Званична презентација града Панчева


   

Заштитник грађана града Панчева је независтан и самосталан орган који штити права грађана и контролише рад градске управе, посебних организација и служби града Панчева, као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач град Панчево, а којима су поверена јавна овлашћења.

 

- Адреса: Жарка Зрењанина 13, Панчево

- Тел/фаx: 013/347-154


jelena.stojkovic-sokolovic@zastitnik.pancevo.rs
 
dragisa.calic@zastitnik.pancevo.rs


Радно време: сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.Заштитница грађана града Панчева  -  Јелена Стојковић Соколовић


Заменик заштитнице грађана града Панчева  -  Драгиша Ћалић

 


- Стручна служба

 

Сарадник за оперативне послове  -  Милана Пешић
Административно-технички секретар  -  Драгана Баралић
 

 

- Надлежност

 

- Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе ако се ради о повреди одлука и других општих аката органа града Панчева.  

 

- Заштитник грађана је овлашћен да контролише законитост, правилност и ефикасност рада органа управе града Панчева.  

 

- Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине града, Градоначелника града и градског већа града Панчева.

 

- Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад судова и јавних тужилаштава основаних за територију града Панчева.

 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID