Званична презентација града Панчева


Порез на имовину

Документ Објављено
2014_04_10_2.doc2014_04_10_2.doc  (25.5Kb)
10.04.2014. Порез на имовину наменских објеката

28.05.2014 13:03:20
2014_04_10_1.doc2014_04_10_1.doc  (27.5Kb)
10.04.2014. Порез на имовину на водне објекте

28.05.2014 13:01:52
2014_04_10.doc2014_04_10.doc  (31Kb)
10.04.2014. Одређивање зона и просечне цене

28.05.2014 13:00:44
2014_04_09.doc2014_04_09.doc  (31.5Kb)
09.04.2014 Лоеф. непокретности у сеоским зонама

28.05.2014 12:59:28
2014_04_04.doc2014_04_04.doc  (40.5Kb)
04.04.2014 Остваривање права на ослобађање пореза на имовину

28.05.2014 12:58:17
2014_04_03.doc2014_04_03.doc  (28.5Kb)
03.04.2014 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио објекте

28.05.2014 12:57:17
2014_03_27.doc2014_03_27.doc  (29.5Kb)
27.03.2014. Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге

28.05.2014 12:55:51
27_03_2014.doc27_03_2014.doc  (32Kb)
27.03.2014 Утврђивање обвезника стан

28.05.2014 12:53:13
24_03_2014.doc24_03_2014.doc  (32Kb)
24.03.2014 Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге

28.05.2014 12:51:25
19_03_2014.doc19_03_2014.doc  (32.5Kb)
19.03.2014. Одређивање обвезника за стан

28.05.2014 12:49:56
03032014.doc03032014.doc  (27.5Kb)
03.03.2014 Више обвезника на непокретности

28.05.2014 12:47:56
2014_02_12.doc2014_02_12.doc  (26Kb)
12.02.2014. Пореска обавеза за кућу која није завршена

24.04.2014 12:11:20
2014_02_28_2.doc2014_02_28_2.doc  (34Kb)
28.02.2014. Утврђивање основице пореза на имовину

24.04.2014 12:10:25
2014_02_28.doc2014_02_28.doc  (31.5Kb)
28.02.2014 Земљиште 10ари - Заједнички делови зграде

24.04.2014 12:09:26
2014_01_23.docx2014_01_23.docx  (13.66Kb)
23.01.2014. Ослобађање пореза на имовину - земљотрес

24.04.2014 12:08:07
2014_01_24.doc2014_01_24.doc  (33Kb)
24.01.2014. Подзаконска акта - Порез на имовину

24.04.2014 12:06:58
2013_10_23.doc2013_10_23.doc  (35.5Kb)
23.10.2013. Апотека Београд обвезник пореза на имовину

24.04.2014 12:06:01
2013_10_30_4.doc2013_10_30_4.doc  (28.5Kb)
30.10.2013. Ко је обвезник пореза на имовину

24.04.2014 12:04:58
2013_10_30_3.doc2013_10_30_3.doc  (35.5Kb)
30.10.2013. Јавна предузећа и основица пореза на имовину

24.04.2014 12:03:47
2013_10_30_2.doc2013_10_30_2.doc  (27Kb)
30.10.2013. Утврђивање цене квадратног метра

24.04.2014 12:01:57
2013_10_30.doc2013_10_30.doc  (28.5Kb)
30.10.2013 Обвезници пореза на имовину

24.04.2014 11:58:47
2013_09_12_2.doc2013_09_12_2.doc  (30.5Kb)
12.09.2013 Порез на имовину Институт

24.04.2014 11:57:38
2013_09_12.doc2013_09_12.doc  (27.5Kb)
12.09.2013 Право на ослобађање - Црква

24.04.2014 11:56:40
2013_09_17_2.doc2013_09_17_2.doc  (30.5Kb)
17.09.2013. Плаћање пореза на имовину 2014

24.04.2014 11:55:17
2013_09_17.doc2013_09_17.doc  (27Kb)
17.09.2013. Ослобађање пореза на имовину

24.04.2014 11:54:01
2013_09_23.doc2013_09_23.doc  (26Kb)
23.09.2013. Ослобађање пореза на имовину

24.04.2014 11:52:46
2013_07_30.doc2013_07_30.doc  (25.5Kb)
Процена тржишне вредности непокретности

24.04.2014 11:51:06
2013_10_16.pdf2013_10_16.pdf  (46.71Kb)
Обавезујуће мишљење

24.04.2014 11:49:53
2009_02_03.pdf2009_02_03.pdf  (103.74Kb)
Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину

24.04.2014 11:48:44
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID