Званична презентација града Панчева


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о располагању становима града Панчева

   


НАЦРТ ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЈАВНА РАСПРАВА    Градска управа града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрт одлуке о располагању становима града Панчева.
    
    Јавна расправа спроводи се у периоду од 21. авугста до 28.августа 2014. године.


    Нацртом Одлуке о располагању становима града Панчева утврђују се средства за изградњу и куповину станова ради њиховог давања у закуп, уређује се поступак давања у закуп станова на којима је уписана јавна својина Града Панчево, критеријуми за давање у закуп станова, услови утврђивања и наплате закупнине и станарине, услови и поступак откупа истих, одржавање стамбених зграда и станова, поступак исељења бесправно усељених лица, и друга питања која проистичу из Закона о становању, Закона о социјалном становању и Уредбе о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање, и другим прописима у складу са законима, а у вези са коришћењем, управљањем и располагањем становима и средствима прибављеним од откупа и продаје градских станова.

    Позивају се представници заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра И 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs

Одлуку о становању можете преузети овде

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID