Званична презентација града Панчева


Цене комуналних услуга

Одлуке

Документ Објављено
Odluka_o_utvrdjivanju_cena_toplotne_energije_za_krajnje_kupce_15_okt_2015.PDFOdluka_o_utvrdjivanju_cena_toplotne_energije_za_krajnje_kupce_15_okt_2015.PDF  (381.55Kb)
Одлука о утврдјивању цена топлотне енергије за крајње купце

19.10.2015 09:29:59
Odluka_NO_ATP.PDFOdluka_NO_ATP.PDF  (1053.52Kb)
Одлука о измени ценовника услуга Аутобуске станице за перонизацију под редним бројевима: 12,16,19

01.07.2015 16:09:09
Odluka_NO_JKP_Starcevac_Starcevo_o_utvrdjivanju_cena_za_otpadnu_vodu.pdfOdluka_NO_JKP_Starcevac_Starcevo_o_utvrdjivanju_cena_za_otpadnu_vodu.pdf  (171.08Kb)
цене су изразене у динарима по метру кубном

03.04.2015 14:07:41
JKP_Starcevac_Odluka_o_utvrdjivanju_CENA_za_otpadnu_vodu.PDFJKP_Starcevac_Odluka_o_utvrdjivanju_CENA_za_otpadnu_vodu.PDF  (1074.93Kb)
ЈКП Старцевац Старцево Одлука о утврдјивању ЦЕНА за отпадну воду

30.03.2015 12:22:22
JKP_Starcevac_Odluka_o_utvrdj_CENA_pogrebnih_usluga.PDFJKP_Starcevac_Odluka_o_utvrdj_CENA_pogrebnih_usluga.PDF  (529.68Kb)
ЈКП Старцевац Одлука о утврдјивању цена погребних услуга

23.03.2015 15:56:13
Odluka_NO_JKP_Zelenilo_Pancevo_o_dopuni_cenovnika_usluga_odrzavanja_javnih_zelenih_povrsina.PDFOdluka_NO_JKP_Zelenilo_Pancevo_o_dopuni_cenovnika_usluga_odrzavanja_javnih_zelenih_povrsina.PDF  (932.85Kb)
Одлука НО ЈКП Зеленило Панцево о допуни ценовника услуга одрзавања јавних зелених поврсина

23.12.2014 10:00:28
Odluka_NO_JKP_Mladost_Pancevo_sa_dopunom_cenovnika_usluga_i_obrazlozenjem.PDFOdluka_NO_JKP_Mladost_Pancevo_sa_dopunom_cenovnika_usluga_i_obrazlozenjem.PDF  (1056.59Kb)
Одлука НО ЈКП Младост Панчево са допуном ценовника услуга и образложењем

25.11.2014 13:05:43
Odluka_NO_JKP_BNS_o_IZMENI_odluke_o_promeni_cenovnika_sa_obrazlozenjem.PDFOdluka_NO_JKP_BNS_o_IZMENI_odluke_o_promeni_cenovnika_sa_obrazlozenjem.PDF  (374.16Kb)
Одлука НО ЈКП БНС Бан. Ново Село о измени одлуке о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга број 74/14 од 12.05.2014.године

15.10.2014 16:00:08
Odluka_NO_JKP_ATP_Pancevo_sa_obrazlozenjem_korekcije_cena_usluga_AS_Pancevo.PDFOdluka_NO_JKP_ATP_Pancevo_sa_obrazlozenjem_korekcije_cena_usluga_AS_Pancevo.PDF  (1346.47Kb)
Одлука НО ЈКП АТП Панчево корекција цена за услуге Аутобуске станице Панчево

15.10.2014 15:57:13
Odluka_NO_JKP_Mladost_Izmena_cenovnika_usluga.PDFOdluka_NO_JKP_Mladost_Izmena_cenovnika_usluga.PDF  (2703.7Kb)
Одлука НО ЈКП Младост Панчево о измени ценовника услуга

11.09.2014 15:06:22
Odluka_NO_JKP_BNS_o_prom_cenovn_sa_kor_cena_kom_usl.PDFOdluka_NO_JKP_BNS_o_prom_cenovn_sa_kor_cena_kom_usl.PDF  (2191.11Kb)
Одлука НО ЈКП БНС о промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга, број 74/14 од 12.05.2014.године

20.05.2014 15:27:23
Odluka_NO_JKP_BNS_o_stavljanju_van_snage_Odluke.PDFOdluka_NO_JKP_BNS_o_stavljanju_van_snage_Odluke.PDF  (346.58Kb)
Одлука НО ЈКП БНС, број 74-1/14 од 12.05.2014.године, о стављању ван снаге одлуке НО ЈКП БНС, број 49/14 од 27.03.2014.године

20.05.2014 15:24:42
JKP_BNS_4.pdfJKP_BNS_4.pdf  (2758.14Kb)
Одлука НО ЈКП БНС Банатско Ново Село промена ценовника са корекцијом цена комуналних услуга

03.04.2014 15:05:21
Odluka_NO_JKP_Vodovod_i_kanalizacija_Pancevo.PDFOdluka_NO_JKP_Vodovod_i_kanalizacija_Pancevo.PDF  (1150.88Kb)
ЈКП Водовод и канализација Панчево - Одлука о измени и допуни Одлуке о утврдјивању цена за воду и отпадну воду

28.03.2014 12:44:22
Odluka_NO_JKP_Kacarevo.PDFOdluka_NO_JKP_Kacarevo.PDF  (1108.56Kb)
Одлука НО ЈКП Кацарево промена ценовника са корекцијом цена комуналних услуга

27.03.2014 12:25:33
Odluka_NO_JKP_Dolovi_Dolovo.PDFOdluka_NO_JKP_Dolovi_Dolovo.PDF  (1811.36Kb)
Одлука НО ЈКП Долови Долово промена ценовника са корекцијом цена комуналних услуга

26.03.2014 09:59:24
JKP_ATP_Pancevo_ispravka_tehnicke_greske_u_Odluci_NOod_19.02.2014.PDFJKP_ATP_Pancevo_ispravka_tehnicke_greske_u_Odluci_NOod_19.02.2014.PDF  (460.4Kb)
ЈКП АТП Панчево исправка техничке грешке у достављеној Одлуци НО од 19.02.2014.године

24.03.2014 14:58:30
JKP_VOD_KOM_Jabuka.PDFJKP_VOD_KOM_Jabuka.PDF  (1697.74Kb)
ЈКП ВОДКОМ Јабука промена ценовника са корекцијом цена комуналних услуга

20.03.2014 10:42:33
JKP_Higijena.pdfJKP_Higijena.pdf  (2544.81Kb)
Одлуке НО ЈКП Хигијена Панчево корекција цена комуналних услуга

20.03.2014 10:36:56
JKP_Kombrest.pdfJKP_Kombrest.pdf  (1885.17Kb)
ЈКП Комбрест Банатски Брестовац промена ценовника са корекцијом цена комуналних услуга

14.03.2014 14:46:21
JKP_Glogonj_Odluka_NO.pdfJKP_Glogonj_Odluka_NO.pdf  (1487.72Kb)
ЈКП Глогоњ Одлука НО промена ценовника са корекцијом цена комуналних услуга

14.03.2014 13:45:32
JKP_Omoljica_Odluka_NO.pdfJKP_Omoljica_Odluka_NO.pdf  (1505.5Kb)
Одлука НО ЈКП Омољица промена ценовника са корекцијом цена комуналних услуга

14.03.2014 12:13:17
Odluka_NO_JKP_ATP.pdfOdluka_NO_JKP_ATP.pdf  (439.41Kb)
Одлука НО ЈКП АТП Панчево измена цене за услугу паркирање аутобуса других превозника

12.03.2014 15:27:37
JKP_Zelenilo.pdfJKP_Zelenilo.pdf  (293.28Kb)
Одлука НО ЈКП Зеленило о утврдјивању цена нових пијацних услуга

10.03.2014 14:18:00
OdlukaGSA.pdfOdlukaGSA.pdf  (594.16Kb)
Одлука НО ЈП ГСА о промени ценовника са Образлозењем

04.02.2014 13:58:47
Odluka_NO_JKP_BNS.pdfOdluka_NO_JKP_BNS.pdf  (644.07Kb)
Одлука НО ЈКП БНС Бан.Ново Село- корекција цена постојећих комуналних услуга

05.12.2013 15:30:46
Odluka_Nadz_Odbora_JKP_MLadost.pdfOdluka_Nadz_Odbora_JKP_MLadost.pdf  (469.64Kb)
Одлука Надзорног Одбора ЈКП Младост корекција цена услуга

12.11.2013 15:34:24
Odluka_UO_JKP_Higijena_.pdfOdluka_UO_JKP_Higijena_.pdf  (646.44Kb)
Одлука УО ЈКП Хигијена Панцево од 11.10.2013.год за умањење цена за услугу одвозења и депоновања куцног отпада по Одлуци о поверавању делатности у насељеном месту СТАРЦЕВО.

11.10.2013 14:56:06
JKP_GREJANJE_korekcija_cena.PDFJKP_GREJANJE_korekcija_cena.PDF  (1887.52Kb)

26.09.2013 15:39:00
JKP_ATP_Pancevo_dve_Odluke_UO_komercijalnipopusti_u_Zoni_1_.pdfJKP_ATP_Pancevo_dve_Odluke_UO_komercijalnipopusti_u_Zoni_1_.pdf  (1513.79Kb)

23.09.2013 16:31:42
Zelenilo_Povlacenje_Odluke_Cenovnik_1.pdfZelenilo_Povlacenje_Odluke_Cenovnik_1.pdf  (201.18Kb)
Повлачење захтева за давање сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цена пијачних услуга - Ценовник 1

07.08.2013 14:56:00
JKP_Zelenilo_PA__Odluka_o_dopuni_odluke_o_utvrdjivanju_cena_pijacnih_usluga_Cenovnik_1_.pdfJKP_Zelenilo_PA__Odluka_o_dopuni_odluke_o_utvrdjivanju_cena_pijacnih_usluga_Cenovnik_1_.pdf  (127.81Kb)

25.07.2013 11:43:58
Odluke_UO_JKP_Higijena___korekcija_cena_komunalnih_usluga_.pdfOdluke_UO_JKP_Higijena___korekcija_cena_komunalnih_usluga_.pdf  (253.48Kb)

19.07.2013 14:32:39
Odluka_komunalne_usluge.pdfOdluka_komunalne_usluge.pdf  (237.07Kb)
Одлука УО ЈКП БНС о корекцији цена постојецих комуналних услуга

10.05.2013 15:20:32
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID