Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Бирачки списак

Бирачки списак

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ГРАДА ПАНЧЕВА

На сајту града Панчева arhiva.pancevo.rs , у одељку Е-управа, грађани могу да провере да ли су уписани у општи бирачки списак града Панчева. Неопходно је да се укуца само ЈМБГ, након чега се приказују основни подаци о бирачу и адреса бирачког места.

Увид у Бирачки списак града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат И зграда града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820

 

Електронске адресе:

zorana.erdeljan@pancevo.rs

svetlana.kosanovic@pancevo.rs

aleksandra.urosevic@pancevo.rs

 

Потребна документа:
- Лична карта


ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ГРАДА ПАНЧЕВА

Упис, измене, допуне, исправке и брисање из Бирачког списка града Панчева врше се по службеној дужности или по захтеву странке.
Захтев за упис, измене, допуне, исправке и брисање из Бирачког списка подноси се Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат И
зграде града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820.

Потребна документа (у зависности од основа за промену у Бирачком списку):

- Захтев
- Лична карта
- Извод из матичне књиге рођених, Извод из матичне књиге венчаних и Уверење о држављанству
- Решење о отпусту из држављанства Републике Србије
- За брисање из бирачког списка неопходно је приложити извод из матичне књиге умрлих за лице које се брише из бирачког списка
- За брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности неопходно је приложити решење о лишењу пословне способности за лице које се брише из бирачког списка
- За интерно расељена лица - картон о пријави боравка.
- Ослобођено плаћања таксе

Документи

Документ Објављено
ZAHTEV_ZA_UPIS_U_BIRACKI_SPISAK.docZAHTEV_ZA_UPIS_U_BIRACKI_SPISAK.doc  (25.5Kb)
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК

29.05.2009 14:40:41
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID