Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Професионални развој запослених у образовању

Основне информације о служби за професионални развој запослених у образовању

 

СЛУЖБА (КАНЦЕЛАРИЈА) ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
 
           

-          снима и анализира потребе запослених у образовању за стручним усавршавањем;
-         омогућава, прати и координира професионални развој запослених у образовању;
-          креира, планира и организује обуке и друге видове стручног усавршавања;
-         прати ефекте примене различитих облика стручног усавршавања и информације у вези за иновацијама ;
-         осмишљава и реализује истраживање образовања, нарочито образовних политика;
-         прати прописе у области предшколског основног и средњег образовања и васпитања, високог школства и професионалног развоја запослених у образовању и стара се о њиховој примени;
-         Формира истраживачке и друге тимове у области образовања;
-         промовише професионални развој запослених;
-         одржава међусекторску сарадњу са образовно - васпитним установама
-         прати и контролише пренос средстава школама за стручно усавршавање и конкурсе (нпр. ученичке пројекте), као и Регионалном центру за таленте "Михајло Пупин" Панчево;
-         обавља послове везане за спровођење ученичких пројеката, награђивање најбољих ученика и студената, друге пројекте који се односе на образовање и за потребе Регионалног центра за таленте;
-         учествује у поступку планирања буџета града у области основног и средњег образовања, градских манифестација везаних за образовање (Матурантска парада, свечаност поводом пријема првака) и сагледава наменско трошење буџетских средстава;
-         учествује у изради и имплементацији локалних стратегија и других развојних програма, у делу који се односи на образовање, запошљавање, економско-социјални развој и предузетништво;
-         припрема предлоге закључака и предлога решења за потребе органа локалне самоуправе;
-         припрема анализе, информације и извештаје из области образовања за потребе органа локалне самоуправе, као и на захтев републичких и других органа и организација.
 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID