Званична презентација града Панчева
slika_za_sajt_karusel.jpg


О СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020

   


Стратегија развоја општине Панчево 2007-2025, донета је давне 2007. године. Основни подаци су застарели, промењено је макро и микро друштвено-економско окружење и евидентиране потребе за развојем нових приоритетних области као што је пре свега развој МСП сектора, развој инвестиционих локација, енергетска ефикасност, чисте енергије, пољопривреда, рурални развој, туризам, саобраћај и спорт. Такође, Комисија за цертификацију градова са повољном пословном климом је још 2010. године препоручила ревизију средњерочног периода и шире укључивање представника пословне заједнице у процес ревидирања стратешког плана. Стратегију развоја потребно је ускладити са Стратегијом развоја АПВ како у фази израде, тако и имплементације.


Након локалних избора маја 2012. године, стекли су се политички, административни и финансијски услови за ажурирање кровног стратешког плана града Панчева, који ће користити доносиоцима одлука (изабрана и постављена лица), стручним службама (10 секретаријата Градске управе Панчево), политичким структурама, буџетским корисницима (ЈКП, ЈП, МЗ), МСП сектору (око 7000 предузетника), ОЦД сектору, медијима и најширој јавности (123414 становника), будућим инвеститорима да синергетски улажу напоре у заједнички развој града Панчева уз ефикасно планирање и искоришћење институционалних, људских и и финансијских потенцијала. Пројекат Ревизија стратегије развоја града Панчева на период 2014-2020, реализоваће се у партнерству са акредитованим развојним центром РЦР "Банат", у периоду од 8 месеци, почев од септембра 2013. године.

 

Укупна вредност пројекта износи 2.573.000 РСД. Град Панчево суфинансира пројекат са 43,53 %, што износи 1.120.000 РСД, а Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу финансира 56,47%, тј. 1.453.000 РСД. Локална самоуправа је задужена за управљање развојем територије и зарад унапређења квалитета живота, Панчево креће у израду нове визије/стратегије засноване на новом концепту и партиципацији широког спектра актера.

 

Током трајања процеса, биће организовано низ фокус група, радионица, округлих столова и трибина у циљу укључивања што већег броја актера у израду Стратегије и то по областима: друштвени развој, локални економски развој, заштита животне средине, пољопривреда и просторно и урбанистичко планирање.

 

18.октобра 2013.год. Градско веће именовало је Тим за имплементацију пројекта "Ревизија стратегије развоја града Панчева за период 2014-2020 године."

 

 

ТИМ ЧИНЕ:

 

 

1. Павле Раданов, градоначелник града Панчева
2. Саша Павлов, заменик градоначелника
3. Јелена Батинић, члан Градског већа, координатор за привреду
4. Предраг Живковић, члан Градског већа, координатор за финансије
5. Јелена Новаков, шеф Одсека, координатор пројекта
6. Вера Стаменић, помоћник секретара за финансије, задужена за буџетско програмирање
7. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата за привреду и економски развој
8. Татјана Медић, помоћник секретара,  задужена за идентификацију пројеката у акционом плану
9. Ивана Орлов Гајан, самостални стручни сарадник, задужена за логистичку подршку
10. Ивана Милошевић, сарадник на стручној пракси, задужена за административне послове
11. Љиљана Стојсављевић, шеф Одељења рачуноводства,  задужена за реализацију буџета пројекта
12. Јасмина Радовановић, шеф Канцеларије за односе с јавношћу, задужена за видљивост пројекта
13. Оливера Суботић,помоћник секретара, руководилац фокус групе 1, члан - локални економски развој
14. Сузана Јовановић, члан Градског већа, руководилац фокус групе 2 - друштвени развој
15. Биљана Миладиновић, руководилац фокус групе 3  - животна средина
16. Петар Петровић, руководилац фокус групе 4 - урбанистичко планирање
17. Маја Свирчевић Прекић,члан Градског већа, руководилац фокус групе 5 - пољопривреда
18. Данијела Миловановић Родић, консултант, задужена за примену методологије стратешког планирања
19. Бранислав Милосав, представник Регионалног центра за друштвено-економски развој - Банат, координатор партнера
 

 

 


 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID