Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Актуелне јавне набавке

Набавка природне негазиране минералне воде за пиће
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Услуга осигурања зграде
Поступак јавне набавке мале вредности

Чишћење котларница ЈКП Грејање Панчево просторија и резервоара
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге превођења – подршка привредним промотивним активностима
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару и уређење канала
Отворени поступак јавне набавке

Набавка периодичних часописа
Преговарачки пступак без објављивања позива за подношење понуда

Услуга осигурања зграде
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге осигурања опреме
Јавна набавка мале вредности

Набавка услуге осигурања запослених
Јавна набавка мале вредности

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
Отворени поступак јавне набавке

Набавка медијске услуге – информисање о раду Скупштине града, скупштинских тела, Градског већа и Штаба за ванредне ситуације - радиотелевизијско снимање и емитовање њихових седница
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге медијске промоције пројекта 'Скупштина за све'
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка огревног дрвета
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Услуга израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким прелазима на Новосељанском путу
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка тонера и кертриџа
Отворени поступак јавне набавке

Услуга ажурирања званичне интернет презентације града Панчева за потребе пројекта Скупштина за све
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима за ситуациони центар
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка основног комплета униформи за јединице ЦЗ
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка огревног дрвета
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Столарски радови – замена прозора на згради Градске управе града Панчева
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка службене одеће и обуће за потребе Секретаријата за општу управу
Поступак јавне набавке маче вредности

Набавка радне одеће и обуће за службу обезбеђења
Поступак јавне набавке мале вредности

Одржавање система сирена за узбуњивање и доградња система
Поступак јавне набавке мале вредности

Услуга ажурирања званичне интернет презентације града Панчева за потребе пројекта Скупштина за све
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка радне одеће и обуће за службу обезбеђења
Поступак јавне набавке мале вредности

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
Отворени поступак јавне набавке

Набавка службене одеће и обуће за потребе Секретаријата за општу управу
Јавна набавка мале вредности

Набавка прикључака и услуге преноса података путем АДСЛ-а
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка агрегата за сервер салу
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге израде и одржавања софтвера за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге идејног решења и штампе промотивног материјала
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка лиценцираног софтвера
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка роковника и планера
Отворени поступак јавне набавке

Набавка радне одеће и обуће за службу обезбеђења
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге одржавања ГИС-а и софтвера за имовину
Отворени поступак јавне набавке

Набавка агрегата за потребе Одељења за одбрану и ванредне ситуације Градске управе града Панчева
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге израде и одржавања софтвера за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка тонера и кертриџа
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге микрофилмовања и скенирања документације
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Радови на систему за одвод кондензоване воде из клима уређаја на згради Градске управе
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка опреме за скупштинску салу
Отворени поступак јавне набавке

Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције
Отврени поступак јавне набавке

Набавка мопеда за потребе Одељења саобраћајне полиције у Панчеву
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка здравствених услуга
Поступак јавне набавке мале вредности

Коричење за потребе Градске управе
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка аутомобила за потребе пољочуварске службе
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге информисања јавности у локалном недељном листу
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге вршења техничког пријема радова на инвестиционом одржавању у оквиру пројекта Нова депонија
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Набавка услуге штампе и дизајна промотивног материјала за обележавање 220 година занатства и 110 година од одржавања прве међународное индустријско-пољопривредне изложбе
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге - Обуке Набавка услуге - Обуке за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера
Јавна набавка мале вредности

Набавка анализатора ВТХ - опрема за заштиту животне средине
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге - Информатичка обука за потребе пројекта 'Информатичка обука жена на селу'
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Набавка мопеда за потребе Одељења саобраћајне полиције у Панчеву
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка службене, заштитне и радне одеће и обуће за потребе Секретаријата за инспекцијске послове
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге ревизије – пројекат 'Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату'
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге штампе и дизајна промотивног материјала – остале привредне активности
Отворени поступак јавне набавке

Набавка средстава за рад у демонстрацији у оквиру обуке припадника ЦЗ опште намене
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге вештачења
Набавка услуге вештачења - ангажовање овлашћеног вештака за процену тржишне вредности непокретности, Бр. XI-13-404-128/2015

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на другим мерним местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења за 2015. 2016. и 2017. годину
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (члан 35. став 1. тачка 1) ЗЈН)

Набавка саобраћајних буквара и светлорефлектујућих маркера
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка намештаја
Набавка добара на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка намештаја БР. XИ-13-404-98/2015-2

Набавка техничких гасова
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Набавка услуге пољочуварске службе
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге испитивања квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне са ревитализацијом пијезометара по потреби
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге штампе промотивног материјала за потребе пројекта 'Скупштина за све'
Отворени поступак јавне набавке

Програм систематског мерења буке са аутоматским мерењем саобраћаја
Отворени поступак јавне набавке

Вршење услуге анализе уграђеног шљунка на телу депоније
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39, став 2. ЗЈН)

Радови на крову
Отворени поступак јавне набавке

Услуга израде елабората 'Измена програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево)'
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39, став 2. ЗЈН)

Набавка стручне литературе за потребе запослених – годишња претплата за периодичне часописе за 2015. годину, обликована у 2 партије
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Набавка услуге израде плакете Вајферт
Поступак јавне набавке мале вредности

Израда пројектно-техничке документације за периодично одржавање атарских путева, атарских путева са отресиштем и отресишта
Отворени поступак јавне набавке

Израда стручног текста за приручник 'Имаш право да...' за потребе пројекта 'Скупштина за све'
Поступак јавне набавке мале вредности

Пропагандне активности за потребе пројекта Скупштина за све
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка добара - Дигитални даљиномерач (Ласерски метар БД10) за потребе инспекције
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39, став 2. ЗЈН)

Набавка услуге превода и лектуре за потребе пројекта
Јавна набавка мале вредности

Додатна мерења квалитета ваздуха за 2015, 2016. и 2017. годину
Отворени поступак јавне набавке

Замена униформи за комуналну полицију
Поступак јавне набавке мале ведности

Набавка услуге контроле микорбиолошке исправности млека као начин контроле здравља вимена код уматичених музних крава и оваца на територији града Панчева.
Отворени поступак јавне набавке

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења за 2015, 2016. и 2017. годину
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге - Мониторинг полена за 2015, 2016. и 2017. годину
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге контролисања производње, квалитета и продаје поврћа произвођача са територије града Панчева
Отворени поступак јавне набавке

Набавка намештаја
Набавка на коју се закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ)

Набавка услуге одржавања возног парка Градске управе
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (члан 35. став 1. тачка 1) ЗЈН)

Набавка услуге штампања промо материјала за едукацију становништва у вези елементарних непогода и других несрећа
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка добара на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама – Набавка рачунара, рачунарске опреме за потребе одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Панчево
Набавка добара у складу са чланом 39.став 2. Закона о јавним набавкама

Набавка добара на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама – Набавка ноутбук рачунара за потребе Одељења инспекције за саобраћај и путеве Градске управе града Панчева
Набавка добара на основу члана 39.став.2. Закона о јавним набавкама

Текуће поправке и одржавање аутомобила пољочуварске службе са набавком резервних делова
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге штампе и дизајна промотивног материјала за обележавање 220 година занатства и 110 година од одржавања прве међународне индустријско-пољопривредне изложбе
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге текуће одржавање клима уређаја
Набавка на коју се закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ)

Набавка услуге ангажовања Пољочуварске службе за послове Месних заједница на територији града Панчева за 2015.годину
Отворени поступак јавне набавке

Набавка прикључака и услуге преноса података путем АДСЛ-а
Поступак јавне набавке мале вредности

6. Појачано одржавање атарских путева, отресишта и ојачавање коловозне конструкције
Отворени поступак јавне набавке

Набавка услуге организације едукације предшколске и школске деце у природи
Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ

Набавка услуге организације и обележавања значајних датума из области животне средине
Набавка на коју се закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗНЈ)

Набавка услуге штампања публикације за пројекат 'Припрема Скупштине за јавна слушања'
Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка услуге закупа штандова за организацију Сајма запошљавања града Панчева за 2015. годину
Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)

Набавка услуге превоза у циљу посете заштићеним природним добрима, у складу са чланом 39. став 2. ЗЈН


Набавка возила за пољочуварску службу
Поступак јавне набавке мале вредности

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID