Званична презентација града Панчева
GradskaUpravaN.jpg


Избеглице и расељена лица

Информације о остваривању права избеглих и расељених лица- прописи и потребна документација

ПРАВА  ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА


Прописи
Републички прописи
- Закон о избеглицама
- Уредба о збрињавању избеглица
- Уредба о начину збрињавања прогнаних лица
- Правилник о евиденцији избеглица
- Правилник о избегличкој легитимацији
- Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама
- Правилник о обрасцу избегличког картона
Акти градаПанчева
- Одлука о социјалној заштити грађана општине Панчево (пречишћен текст)
Друга акта
- Споразум о реализацији пројекта «социјално становање у заштићеним условима»


А. За промену места боравка избеглог и прогнаног лица, потребна је:

1. изјава становдавца оверена на шалтеру општине места у које се пресељава
2. копија власничког листа станодавца
3. сагласност општинског повереника места где се пресељава

Б. За прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног
држављанства, потребно је:

1. решење о признавању статуса избеглог или прогнаног лица
2. копија решења о држављанству
3. копија уверења о упису у књигу држављана
4. копија избегличке легитимације

В. За смештај лица у колективне центре надлежан је Комесаријат за
избеглице из Београда, Царице Милице 2

Г. За смештај лица у социјалне установе надлежан је Центар за социјални
рад «Солидарност» Панчево, Филипа Вишњића 16
и Комесаријат за избеглице из Београда, Царице Милице  2


Д. Повереништво издаје  потврду за издавање дупликата избегличке и
прогнаничке легитимације и друге потврде и уверења


 

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID