Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка природне негазиране минералне воде за пиће

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка природне негазиране минералне воде за пиће, Бр. XI-13-404-2/2016 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка природне негазиране минералне воде за пиће

Назив и ознака из Општег речника набавке: Природна вода - 41100000

Рок за подношење понуде: 12.02.2016. године,  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 12.02.2016. године  у   10:15 часова

Начин подношења понуде
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку природне негазиране минералне воде за пиће, Бр. XI-13-404-2 /2016 “

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rs


Молимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем e mail-a .`
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бранислав Батинић, дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда


 

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID