Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_10.jpg


Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

 

 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе (у даљем тексту: Комисија) припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други предлагач.

 

Комисија припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом, одлуком Аутономне Покрајине Војводине и  актом Скупштине, за које није предвиђено предлагање од стране других органа.

 

Комисија одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира, именује или поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тог лица.

 

Комисија расписује и спроводи јавни конкурс у случајевима именовања на основу конкурса, уколико оснивачким актом није другачије одређено.

           

 

Комисија одлучује о питањима накнаде плата и накнада одборницима, лицима бираним, именованим и постављеним у органе Скупштине и лицима ангажованим у раду органа Скупштине.

 

Комисија има  председника, заменика председника и 5 (пет) чланова које бира и  разрешава Скупштина, из реда одборника.

 

Чланови Комисије:

 

Зденка Јокић, одборница (Одборничка група ДСС)

Слободанка Крњајић , одборница (Одборничка група СДПС-ПУПС), је рођена 9.10.1944. године у Београду.

Пензионер. Одборница је у Скупштини града Панчева, члан Кадровске комисије, председник пензионера МЗ " Тесла".

Члан је Управног одбора Градског удружења пензионера и потпредседник ПУПС Панчево.

Драгана Симеуновић, одборница Скупштине града Панчева

Драгана Петровић, одборница (Одборничка група СНС)

Милош Ђорђевић, одборник (Одборничка група СНС)

Александар Јошић, одборник (Одборничка група СНС)

Ивица Јовчић , одборник (Одборничка група ДС), је по занимању комерцијалиста, рођен 14.03.1967. године у Панчеву. Одборник и члан савета МЗ Стрелиште од 2004. године.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе - документа

Документ Објављено
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID