Званична презентација града Панчева
PrivredaN.jpg


Порези и подстицаји

ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ, ТАКСЕ, НАКНАДЕ И ПОДСТИЦАЈИ

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ И ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА У ВЕЗИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

ПОРЕЗ  НА  ИМОВИНУ

 

Овде можете погледати одлуке Скупштине града Панчева у вези пореза на имовину за 2015. годину

 

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

 

Овде можете преузети одлуку о локалним комуналним таксама децембар 2015

 


ПОСЕБНА  НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - еко такса

Овде можете преузетиОдлуку о измени одлуке о посбеној накнади за заштиту и унапређење животне средине децембар 2015

Овде можете преузети Одлуку о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне срединеДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Овде можете преузети Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљиста.

 

 


ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ СТАРОГ ПАНЧЕВА


Одлуком о подстицајним мерама за ревитализацију старог Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 20/11 и 5/12) одређено је да се у предвиђеном обухвату зоне:


1. умањује накнада за уређење грађевинског земљишта за додатних 30% на  већ признато умањење ове накнаде предвиђено Одлуком о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
2. не наплаћује накнада за добијање услова, сагласности и техничких информација јавних и јавно комуналних предузећа у поступку прибављања дозвола за реконструкцију, доградњу, промену намене и друге интервенције на објектима који су у обухвату зоне Старог Панчева
3. објекати из поменуте зоне могу дати у дугорочан закуп до 40 година, уз могућност признавања улагања закупцу и ослобађања плаћања закупнине, али најдуже 20 година, с тим што и тада закупац има обавезу плаћања ПДВ-а


ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА


Одлуком о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 29/2014), закуп се дозвољава  на период од најдуже 5 година, са могућношћу продужења овог рока на још  5 година, уколико закупац уредно намирује своје обавезе.

Висина закупнине за пословни, магацински простор и гараже утврђује се у поступку јавног надметања.
Почетну висину закупнине представља процењена тржишна висина закупнине по м2 корисне површине, у зависности од пословне зоне у којој се пословни и магацински простор налази, као и делатности која се у истом обавља.

Почетна висина закупнине за пословни простор по зонама износи:

Зона         Динара по m²
Прва            300,00
Друга           200,00
Трећа           100,00


Почетна висина закупнине за магацински простор по зонама износи:
 
Зона        Динара по m²
Прва           150,00
Друга          100,00
Трећа           50,00

Почетна висина закупнине по категоријама за зидане гараже износи:

Категорија         Динара по m²
Прва                     77,00
Друга                    48,00

 

Почетна висина закупнине за пословни, магацински простор и гараже на територији Града Панчева, утврђена по одредбама ове одлуке, мења се једанпут годишње у поступку утврђивања буџета Града за наредну годину.

Текст Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева, мозете погледату у Службеном листу града Панчева број 15/2014:

http://arhiva.pancevo.rs/documents/sl_2515.pdf

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID