Званична презентација града Панчева
Gradska_vlast_16.jpg


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ 16. март 2014. године.

   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: I -01-208- 5/2014
ДАНА: 30. јануар 2014. године

Градска управа града Панчева, на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС» бр. 104/2009 и 99/2011) и главе IV. Тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 15/2012), а поводом Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 8/2014), даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се грађани града Панчева да је Јединствени бирачки списак - део бирачког списка за подручје града Панчева, на основу кога ће се 16. марта 2014. године одржати избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, изложен на увид у Градској урави града Панчева - Секретаријату за општу управу, Панчево, Трг краља Петра I 2-4 у просторији 107/Ι спрат.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак, сваког дана (осим недеље) од 7,30 до 15,30  часа и захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 28. фебруара 2014. године у 24 часа, након чега се бирачки списак закључује
    Од проглашења изборне листе  право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.
    После закључења бирачког списка од 1. марта до 12. марта 2014. године у 24 часа (најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора) грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице које он овласте могу поднети захтев за накнадне промене у бирачком списку Министарству правде и државне управе, непосредно или преко Градске ураве града Панчева. по месту пребивалишта.
    У бирачки списак се уписује и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.
Захтев за упис податка да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи подноси се општинској, односно градској управи према месту боравишту у земљи, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 22. фебруара 2014. године  у 24 часа.
Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, подноси се Градској управи града Панчева писмено на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, Трг краља Петра Ι бр. 2-4 или непосредно у службеним просторијама Секретаријата за општу управу, Ι спрат, просторија број 107.
    Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства правде и државне управе www.drzavnauprava.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

                                         

Н А Ч Е Л Н И К
                                    Милорад Милићевић

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID