Zvanična prezentacija grada Pančeva
GradskaUpravaN.jpg


Izbeglice i raseljena lica

Informacije o ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica- propisi i potrebna dokumentacija

PRAVA  IZBEGLIH I RASELjENIH LICA


Propisi
Republički propisi
- Zakon o izbeglicama
- Uredba o zbrinjavanju izbeglica
- Uredba o načinu zbrinjavanja prognanih lica
- Pravilnik o evidenciji izbeglica
- Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji
- Pravilnik o obaveštavanju o prikupljanju i pružanju pomoći izbeglicama
- Pravilnik o obrascu izbegličkog kartona
Akti gradaPančeva
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana opštine Pančevo (prečišćen tekst)
Druga akta
- Sporazum o realizaciji projekta «socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima»


A. Za promenu mesta boravka izbeglog i prognanog lica, potrebna je:

1. izjava stanovdavca overena na šalteru opštine mesta u koje se preseljava
2. kopija vlasničkog lista stanodavca
3. saglasnost opštinskog poverenika mesta gde se preseljava

B. Za prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog
državljanstva, potrebno je:

1. rešenje o priznavanju statusa izbeglog ili prognanog lica
2. kopija rešenja o državljanstvu
3. kopija uverenja o upisu u knjigu državljana
4. kopija izbegličke legitimacije

V. Za smeštaj lica u kolektivne centre nadležan je Komesarijat za
izbeglice iz Beograda, Carice Milice 2

G. Za smeštaj lica u socijalne ustanove nadležan je Centar za socijalni
rad «Solidarnost» Pančevo, Filipa Višnjića 16
i Komesarijat za izbeglice iz Beograda, Carice Milice  2


D. Povereništvo izdaje  potvrdu za izdavanje duplikata izbegličke i
prognaničke legitimacije i druge potvrde i uverenja


 

RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID