Званична презентација града Панчева


Јавна расправа о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева

   


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТИМА

 

Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца
на подручју града Панчева
и
    Тарифног система за обрачун испоручене количине топлотне енергије купацима
на подручју града Панчева

 

ЈАВНА РАСПРАВА


Градска управа града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о  условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева и Нацрта Тарифног система за обрачун испоручене количине топлотне енергије купацима на подручју града Панчева.
   

Јавна расправа спроводи се у периоду од 29. авугста до 05.септембра 2014. године.


Нацртом одлуке о  условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева прописују се услови и начин сигурног и квалитетног снабдевања топлотном енергијом која се користи за грејање стамбеног и пословног простора и припрему санитарне топле воде, услови и начин пружања енергетских услуга,  права и обавезе енергетског субјекта и купаца топлотне енергије, као и њихови међусобни односи, поступак и надлежност органа за доношење других правних аката, као што су: тарифни систем за одређивање цена топлотне енергије и енергетских услуга, сагласност на цене и топлотне енергије и енергетских услуга и, правила о раду дистрибутивног система и планови развоја система даљинског грејања.

Нацртом Тарифног система за обрачун  испоручене топлотне енергије купцима на подручју града Панчева  одређују се групе тарифних купаца; тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, коју Јавно комунално предузеће «Грејање» Панчево испоручује тарифним купцима; начин обрачуна и начин плаћања испоручене топлотне енергије и методологију утврђивања цена за испоручену топлотну енергију.

Позивају се представници заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Град Панчево, Градска управа, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг Краља Петра И 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу   rasprava@pancevo.rs
 

Овде можете преузети:

Одлука о грејању

Тарифни систем

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID