Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Природа

Ивановачка ада

Споменик природе Ивановачка ада
Заштићено природно добро "Ивановачка ада" са својим шумским заједницама представља мали остатак некадашњих плавних шума, високих естетских и еколошких вредности, које су у прошлости доминирале дунавским адама. Присуство врста заштићених као природне реткости, чије станиште представљају природне поплавне шу

Кестен Ћурчина у Панчеву

Споменик природе Кестен Ћурчина у Панчеву
Споменик природе се налази у североисточној Србији, на ободу Панонске низије, на самом југу Војводине, на ушћу реке Тамиш у Дунав, у индустријском центру Јужно-Банатског региона-Панчева. Налази се у центру Панчева, у улици Петра Драпшина бр. 8, у дворишту породичне куће Ћурчина.

Три стабла белог јасена

Споменик природе Два стабла белог јасена
Два стара стабла јасена поред пута представљају свакако остатке некадашњег дрвореда, што сада у Војводини представља реткост која заслужује посебну пажњу и заштиту.

Поњавица

Парк природе Поњавица
Поњавица је природно добро на територији града Панчева, између Омољице и Банатског Брестовца, на левој обали доњег тока Дунава...

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID