Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Документи

Документ Објављено
ODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2016._GODINU.pdfODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2016._GODINU.pdf  (18358.53Kb)
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016.ГОДИНУ

30.12.2015 09:53:08
Nacrt_odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2016.g._1.pdfNacrt_odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2016.g._1.pdf  (21517.9Kb)
Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину

21.12.2015 12:16:52
Rebalans_III_2015.pdfRebalans_III_2015.pdf  (2618.98Kb)
Одлука о изменама И допунама Одлуке о будзету града Панчева за 2015. годину

27.10.2015 15:00:08
Ciljevi_programa_i_programskih_aktivnosti_i_lista_uniformnih_indikatora___predlog_utvrdjen_od_strane_SKGO_za_2016._godinu.docCiljevi_programa_i_programskih_aktivnosti_i_lista_uniformnih_indikatora___predlog_utvrdjen_od_strane_SKGO_za_2016._godinu.doc  (681.5Kb)
Циљеви И индикатори за 2016. годину-предлог СКГО

14.08.2015 10:42:39
Uputstvo_Ministarstva_finansija_za_izradu_programskog_budzeta.pdfUputstvo_Ministarstva_finansija_za_izradu_programskog_budzeta.pdf  (1320.45Kb)
Упутство Министарства финансија за израду програмског буџета

03.08.2015 15:37:40
Tabela_8___Predlog_finansijskog_plana_budzetskog_korisnika.xlsTabela_8___Predlog_finansijskog_plana_budzetskog_korisnika.xls  (58Kb)
Табела 8 -Предлог финансијског плана буџетског корисника за 2016. годину

03.08.2015 15:36:24
Tabela_7_i_7a_Kapitalni_projekti_u_periodu_2016_2018.xlsTabela_7_i_7a_Kapitalni_projekti_u_periodu_2016_2018.xls  (42Kb)
Табела 7 И Табела 7а -Капитални пројекти у период 2016-2018 за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину

03.08.2015 15:34:57
Tabela_5_Planirna_masa_sredstava_za_plate_u_2016._godinu_i_Tabela_6_Broj_zaposlenih_u_2016._godini.xlsTabela_5_Planirna_masa_sredstava_za_plate_u_2016._godinu_i_Tabela_6_Broj_zaposlenih_u_2016._godini.xls  (30.5Kb)
Тебела 5 И 6 за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину

03.08.2015 15:32:41
Tabele_123_I_4_za_pripremu_finansijskih_planova_za_2016.godinu.xlsTabele_123_I_4_za_pripremu_finansijskih_planova_za_2016.godinu.xls  (966Kb)
Табеле 1,2,3 И 4 за припрему одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину по програмској класификацији

03.08.2015 15:31:50
Uputstvo_za_pripremu_Odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2016._godinu_sa_projekcijama_za_2017._i_2018._godinu.pdfUputstvo_za_pripremu_Odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2016._godinu_sa_projekcijama_za_2017._i_2018._godinu.pdf  (5840.36Kb)
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУИ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

03.08.2015 15:24:19
Odluka_o_izmenama_i_dopunama_odlike_o_budzetu_2015.pdfOdluka_o_izmenama_i_dopunama_odlike_o_budzetu_2015.pdf  (1952.02Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015 годину

29.07.2015 13:40:29
ODLUKA_o_izmenama_i_dopunama_Oduke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2015_god.pdfODLUKA_o_izmenama_i_dopunama_Oduke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2015_god.pdf  (1963.49Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ ГРАДА ПАНЦЕВА ЗА 2015 годину

14.04.2015 15:02:51
ODLUKA_O_BUDZETU_grada_Panceva_za_2015_god.pdfODLUKA_O_BUDZETU_grada_Panceva_za_2015_god.pdf  (1711.21Kb)
ОДЛУКА О БУДЗЕТУ ГРАДА ПАНЦЕВА ЗА 2015 годину

14.04.2015 15:01:11
Nacrt_odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2015.g._NOVO.pdfNacrt_odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2015.g._NOVO.pdf  (30640.95Kb)
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ ГРАДА ПАНЦЕВА ЗА 2015.ГОДИНУ

22.12.2014 15:18:24
Odluka_Rebalans_II_2014.pdfOdluka_Rebalans_II_2014.pdf  (700.71Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУДжЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ

20.11.2014 13:00:53
Rebalans_2014_1.pdfRebalans_2014_1.pdf  (552.69Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУДЗЕТУ ГРАДА ПАНЦЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ

07.03.2014 11:32:18
ODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2014_GODINU.pdfODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2014_GODINU.pdf  (1152.4Kb)
Одлука о буџету града Панчева за 2014. годину

14.01.2014 09:15:49
REBALANS_III_2013.pdfREBALANS_III_2013.pdf  (1153.18Kb)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о будзету града Панцева за 2013. годину

14.01.2014 09:13:44
REBALANS_II_2013.pdfREBALANS_II_2013.pdf  (961Kb)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о будзету града Панцева за 2013. годину

19.07.2013 16:07:26
ODLUKA_O_IZMENAMA_I_DOPUNAMA_ODLUKE_O_BUDZETU_GRADA_ZA_2013._GODINU.pdfODLUKA_O_IZMENAMA_I_DOPUNAMA_ODLUKE_O_BUDZETU_GRADA_ZA_2013._GODINU.pdf  (955.18Kb)
Ребаланс И 2013. године

20.05.2013 10:08:22
ODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2013_GODINU.pdfODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2013_GODINU.pdf  (372.37Kb)
Одлука о буџету града Панчева за 2013. годину

11.01.2013 11:08:10
ODLUKA_O_IZMENAMA_I_DOPUNAMA_ODLUKE_O_BUDZETU_GRADA_ZA_2012._GODINU.pdfODLUKA_O_IZMENAMA_I_DOPUNAMA_ODLUKE_O_BUDZETU_GRADA_ZA_2012._GODINU.pdf  (395.25Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ

10.01.2013 09:17:31
Budzet2013.pdfBudzet2013.pdf  (457.41Kb)
Предлог Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину

20.12.2012 11:13:31
REBALANS_III_2012.pdfREBALANS_III_2012.pdf  (413.36Kb)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2012. годину

30.11.2012 13:24:32
Odluka_rebalans_budzeta_II_2012.pdfOdluka_rebalans_budzeta_II_2012.pdf  (519.32Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ

17.07.2012 14:31:18
ODLUKA_REBALANS_I_2012.08.03.2012.pdfODLUKA_REBALANS_I_2012.08.03.2012.pdf  (489.13Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ

22.03.2012 15:28:47
Odluka_o_budzetu_Grada_za_2012.pdfOdluka_o_budzetu_Grada_za_2012.pdf  (369.7Kb)
Ðждлука о буџету града Панчева за 2012. годину

28.12.2011 15:24:34
ODLUKA_REBALANS_V_2011.pdfODLUKA_REBALANS_V_2011.pdf  (421.53Kb)
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2011. ГОДИНУ РЕБАЛАНС 5

26.12.2011 15:13:23
Upitnik_budzet_za_2012.docUpitnik_budzet_za_2012.doc  (34Kb)
Упитник - Приоритети буџет 2012

28.10.2011 11:37:23
ODLUKA_REBALANS_IV_2011.pdfODLUKA_REBALANS_IV_2011.pdf  (310.4Kb)
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2011. ГОДИНУ РЕБАЛАНС 4

12.10.2011 10:54:14
ODLUKA_REBALANS_III_2011.pdfODLUKA_REBALANS_III_2011.pdf  (327.08Kb)
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2011. ГОДИНУ РЕБАЛАНС 3

29.08.2011 14:02:37
ODLUKA_O_BUDZETU_ZA_2011_REBALANS_II.docODLUKA_O_BUDZETU_ZA_2011_REBALANS_II.doc  (1437Kb)
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2011. ГОДИНУ РЕБАЛАНС 2

20.04.2011 13:55:48
REBALAN_I_2011.docREBALAN_I_2011.doc  (1593Kb)
ÐжДЛУÐшУ Ðж ИЗМЕНАМА И ДÐжПУНАМА ÐжДЛУÐшЕ Ðж БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2011. ГÐжДИНУ

31.03.2011 14:45:01
BUDZET_ZA_2011.docBUDZET_ZA_2011.doc  (1386.5Kb)
БУЏЕТ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ

26.01.2011 11:40:30
ODLUKA_tekst__ZA_2011..docODLUKA_tekst__ZA_2011..doc  (1389.5Kb)
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ

24.12.2010 11:45:30
ODLUKA_REBALANS_III_sajt.docODLUKA_REBALANS_III_sajt.doc  (1752Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ

07.12.2010 14:12:00
ODLUKA_O_IZMENAMA_I_DOPUNAMA_ODLUKE_BUDZET2010.docODLUKA_O_IZMENAMA_I_DOPUNAMA_ODLUKE_BUDZET2010.doc  (1680.5Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ

02.08.2010 14:19:59
ODLUKA_REBALANS_I.docODLUKA_REBALANS_I.doc  (1977Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ

03.03.2010 14:54:54
ODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2010.docODLUKA_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2010.doc  (1582Kb)
ОДЛУКА_О_БУДЗЕТУ_ГРАДА_ПАНЦЕВА_ЗА_2010

13.01.2010 08:47:41
PREDLOG_ODLUKE_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2010.docPREDLOG_ODLUKE_O_BUDZETU_GRADA_PANCEVA_ZA_2010.doc  (1717.5Kb)
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ

22.12.2009 14:45:36
ODLUKA_REBALANS_III__29.09.2009.docODLUKA_REBALANS_III__29.09.2009.doc  (2336Kb)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2009. ГОДИНУ

23.11.2009 15:08:36
zahtevi_za_2010._prihodi_i_memorandum_10.11.2009.zipzahtevi_za_2010._prihodi_i_memorandum_10.11.2009.zip  (258.5Kb)
Материјали за јавну расправу о буџету Града за 2010. годину

17.11.2009 12:06:31
Odluka_o_izmenama_i_dopunama_Odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2009._godinu.docOdluka_o_izmenama_i_dopunama_Odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2009._godinu.doc  (51.5Kb)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2009. годину

20.07.2009 09:05:24
Odluka_o_izmena_i_dopunama_Odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2009_godinu.pdfOdluka_o_izmena_i_dopunama_Odluke_o_budzetu_grada_Panceva_za_2009_godinu.pdf  (432.16Kb)

21.04.2009 14:14:05
ODLUKA_O_BUDZETU__GRADA_PANCEVA_ZA_2009._GODINU.docODLUKA_O_BUDZETU__GRADA_PANCEVA_ZA_2009._GODINU.doc  (983Kb)
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2009. ГОДИНУ

13.01.2009 12:11:48
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID