Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге - Обуке Набавка услуге - Обуке за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуга  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - За набавку услуге - Обуке за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава,  Бр. XI-13-404-134/2015 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације које вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке: Набавка услуге - Обуке за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава

Назив и ознака из Општег речника набавке:Услуге обуке- 80500000

Рок за подношење понуде: 04.09.2015.године  до 10:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана: 04.09.2015.године  у  10:15 часова

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „ За набавку услуге - Обуке за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава,  Бр. XI-13-404-134/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“

Додатни услови које Понуђач мора да испуњава:
Биографије за најмање  три предавача са искуством у држању обука које су предмет набавке, писањем предлога пројеката и имплементацијом пројеката који се финансирају из страних извора финансирања
Минимум 2 писма препоруке претходних послодаваца за исту ии сличну активност

Особа за контакт:
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

Процењена вредност набавке:
125.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а
150.000,00 динара са урачунатим  ПДВ-ом


АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Позив за подношење понуда

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID