Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Одељење за локални економски развој

 

Основни циљ Одељења за локални економски развој је подстицање привредног развоја, путем унапређења општих оквира за привређивање. Одељење за ЛЕР даје мишљење за усвајање и спровођење локалних одлука у вези са радом МСПП и подршке инвестицијама, прати стање у области привредног развоја и остварује сарадњу са надлежним установама и институцајама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради усаглашавања мера којима би се обезедио бржи привредни развој Града, учествује у изради општих и појединачних аката који су од утицаја на привредни развој. Одељење за ЛЕР је задужено за представљање привредних прилика и потенцијала Града на сајмовима, међународним скуповима и другим приликама. ЛЕР координира израду промотивног материјала из области привреде и инвестиција. У непосредном контакту са представницима МСПП и инвеститорима исте информише о својим активностима, конкурсима на свим нивоима и у сарадњи са њима дефинише правце развоја институционалне подршке. Учествује у спровођењу пројеката локалног економског развоја.

 

Контакт:

 

Марина Кахрић Лазић

Канцеларија бр. 303

Тел: 013/308-709

e-mail: marina.kahric-lazic@pancevo.rs

ler@pancevo.rs

 

Гордана Ћирић

e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

Канцеларија 303

тел. 013/308 961

ler@pancevo.rs

 

Биљана Миладиновић

Канцеларија бр. 304

Тел: 013/308-824

e-mail: biljana.miladinović@pancevo.rs

ler@pancevo.rs


Милорад Тимченко
Канцеларија бр. 306
Тел: 013/308-881
e-mail: milorad.timcenko@pancevo.rs

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID