Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Основна школа

Основне активности Секретаријата
у области основног и средњег образовања


 
-           учешће у поступку планирања буџета града Панчева у вези са материјалним трошковима основних и средњих школа
 
-           примена републичких норматива код утврђивања права школа на расподелу средстава за материјалне трошкове
 
-           праћење и усклађивање стварних трошкова школа (грејања, трошкова превоза наставника и ученика, такмичења ученика, текућег и инвестивионог одржавања школских зграда, безбедности ученика и др.) са планираним средствима
 
-       обавештавање јавности о терминима за упис „првака“ у основну школу и покретање прекршајног поступка против родитеља који децу нису уписали у основну школу, односно чија деца неоправдано изостају са наставе
-           врши послове везане за утврђивање врсте у степена ометености деце у психофизичком развоју
 
-           припремање извештаја и информација у вези са финансирањем основног и средњег образовања у граду Панчеву, а за потребе локалне самоуправе и других органа и институција
 

Љубица Цветановић, дипломирани социолог
(помоћник секретарак за основно и средње образовање)
тел.: 013 308-774
ljubica.cvetanovic@pancevo.rs

Вера Шарац
(помоћник секретара за правне послове)
тел: 013/308-851
 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID