Званична презентација града Панчева
PrivredaN.jpg


ВИ „ЕКО РЕГАТА ТАМИШ“ (21.- 23.08. 2015.)

   

 •   Израда база података  :


1. Значајних привредника у граду Панчеву
2. Малих и средњих предузећа на територији града Панчева
3. Извозника са територије града Панчево
4. Инвеститора, кредитних линија, фондова и донатора
5. Јавних и јавно - комуналних предузећа
6. Установа и предузећа која су приватизована или су у процесу приватизације (погодним за brownfield инвестиције - слободни капацитети/објекти)
7. Слободног општинског власништва као и земљишта погодног за изградњу (расположиве локације за greenfield инвестиције)
8. Природних ресурса и туристичких потенцијала
9. Терцијарног сектора (образовне, здравствене, културне, спортске институције)
10. Слободних људских ресурса свих категорија у сарадњи са: Националном службом за запошљавање - Филијала Панчево и образовним институцијама


•  Праћење општинске регулативе у вези са градско - грађевинским земљиштем, а у складу са усвојеним Генералним урбанистичким планом


• Обликовање понуде - производа града Панчева, а на основу свих прикупљених података, кроз израду привредног водича којим ће се он представљати на сајамским и другим манифестацијама у земљи и иностранству


• Сагледавање могућности за покретање развојних пројеката, њихово предлагање, припремање и израда као и мониторинг и контрола пројеката


• Успостављање и одржавање контаката са надлежним органима покрајинске и републичке владе, институцијама на регионалном, покрајинском (VIP) и републичком (SIEPA) нивоу као и са донаторима и инвеститорима


• Сарадња са другим градовима и општинама у Србији и SKGO


• Сарадња са предузетницима - привредницима у општини/граду у циљу унапређења њиховог пословања и новог запошљавања - решавање њихових комуналних проблема, континуирано обавештавање о отвореним фондовима на свим нивоима и превентивно деловање


• Организовање обука за предузетнике, мала и средња предузећа за писање пројеката, припрему кредитне документације и сарадњу са финансијским институцијама


• Различите врсте едукација у сарадњи са Националном службом за запошљавање


• Промоција приватно - јавног партнерства


• Израда промотивног материјала (брошура, летака, cd-a , web презентације, е-новости)


• Промоција развојних потенцијала града на регионалном, државном и интернационалном нивоу

 

 

Одељење за локално економски развој

 

Помоћник секретара за ЛЕР : Оливера Суботић, дипл. инж. архитектуре

Самостални стручни сарадник : Марина Кахрић-Лазић, дипл. економиста

Самостални стручни сарадник: Биљана Миладиновић, дипл. машински инж.

Самостални стручни сарадник: Анђела Вила, дипл. туризмолог

Стручни сарадник: Јелена Старчевић, дипл. правник

Виши референт: Милорад Тимченко

 


Адреса: Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево
Тел: + 381 13 308 824, + 381 13 308 752
Фаx: + 381 13 355 480

e-mail :  ler@pancevo.rs
veb site :  arhiva.pancevo.rs

 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID