Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Мониторинг

СИСТЕМ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА КОНТИНУАЛНО ПРАЋЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА

Граничне вредности загађујућих материја у ваздуху дефинисане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

 

 

Систем града Панчева за континуално праћење аерозагађења састоји се од 4 мерна места:
I Цара Душана
II Ватрогасни дом
III Војловица
IV Старчево
и центра за праћење резултата мерења и рада система у згради градске администрације Панчево - Секретаријату за заштиту животне средине.
    На мерним местима су инсталисани следећи анализатори:


мерно место Цара Душана

 1. Анализатор сумпор диоксида (SO2)
 2. Анализатор угљен моноксида (CO)
 3. Анализатор приземног озона (O3)
 4. Анализатор BTX (бензен, толуен, ксилен)
 5. Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx)
   

мерно место Ватрогасни дом

 1. Анализатор сумпор диоксида и водоник сулфида (SO2, H2S)
 2. Анализатор B,T,Me-Me (бензен, толуен, метилмеркаптан)
 3. Анализатор TNMHC (укупних угљоводоника неметанског типа)
 4. Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx)
 5. Анализатор амонијака (NH3)
 6. Анализатор честица (PM10, PM2.5, PM1)


мерно место Војловица

 1. Анализатор сумпор диоксида (SO2)
 2. Анализатор BTX (бензен, толуен, ксилен)
 3. Анализатор укупног редукованог сумпора (TRS)
 4. Анализатор честица (PM10)

мерно место Старчево

 1. Анализатор сумпор диоксида (SO2)
 2. Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx)
 3. Анализатор амонијака (NH3)
 4. Анализатор BTX (бензен, толуен, ксилен)
 5. Анализатор угљен моноксида (CO)
 6. Анализатор озона (O3)
 7. Анализатор честица (PM 10)

    У Секретаријату за заштиту животне средине налази се централни рачунар на коме се врши аутоматско прикупљање података (са data logger -а  са свих мерних места), обрада и праћење података, као и контрола рада гасних анализатора распоређених по мерним местима.

    У холу зграде градске администрације Панчево налази се и ЛЦД телевизор који служи за јавну визуелну презентацију резултата мерења. Концентрације су приказане графички за последњих 24 часа, а сваког сата се приказује нови резултат.
  
  Графички приказ мерних станица за континуално праћење аерозагађења на територији града Панчева

  Pancevo karta-polozaj mernih stanica

Мерна места:

 1. мерно место Цара Душана
 2. мерно место Ватрогасни дом
 3. мерно место Војловица
 4. мерно место Старчево

Мерна места


Последњих 12 фотографија
 

Технички проблеми

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID