Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


ОБРАСЦИ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА И ЗАХТЕВА

Документ Објављено
Zahtev_za_izdavanje_uverenja_preduzetnici_i_fizicka_lica.pdfZahtev_za_izdavanje_uverenja_preduzetnici_i_fizicka_lica.pdf  (64.46Kb)

19.01.2016 11:14:43
Zahtev_za_izdavanje_uverenja_pravna_lica.pdfZahtev_za_izdavanje_uverenja_pravna_lica.pdf  (64.79Kb)

19.01.2016 11:14:24
obrazac_ZIG.pdfobrazac_ZIG.pdf  (94.65Kb)
Захтев за исправку грешке

13.10.2015 11:35:12
PRIJAVA_KOMUNALNE_TAKSE_isticanje_firme.pdfPRIJAVA_KOMUNALNE_TAKSE_isticanje_firme.pdf  (69.51Kb)

30.03.2015 08:37:50
zahtev_za_odlaganje_placanja_poreskog_duga.pdfzahtev_za_odlaganje_placanja_poreskog_duga.pdf  (80.53Kb)
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга

11.08.2014 10:35:12
Zahtev_Molba.pdfZahtev_Molba.pdf  (66.66Kb)
Захтев за брисање из евиденције обвезника пореза на имовину физичких лица

04.02.2014 08:34:53
PPI_2.pdfPPI_2.pdf  (437.47Kb)

10.01.2014 08:44:51
PPI_1.pdfPPI_1.pdf  (363.02Kb)

10.01.2014 08:44:37
Prilog_1.pdfPrilog_1.pdf  (314.24Kb)
Прилог-1_ППИ-1

10.01.2014 08:44:00
Podprilog_Prilog_1.pdfPodprilog_Prilog_1.pdf  (310.5Kb)
Подприлог прилог-1_ППИ-1

10.01.2014 08:43:22
Prilog_2.pdfPrilog_2.pdf  (314.79Kb)
Прилог-2_ППИ-1

10.01.2014 08:42:35
ZUOK.pdfZUOK.pdf  (60.85Kb)
Захтев за условни отпис камате

15.01.2013 09:54:29
Zahtev___Promena_prebivalista.pdfZahtev___Promena_prebivalista.pdf  (65.25Kb)
Захтев за промену пребивалиста

22.11.2012 08:59:05
PRIJAVA_KOMUNALNE_TAKSE_sredstva_za_igru.pdfPRIJAVA_KOMUNALNE_TAKSE_sredstva_za_igru.pdf  (65.91Kb)
Пријава комуналне таксе _ средства за игру

16.10.2012 11:11:08
IZJAVA_O_PRIHVATANJU_DUGA.pdfIZJAVA_O_PRIHVATANJU_DUGA.pdf  (52.27Kb)
Изјава о прихватању дуга

04.05.2012 11:48:54
ZAHTEV_ZA_POVRACAJ_I_PREKNJIZAVANJE.pdfZAHTEV_ZA_POVRACAJ_I_PREKNJIZAVANJE.pdf  (56.75Kb)
Захтев за повраћај и прекњижавање

22.11.2011 14:58:43
PP_EKO__PRIHOD.pdfPP_EKO__PRIHOD.pdf  (71.24Kb)
Пријава ПП ЕКО ПРИХОД

22.11.2011 14:51:51
PRIJAVA_PP_EKO.pdfPRIJAVA_PP_EKO.pdf  (68.48Kb)
Пријава ПП ЕКО

22.11.2011 14:51:03
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID