Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Одељење за урбанизам

 

 

СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ ДОЗВОЛА ЗА 2014.ГОДИНУ

 

ПЛАНОВИ КОЈИ СУ СТУПИЛИ НА СНАГУ

 

ПГР насељеног места ИВАНОВО (''Сл. лист града Панчева'' број 35/2015)

01 План намене површина

02 План регулације

03 План инфраструктуре

04 План поделе грађ. земљишта

Текст плана

 

ПГР -ПОДЦЕЛИНА 6ц - нова депонија у насељеном месту Панчево (''Сл. лист града Панчева'' број 22/2015)

Текст плана

 

ПГР ЦЕЛИНА 7 ЛУКА ДУНАВ"ГРЕЕН ФИЕЛД 2", СТАРА УТВА И СТАКЛАРА у насељеном месту Панчево

Текст плана

 

 

 

Измена ПДР ''ГРАДСКИ СТАДИОН'' у Панчеву (''Сл. лист града Панчева'' бр. 21/2014)

Текст плана

 

 

ПГР ЦЕЛИНА 3 ПРОШИРЕНА МИСА СА ГРОБЉЕМ У ПАНЧЕВУ (''Сл. лист града Панчева'' број 25/2014)

Текст плана

 

 

Измена и допуна ПГР ЦЕЛИНА 1 СИРИ ЦЕНТАР КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ у насељеном месту Панчево  (''Сл. лист града Панчева'' 20/2014)

Графички прилози бр.1

Графички прилози бр.2

Графички прилози бр.3

Текст плана

 

 

ПДР ЗА ДЕО АУТОПУТСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА (АУТОПУТСКА ДЕОНИЦА БУБАЊ ПОТОК-ВИНЧА-ПАНЧЕВО, ЖЕЛЕЗНИЧКА ДЕОНИЦА БЕЛИ ПОТОК-ВИНЧА-ПАНЧЕВО),

СА ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИМ МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА, НА ПОДРУЧЈУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА (''Сл. лист града Панчева'' бр.16/2014)

ТЕКСТ ПЛАНА

Графички прилози

Прегледна ситуација

Постојеће стање

Подела на целине

Инфраструктура и саобрацај

Нивелација и регулација

Парцелација

Текст

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а

 

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАНАТСКО НОВО СЕЛО (''Сл. лист града Панчева'' број 17/2014)

Текст плана

 

 

ПГР ЦЕЛИНА 6  6а-БАВАНИШТАНСКИ ПУТ  6б-СТАРИ ТАМИШ  6ц-НОВА ДЕПОНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (''Сл. лист града Пачева број 19/2013'')

ТЕКСТ ПЛАНА

 

 

ПДР ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ ПАНЧЕВО

 ТЕКСТ ПЛАНА

 

 

ПДР ЗА 400 КВ ДАЛЕКОВОД ОД ДАЛЕКОВОДА (ДВ) 400 КВ БРОЈ 453

''ДРМНО'' - ПАНЧЕВО 2 ДО УВОЂЕЊА   У ПЛАНИРАНУ ТРАФО СТАНИЦУ

(ТС) 400 КВ ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА (ВП) ''ЧИБУК'' НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ( Сл. лист града Панчево бр. 36/2012)

 ТЕКСТ ПЛАНА

 

ГУП ПАНЧЕВА (''Сл. лист града Панчева'' број 23/2012)

ТЕКСТ ПЛАНА

 

 

ПП ГРАДА ПАНЧЕВА (''Сл. лист града Панчева'' бр. 22/2012)

ТЕКСТ ПЛАНА

 

 

ПГР ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (''Сл. лист града Панчева'' број 20/2012)

ТЕКСТ ПЛАНА

 

ПГР ЦЕЛИНА 5 ЗА ПОДРУЧЈЕ КУДЕЉАРАЦ И НОВОСЕЉАНСКИ_ПУТ_ИЗА_НАДЕЛА_У_ПАНЧЕВУ ('' Сл. лист града Панчева'' 39/2012)

ТЕКСТ ПЛАНА

 

 

ПГР ЦЕЛИНА 9 ГЕЕН ФИЕЛД 1 и 3 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (''Сл. лист града Панчева'' број 21/2012)

ТЕКСТ ПЛАНА

 

 

ПГР ЦЕЛИНА 10 ПОТАМИШЈЕ И ГРАДСКА ШУМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО  (''Сл. лист града Панчева'' број 40/2012)

ТЕКСТ ПЛАНА

 

 

ПГР ЦЕЛИНА 11 КОМПЛЕКСИ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (''Сл. града Панчева 35/2012'')

ТЕКСТ ПЛАНА

 

 


ПДР ПОДРУЧЈА МАЛИ РИТ (''Сл. лист града Панчева'' број 15/2012)

 

 

 

ВАЖЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

 


*ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ПАНЧЕВА (''Сл.лист града Панчева'' бр. 14/2008 и 16/2008 - исправка)

 

 

  *ПДР ГРАДСКИ СТАДИОН У ПАНЧЕВУ (''Сл.лист града Панчево'' бр.31/2011)

 

 

 

  *ПДР НАСЕЉА ТЕСЛА У ПАНЧЕВУ (''Сл.лист града Панчева'' бр.12/2011)

 

 

 


*ПДР ПОДРУЧЈА ХИПОДРОМ У ПАНЧЕВУ (''Сл.лист града Панчева'' бр.17/2010)

 

 

 

  *ПДР ГРЕЕН ФИЕЛД 1 (''Сл.лист града Панчева'' бр.8/2011)

 

 


*ПДР ГРЕЕН ФИЕЛД 2 (''Сл.лист града Панчева'' бр.30/2011)

 

 

 

*ПДР ГРЕЕН ФИЕЛД 3 (''Сл.лист града Панчева'' бр.32/2011)

 

 

*ПДР ДЕЛА НАСЕЉА ''КУДЕЉАРСКИ НАСИП'' У ПАНЧЕВУ (ЕВАНГЕЛИСТИЧКО ГРОБЉЕ) (''Сл.лист општине Панчево'' бр.12/2003)

 

 


*ПДР ЗА НАСЕЉЕ МИСА 2 У ПАНЧЕВУ (''Сл.лист општине Панчево'' бр.5/2009)

 

 

*ПГР КОМПЛЕКСА ХИП ПЕТРОХЕМИЈА_ХИП АЗОТАРА И НИС РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (Сл. лист града Панчева'' бр_12/2008)

 

 


*ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЈАБУКА (''Сл.лист града Панчева'' бр.11/2011)

 

 


*ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КАЧАРЕВО (''Сл. лист града Панчева'' 11/2011)

 

 


*ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СТАРЧЕВО (''Сл. лист града Панчева'' 10/2011)

 

 

                   ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ОМОЉИЦА (''Сл. лист града Панчева'' 33/2014)

- Текст плана

Графички прилози:

- План намене

- План регулације

- План инфраструктуре

- План поделе земљишта

- Профили улица

 

 


*ПДР ПРОШИРЕЊА ПРАВОСЛАВНОГ ГРОБЉА У ОМОЉИЦИ

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНОВА

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР КОМПЛЕКСА ХИП ПЕТРОХЕМИЈА ХИП АЗОТАРА И НИС РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО (''Сл.лист града Панчева'' број 17/2012)


     RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID