Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка добара на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама – Набавка рачунара, рачунарске опреме за потребе одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Панчево

   

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Набавка рачунара, рачунарске опреме за потребе одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Панчево, Бр. XI -13-404-93/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Набавка рачунара, рачунарске опреме за потребе одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Панчево

Назив и ознака из Општег речника набавке:Рачунарска опрема и материјал - 30200000

Рок за подношење понуде:28.05.2015.године  до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити дана:28.05.2015.године  у 12:15 часова

Начин подношења понуде:Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4, или на е-маил адресу: јавне.набавке@панцево.рс, или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Набавка рачунара, рачунарске опреме за потребе одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Панчево“, Бр. XИ-13-404-93/2015 - не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде:„Најнижа понуђена цена“

Особа за контакт:Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: јавне.набавке@панцево.рс

Процењена вредност ове Јавне набавке је:225.000,00 динара без урачунатог ПДВ-аМолимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е маил-а.
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке
 

Позив за подношење понуда

Додатно појашњење

Додатно појашњење 2

Додатно појашњење 3

Позив за подношенје понуда са изменама Обрасца понуде и Техничке спецификације

Позив за подношење понуда - 2

 Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID