Званична презентација града Панчева
oPancevuN.jpg


Глогоњ


Глогоњ - Глогони - Глогау - Глогон - Galagonyás (Torontál)

По свему судећи насеље је своје име добило према имену жбунасте биљке, трновитих грана, белих цветова и ситних бобичастих плодова црвене боје ГЛОГУ. У прастара времена ова биљка је покривала велике површине данашњег насељеног места, док се данас задржала само местимично, поред пољских путева и асфалтног пута ка Јабуци. На старим топографским картама место је први пут означено-обележено под овим именом 1586 године и то као насељено место које припада панчевацком санџаку (у време турских освајања). Под истим именом је уписано и у Пећком катастру измедју 1600-1606 године. Генерал Мерцс је измедју 1723 и 1725 године спровео топографско мерење Баната.
На добијеној карти наше село се води као напуштено насеље под именом ГЛОКАНСНА ,
а по другим изворима - ГЛОГОНИШКА.Први колонисти су били Немци, а дошли су у Глогоњ 1765 године, одмах потом долазе и Румуни.Масовне колонизације су биле неколико година касније
- 1774 долазе Немци, а 1781 Румуни. Најстарији пронађени предмети говоре о могућем постојању насеља још у бронзаном добу. Пронађене су три бронзане наруквице, колајна, део бронзаног оклопа, граната од печене глине са зеленкастим постом и три жуте тачке, на себи. Из римског периода је пронађена метална наруквица / из времена цара Аурелијана/, неколико глинених посуда као и грнчарија од печене глине са шарама карактеристичним за тај период. Ови предмети су нађени око, данашње, црпне станице на тзв. Умци, десно од пута ка Јабуци. На дубини од око 2 метра приликом радова (копања ) на црпној станици - пронађена је комплетна полица са тадашњим посудјем од глине - за кухињске потребе.


Провлаче се и две прче:

- Приликом копања темеља за данашњи Дом културе, пронадјена су
два камена ковчега. Један је бачен у бунар - који је касније засут земљом - затрпан,
а другом се губи сваки траг. Такви ковчези су били карактеристиени за сахране римских виших војсководја.

- Код некадашње штале, на утрини северно од села, пронадјена су два костура са накитом и оружјем, који би требало да потиче из времена продора Хуна на ове просторе ( X - XII vek ).

Географски положај:

Глогоњ припада панчевацкој општини и налази се у њеном северозападном делу, удаљен је 20км од Панчева - Аутономна Покрајина Војводина - Република Србија - на Lat 44° 59'N и Long 20° 33'E . Налази се на надморској висини од 75м на контакту алувијалне равни реке Тамиш и банатске лесне терасе. Спада у групу прибрежних потамишких насеља и граничи се са атарима насеља: Сефкерин, Црепаја, Јабука и подручјем града Београда. По питању рељефа Глогоњ се простире на две морфолошке целине: алувијалној равни Тамиша и лесној тераси. Алувијална раван заузима најниже делове атара лежеци између леве обале Тамиша и дела банатске лесне терасе на надморској висини од 73м. Лесна тераса заузима највећи део Глогоња са надморском висином 75-79м. На подручју Глогоња констатују се знатне количине подземне воде као и површинских токова. На територији Глогоња Тамиш има мали пад што је разлог његовог кривудања, насталих окука и мртваја. Његов висок водостај ствара опасност од честих поплава. На подручју сеоског атара преовладава у структури земљишта чернозем карбонатни, ритске црнице и смонице заслањене или са заслањеним пегама, као и заслањено тло солоњец око Тамиша.

Глогоњ спада у групу потамишких насеља са правилнијим топографским површинама.
Насеље има правоугаони облик, (дужине 2000, а ширине 800 метара) са праволинијским и унакрсно постављеним улицама. Спада и у насеља панонског типа, куће су ушорене и центар насеља је проширен.
Ширина улица је 20-40м и секу се под правим углом.Главном улицом пролази пут који спаја Панчево са Оповом и даље Зрењанином и Новим Садом.Постоји 6 улица које се пружају по дужини у смеру северо-запад / југо-исток;

У овом тренутку носе следећа имена:
Тамишка, Ослобођења, 1.Мај, Школска, Млинска и 4.Октобар. На северо-западном крају села је прва попречна улица (која има куће само са једне стране) по имену Утринска - пружа се од југо-запада ка северо-истоку, а за њом следе: Партизанска, 29.Новембра, Пролетерска, Београдска, ЈНА, 8 марта, Бориса Кидрица и Жарка Зрењанина.Сам центар села носи име -Трг Маршала Тита

Равничарски тип насеља је условио њихово пресецање под правим углом те су формирани квадрати - квартови неједнаких површина. Свака кућа има двориште са економским зградама и повртњак или воћњак у дубини. У центру села налази се парк правоугаоног облика ( 210x170 метара ). Стазе су избетониране 1988 године (пре тога није било никакве подлоге) и секу парк по дијагоналама, док га друге полове по дужини и ширини.

Фото галерија


Последњих 12 фотографија
 
Тамиш 1
Тамиш 1
Тамиш 2
Тамиш 2
Парк
Парк
Парк зима
Парк зима
Панорама зима
Панорама зима
Панорама лето
Панорама лето
Месна канцеларија
Месна канцеларија
RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID