Zvanična prezentacija grada Pančeva


Zaštitnik građana grada Pančeva

Dokumenta - Zaštitnik građana grada Pančeva

Dokument Objavljeno
INFORMATOR2015.docINFORMATOR2015.doc  (1080.5Kb)
Informator o radu Zaštitnika građana grada Pančeva donet je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09, i 36/10), kao i u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje

29.06.2015 09:35:12
Inicijativa_za_izmenu_Odluke.pdfInicijativa_za_izmenu_Odluke.pdf  (6698.07Kb)
Inicijativa za izmenu-dopunu Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva

25.06.2015 11:03:33
Izvestaj_za_2014.docIzvestaj_za_2014.doc  (166.5Kb)
Izveštaj Zaštitnika građana grada Pančeva o aktivnostima za 2014. godinu je četvrti izveštaj od ustanovljenja ovog organa lokalne samouprave.

16.04.2015 13:29:50
Prituzba.docPrituzba.doc  (42.5Kb)
Postupak koji Zaštitnik građana vodi je besplatan za podnosioca pritužbe. Pritužba se podnosi u roku od jedne godine od dana učinjene povrede, nepravilnosti ili od donošenja poslednjeg akta u spornoj stvari. Treće lice, nevladina organizacija, udruženje

16.06.2014 12:39:19
RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID