Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка добара - Дигитални даљиномерач (Ласерски метар БД10) за потребе инспекције

   

  Позив за подношење понуде 

 
 
Позивамо Вас да у поступку набавке добара  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Дигитални даљиномерач (Ласерски метар БД10) за потребе инспекције, Бр. XI -13-404-107/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде који вам достављамо у прилогу овог Позива.
 
Предмет набавке: Дигитални даљиномерач (Ласерски метар БД10) за потребе инспекције
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: Опрема за мерење удаљености DME - 34965000
 
Рок за подношење понуде: 11.06.2015.године  до 10:00 часова
 
Разматрање понуда ће се обавити дана: 11.06.2015.године  у 10:15 часова
 
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку добара -  Дигитални даљиномерач (Ласерски метар БД10) за потребе инспекције“, Бр. XI -13-404-107/2015 - не отварати“
 
Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“
 
Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
 
 
 
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке
 
 
Образац понуде
Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID