Званична презентација града Панчева
PrivredaN.jpg


Пројекат града Панчева ''Повећање броја слободних локација за инвестирање''

   

 

У доба економске кризе, локалне самоуправе се боре да привуку што већи број инвеститора, јер је то најреалнија опција за отварање већег броја радних места. Пројекат „ Повећање слободних локација за инвестирање '' усмерен је на подизање капацитета за привлачење домаћих и страних инвеститора.

„Локална самоуправа и АЕРГП имају редовне контакте са потенцијалним инвеститорима и из свог искуства су уочили потребу за обједињеним, тачним, доступним информацијама о потенцијалним локацијама за инвестирање. Расписивањем Јавног позива физичким и правним лицима за пријаву земљишта и/или објеката намењених продаји односно давању у закуп и промовисањем Града као партнера у процесу ангажовања неискоришћених потенцијала, повећаћемо понуду локација подесних за инвестирање. Посебну пажњу ћемо посветити насељеним местима која су велики потенцијали, а до сада недовољно искоришћени, поштујући идеју равномерног развоја на целој територији града. По расписивању позива следе састанци, у Месним заједница на целој теритирији града, чланова Тима са заинтересиваним лицима. Пројектом је предвиђено да се поједине активности одвијају у насељеним местима града Панчева у непосредном контакту са потенцијалним корисницима пројекта, правним и физичким лицима која су заинтересована за продају или давање у закуп земљишта и/или објеката, чиме би се повећала понуда слободних локација за инвестирање. Месне заједнице насељених места у овој активности имају кључну улогу и потенцијал да обезбеде што веће учешће правних и физичких лица на информативним састанцима и кампањама које ће се одвијати у току лета и јесени ове године'', изјавила је Оливера Суботић, руководиоц пројекта


За пријављене локације, након селекције, Град Панчево ће у оквиру припремних активности за промоцију сносити трошкове (30.000,00 -50.000,00 динара) прибављања:


1. Копије плана катастарске парцеле од Републичког геодетског завода
2. Извод из листа непокретности од Републичког геодетског завода
3. Информације о инфраструктурној опремљености од Јавних и Јавно комуналних предузећа
4. "Информацију о локацији" према урбанистичко-планској документацији од надлежног Секретаријата Градске управе Панчево


Претходно наведена документација се прикупља као допуна за целокупну информацију о одређеној локацији, јер је тачност информација предуслов поверења и адекватног сервисирања потенцијалних инвеститора.

По потписивању Споразума о сарадњи, ЛЕР и АЕРГП, ће у најбољем интересу власника, пријављену парцелу промовисати и понудити на продају, односно давање у закуп заинтересованом инвеститору.

Адекватно представљање потенцијала града предуслов је њиховог ангажовања, те је пројектним активностима планирана израда модерних комуникационих алата, који су већ стандард у другим срединама, као што су интерактивна мапа и електронска база локација подесних за инвестирање, које ће бити доступне на сајту Града.

Геопозиционирањем локација бићемо у могућности да локације прикажемо на интерактивној мапи, као и да их употребимо за надградњу ГИС-а (Географског информационог система) који се убрзано развија у Панчеву и стављање истог у службу привредног развоја.

Укупна вредност пројекта је 1.115.693 динара. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу финансира 84% , а град Панчево 16%, вредности пројекта.

Повећана понуда града у смислу локација за инвестирање, брз и адекватан одговор инвеститорима чини да се повећају шансе за привлачење инвеститора, отварање нових радних места и побољшање пословне климе у граду.

Образац за пријављивање можете преузети овде .

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID