Zvanična prezentacija grada Pančeva
E-uprava_1.jpg


E-Uprava

E-uprava omogućava građanima da putem interneta dobiju određene informacije iz nadležnosti grada Pančeva i podneti zahteve za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjige državljana, ostvariti uvid u birački spisak i pratiti kretanje predmeta u Gradskoj upravi, bez izdavanja ličnog identifikacionog broja.


Neophodno je da građani popune zahtev za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjige državljana, za uvid u birački spisak potrebno je unošenje JMBG-a, a za uvid u kretanje predmeta potrebno je uneti broj predmeta, ime i prezime podnosioca zahteva i JMBG
 

Na portalu eUprava vam je omogućeno ostvarivanje sledećih usluga

 

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Izvod iz matične knjige venčanih


Izdavanje uverenja o državljanstvu

 

Izvod iz matične knjige umrlih

 

Arhiva