Званична презентација града Панчева


Грађевинарство

Страбаг_лого

АД Војводинапут-Панчево - Штрабаг
Предузеће АД „ВОЈВОДИНАПУТ“ је основано 1962. године и бави се извођењем грађевинских пројеката из области нискоградње као и одржавањем путева у летњем и зимском периоду.

Еко_мабер_лого

Еко мабер инжењеринг д.о.о.
Основне делатности: припрема градилишта; чишћење и сервисирање објеката индустријских постројења и резервоара; транспорт опасног и неопасног отпада.

Пицтуре_001

ДВП Тамиш Дунав
Делатност предузећа је заштита од штетног дејства вода. Послује на територији града Панчева и општина Опово и Ковачица. Са грађевинском механизацијом, багерима, булдозерима, тракторима и косачицама углавном обавља радове на изградњи и одржавању каналске мреже и грађевинских објеката

Г.П. Финнет-инжењеринг д.о.о.
Г.П. „ Finnet-Inženjering “ је кадровски и материјално оспособљено да компетентно спроводи следеће делатности: израда пројектне документације хидрограђевинских објеката, изградња хидрограђевинских објеката, извођење грађевинских радова.

Хидровод_лого1

Хидровод д.о.о.
Хидровод д.о.о. је регистрован и опремљен за радове на инфраструктури - спољни водовод, фекална и кишна канализација, унутрашњи водовод и канализација.

3Д Констракшн д.о.о.
Osnovna delatnost firme "3D Construction" je izvođenje građevinskih radova u visokogradnji, niskogradnji, i projektovanje.

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID