чишћење и поливање улица, стаза и паркиралишта.
- Уклањање снега и леда са пешачких стаза и посипање соли и песка.
- Пражњење и чишћење септичких јама и танкова и одржавање фекалне депоније.
- Уређивање и одржавање депоније.
 

Завршена је нова депонија, пројектована по капацитету за 200.000 становника. 
Урађена је Студија изводљивости за регионалну депонију Панчево-Опово из средстава Европске Уније.

 

Уређење јавних зелених површина:     

 

 

              

 

- Одржавање зелених површина, пијаца, гробља, уређење ентеријера и екстеријера, услуге механизације и садни материјал.

 

Грејање:      

  

     

 

- Производња и снабдевање паром и топлом водом.

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID