Zvanična prezentacija grada Pančeva
PrivredaN.jpg


Ljudski resursi

Struktura ukupnog stanovništva Pančeva prema starosti, popis 2011

 

chart01

 

Kretanje i uporedni pregled broja zaposlenih, broja nezaposlenih i prosečne zarade u Pančevu, u poslednje 4 godine

 

 

Broj zaposlenih kod pravnih lica i preduzetnika u Pančevu, po godinama

 

 

Struktura zposlenih, po sektorima delatnosti, godišnji prosek za 2013. godinu:

 

 

Prosečna neto zarada po godinama

 

Komentar:  Prosečna zarada po zaposlenom u Pančevu sukcesivno raste. U 2013. godini u odnosu na godišnji prosek u 2012. godinu prosečna zarada po zaposlenom je porasla za 6,72%.


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Ankete o radnoj snazi, potrebno je napomenuti da se na osnovu rangiranja opština i gradova prema visini prosečne neto zarade (III kvartal 2013.godine) na listi od ukupno 173 gradova i opština, grad Pančevo nalazi na zavidnom 14 mestu.

 

 

Obrazovna struktura nezaposlenih u 2013.god

.

 

Nezaposleni  prema starosnoj strukturi u ukupnom broju nezaposlenih,  stanje decembar 2013. godine

 

Izdvajamo

Arhiva

Pogledajte

gimnazija_2

OBRAZOVNE INSTITUCIJE U PANČEVU


RSS Facebook

IZDVAJAMO

Gradonačelnik Porez na imovinu Izbori 2014. Strategija razvoja grada Licitacija poljoprivrednog zemljišta - 2013 Sekretarijat za poresku administraciju

JP I JKP

KORISNI LINKOVI

Monitoring sistem Sistem 48 Lokacije za investiranje Profil grada Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat NALED USAID