Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника

Кабинет Градоначелника обавља послове из надлежности Градоначелника који се односе на представљање и заступање Града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада Града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и  иностранству.

Кабинет Градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град и других протоколарних послова за потребе органа Града, коресподенцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа Града.


У Кабинету Градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају Градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара Градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за  активности Градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности Градоначелника. У Кабинету Градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација  конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.

Контакт : branislava.kaliski@pancevo.rs или grad@pancevo.rs
Тел: 013 346 393
 
У састав Кабинета улазе уже организационе јединице:


Канцеларија за односе с јавношћу и Канцеларија за послове протокола.
 

Радом Канцеларије за односе с јавношћу руководи Јасмина Радовановић.
Тел: 013 308830 лок. 953 jasmina.radovanovic@pancevo.rs
Радом Канцеларије за послове протокола руководи Душанка Степанов.
Тел: 013 351 221 dusanka.stepanov@pancevo.rs

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID