Званична презентација града Панчева
PrivredaN.jpg


Основни економски индикатори

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА:

 

Основни подаци

Град Панчево - Степен развијености: I група (изнад републичког просека )

 

Становништво и површина

Површина (у km 2 )             

756

Број становника према Попису 2002

127.162

Број становника према Попису 2011

123.414

Број становника 2014 - процена 

122.157

Радно способно становништво (15-64 година) према попису 2011       

86.728

Број запослених годишњи просек 2013

27.836

У предузећима, установама, задругама и организацијама

20.854

Приватни предузетници, самостални делатници и запослени код њих

               

6.983

             

Број запослених/незапослених и зараде

 

 

2011

2012

2013

2014*

Број запослених

29.931

28.069

27.836

28.032

Број незапослених                

11.480

11.577

11.560

11.089

Просечна нето зарада           (у РСД)

43.621

47.558

50.754

50.196

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2014. године

 

 

Квалификациона структура незапосленог становништва

 

 

2011

2012

2013

2014

Неквалификовани

3.389

3.420

3.348

3.236

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

670

634

586

527

Квалификовани

2.329

2.375

2.359

2.253

Средња стручна спрема

3.614

3.588

3.654

3.547

Висококвалификовани

127

135

146

106

Виша стручна спрема

490

439

407

359

Висока стручна спрема               

861

986

1.060

1.061

Укупно               

11.480

11.577

11.560

11.089

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2014. године          

 

     

       

2. Структура привреде

 

 

Број привредних друштава

 

 

2011

2012

2013

2014

Активних

1.680

1.621

1.707

1.766

Новооснованих               

148

155

132

126

Брисаних / угашених

243

203

37

30

Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2014. године          

 

 

 

Број предузетника

 

 

2011

2012

2013

2014

Активних

5.292

5.204

5.024

4.905

Новооснованих               

706

661

643

528

Брисаних / угашених

918

755

821

625

Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2014. године

 

 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије

Агенција за привредне регистре 

 

 

 

 

Издвајамо

Архива

Погледајте

БАНКА2_билборд

СПИСАК БАНАКА И ОСИГУРАВАЈУЋИХ КОМПАНИЈА


RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID